• Tartalom

18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet

18/2013. (VI. 11.) NGM rendelet

a Nemzeti Foglalkoztatási Alap kezeléséről és felhasználásáról

2023.01.01.

A foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 39/A. § (13) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § m) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A foglalkoztatáspolitikáért felelős miniszter (a továbbiakban: miniszter)

a) ellátja a központi költségvetésről szóló törvény Nemzeti Foglalkoztatási Alap (a továbbiakban: NFA) költségvetési fejezetébe tartozó előirányzatok tervezésével kapcsolatos feladatokat,

b) dönt

ba) az NFA foglalkoztatási alaprésze decentralizálási elveiről,

bb)1 az NFA foglalkoztatási alaprészének a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 40. § (1) bekezdése szerinti központi és decentralizált keretének összegéről és a központi keret felhasználásáról,

bc) az NFA foglalkoztatási alaprészének központi keretéből finanszírozott program esetén a programhoz közvetlenül kapcsolódó költségek köréről és azok elszámolhatóságáról és megtéríthetőségéről.

2. § (1)2 A miniszter – az Flt. 39. § (12) bekezdés d) pontjában meghatározott előirányzat tekintetében a közfoglalkoztatásért felelős miniszter – határozza meg az NFA előirányzatainak azon összegét, amely felett a kormányhivatal az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 9. § (8) bekezdése szerint rendelkezik (a továbbiakban: vármegyei NFA keret). A fővárosi és vármegyei kormányhivatal (a továbbiakban: kormányhivatal) az Ávr. 9. § (8) bekezdése szerinti szervezeti egysége vagy a fővárosi és vármegyei kormányhivatal alkalmazásában álló személy (a továbbiakban együtt: a kormányhivatal vármegyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége) a vármegyei NFA kerettel önállóan gazdálkodik.

(1a)3 A gazdálkodási, nyilvántartás-vezetési és adatszolgáltatási feladatokat a vármegyei NFA keret tekintetében a kormányhivatal vármegyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége, a képzési alaprész tekintetében az állami szakképzési és felnőttképzési szerv látja el.

(2)4 A kormányhivatal vármegyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv – a miniszter által, az NFA keretek feletti rendelkezés érdekében – részére nyitott fizetési számla felett önállóan rendelkezik.

(3)5 A vármegyei NFA keret feletti rendelkezés során az Ávr. szerinti pénzügyi ellenjegyző a kötelezettségvállalás fedezetének vizsgálatakor ellenőrzi, hogy a tervezett kötelezettségvállalással a kötelezettségvállalások összege ne lépje túl a kormányhivatal vármegyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége részére meghatározott vármegyei NFA keretet. Az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a pénzügyi ellenjegyzés során a kötelezettségvállalások fedezetvizsgálatát a szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló 2011. évi CLV. törvény 12. § c) és k) pontjában meghatározott keretek tekintetében végzi.

(4)6 Az NFA terhére teljesített kiadások utalványozása során készpénzes fizetési mód nem rendelhető el.

(5)7 A miniszter az NFA kezeléséhez, felhasználásához kapcsolódó, vármegyei szintű pénzügyi és számviteli feladatokat az Ávr. 13. § (2) és (3) bekezdése szerinti szabályzatban határozza meg. Az NFA könyvvezetési feladatai ellátásához a minisztérium által meghatározott informatikai rendszert kell alkalmazni.

3. §8 A kormányhivatal vármegyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egység vezetője határozza meg a vármegyei NFA keret azon összegét, amely felett az állami foglalkoztatási szerv hatáskörében eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatal NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége (a továbbiakban: járási hivatal) az Ávr. 9. § (8) bekezdése szerint rendelkezik.

4. §9 A kormányhivatal vármegyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége – a járási hivatal adatszolgáltatását is alapul véve –, valamint az állami szakképzési és felnőttképzési szerv a rendelkezési körébe tartozó NFA keretek évközi alakulásáról a 2. § (5) bekezdése szerinti szabályzatban meghatározottak szerint nyilvántartást vezet, valamint a miniszter számára adatszolgáltatást teljesít.

5. § (1)10

(2)11

(3)12 A kormányhivatal vármegyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége – a vármegyei NFA keretek felhasználása során keletkezett, készpénzben be nem hajtható követelés ellenében elfogadott vagyon tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 100. § (2) bekezdésében meghatározott – vagyonátadási kötelezettségét a kormánymegbízott és a járási hivatal vezetője teljesíti.

6. §13 A kormányhivatal vármegyei NFA kerettel gazdálkodó szervezeti egysége és a járási hivatal vármegyei NFA kerettel kapcsolatos, továbbá az állami szakképzési és felnőttképzési szerv képzési alaprésszel kapcsolatos szakmai és pénzügyi tevékenységét a miniszter által vezetett minisztérium ellenőrzi.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

8. §14

1

Az 1. § b) pont bb) alpontja a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 25. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § (1) bekezdése a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 22. § (1) bekezdésével megállapított, a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. § (1a) bekezdését a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 22. § (2) bekezdése iktatta be, szövege a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

4

A 2. § (2) bekezdése a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 22. § (3) bekezdésével megállapított, a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. § (3) bekezdése a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 22. § (3) bekezdésével megállapított, a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. § (4) bekezdése a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 22. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

7

A 2. § (5) bekezdése a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 22. § (3) bekezdésével megállapított, a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 4. § a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 23. §-ával megállapított, a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 15. § b) pontja szerint módosított szöveg.

10

Az 5. § (1) bekezdését a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte.

11

Az 5. § (2) bekezdését a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 26. §-a hatályon kívül helyezte.

12

Az 5. § (3) bekezdése a 9/2015. (III. 31.) NGM rendelet 53. § a) és f) pontja, a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 6. § a 10/2019. (IX. 4.) PM rendelet 24. §-ával megállapított, a 28/2022. (XII. 30.) GFM rendelet 15. § a) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére