• Tartalom

2013. évi CLXXXIX. törvény

2013. évi CLXXXIX. törvény

a pénzügyi rezsicsökkentéssel összefüggésben a pénzforgalmi szolgáltatás nyújtásáról szóló 2009. évi LXXXV. törvény módosításáról1

2015.01.01.

1–4. §2

5. § A Pft.

a) 36/A. § (2) bekezdésében a „teljesített készpénzkifizetés, illetve” szövegrész helyébe a „teljesített,”,

b) 36/A. § (2) bekezdésében az „a készpénzkifizetésnek vagy a készpénzfelvételnek” szövegrész helyébe az „a készpénzfelvételnek”,

c) 36/A. § (3) bekezdésében a „készpénzkifizetést vagy készpénzfelvételt” szövegrész helyébe a „készpénzfelvételt”,

d) 36/A. § (4) bekezdésében a „mentes készpénzkifizetést, illetve” szövegrész helyébe a „mentes,”,

e) 36/A. § (5) bekezdés a) pontjában a „mentes készpénzkifizetést, illetve” szövegrész helyébe a „mentes,”,

f) 36/A. § (7) bekezdésében a „mentes készpénzkifizetést, illetve” szövegrész helyébe a „mentes,”,

g) 36/A. § (8) bekezdésében a „mentes készpénzkifizetésre, illetve” szövegrész helyébe a „mentes,”,

h) 36/A. § (10) bekezdésében az „a készpénzkifizetés, illetve Magyarországon” szövegrészek helyébe az „a Magyarországon”

szöveg lép.

6. § Hatályát veszti a Pft.

c)3

7. § (1) Ez a törvény – a (2)–(3) bekezdésben meghatározott kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 6. § c) pontja 2014. március 1-jén lép hatályba.

(3) Az 5. § és a 6. § a)–b) pontja 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 21. A törvény a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 6. § c) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére