• Tartalom

2013. évi CXCV. törvény

2013. évi CXCV. törvény

egyes törvényeknek a közgyűjteményekben őrzött, vitatott tulajdonú kulturális javak visszaadásával összefüggő módosításáról1

2013.12.08.

1. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

1. §2

2. A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény módosítása

2. §3

3. Az egyes közjegyzői nemperes eljárásokról szóló 2008. évi XLV. törvény módosítása

3. §4

4. A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény módosítása

4. §5

5. Záró rendelkezések

5. § Ez a törvény a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

6. § A 4. § az Alaptörvény 38. cikk (1) és (2) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 11-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 22. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 34. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére