• Tartalom
Oldalmenü

174/2013. (V. 30.) Korm. rendelet

a HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „f. a.” stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2013.05.30.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaságot „felszámolás alatt” (székhelye: 1036 Budapest, Lajos utca 93–99. C. ép. VIII/6.; cégjegyzékszáma: 01 10 045528; adószáma: 11827627-2-41) a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a HIGI Papírsoft Papírtermékeket Gyártó és Forgalmazó Zártkörűen Működő Részvénytársaság „felszámolás alatt” mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65-67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 20 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás