• Tartalom

188/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

188/2013. (VI. 7.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.06.08.

A Kormány a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 6. és 13. pontjaiban kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése a következő e) ponttal egészül ki:

[15. § (1) A diákigazolvány]

e) a nemzetközi kedvezményekre való jogosultságot”

(igazolja.)

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. június 9. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére