• Tartalom

2013. évi XVI. törvény

2013. évi XVI. törvény

a szellemi tulajdonra vonatkozó egyes törvények módosításáról1

2014.01.01.

1. A szabadalmi ügyvivőkről szóló 1995. évi XXXII. törvény módosítása

1–8. §2

2. A találmányok szabadalmi oltalmáról szóló 1995. évi XXXIII. törvény módosítása

9–19. §3

3. A védjegyek és a földrajzi árujelzők oltalmáról szóló 1997. évi XI. törvény módosítása

20–24. §4

25. § A Vt. 46/D. § (2) bekezdése a következő g) ponttal egészül ki:

(Elektronikus úton is be lehet nyújtani)

g) a nemzetközi védjegybejelentést, az annak továbbítására irányuló kérelmet, valamint a nemzetközi lajstromozásból eredő oltalommal kapcsolatos kérelmek továbbítására irányuló kérelmet.”

26–32. §5

4. A szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény módosítása

33–35. §6

36–37. §7

38–39. §8

40–42. §9

43–49. §10

50–52. §11

53. § (1)12

(2)13

54–55. §14

5. A formatervezési minták oltalmáról szóló 2001. évi XLVIII. törvény módosítása

56–57. §15

6. A használati minták oltalmáról szóló 1991. évi XXXVIII. törvény módosítása

58. §16

7. Záró rendelkezések

59. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 36–37. §, a 40–42. §, a 50–52. § és az 53. § (2) bekezdése 2013. november 1-jén lép hatályba.

(3) A 25. § 2014. január 1-jén lép hatályba.

60. §17

61. § (1) E törvény 36. § (1) bekezdése, 37. §-a, 40–42. §-a, 51–52. §-a a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006/116/EK irányelv módosításáról szóló 2011. szeptember 27-i 2011/77/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) E törvény 36. § (2) bekezdése, 50. §-a és 52. §-a a szerzői jog és egyes szomszédos jogok védelmi idejéről szóló 2006. december 12-i 2006/116/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 4-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. március 19. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

2

Az 1–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 9–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 20–24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 26–32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 33–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 36–37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 40–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 43–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

Az 50–52. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

Az 53. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

Az 53. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 54–55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

Az 56–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére