• Tartalom

2013. évi CXCVI. törvény

2013. évi CXCVI. törvény

a szövetkezeti hitelintézetek integrációjával kapcsolatos egyes törvények módosításáról1

2014.01.01.

1. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

1–15. §2

2. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

16–25. §3

3. A közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény módosítása

26. §4

4. A munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény módosítása

27. §5

4. A köztulajdonban álló gazdasági társaságok takarékosabb működésről szóló
2009. évi CXXII. törvény módosítása

28. §6

5. A csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény módosítása

29. §7

6. A civil szervezetek bírósági nyilvántartásáról és az ezzel összefüggő eljárási szabályokról szóló 2011. évi CLXXXI. törvény módosítása

30. §8

7. Hatálybaléptető rendelkezés

31. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő 8. napon lép hatályba.

(2) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény e törvény 8. §-ával megállapított 17/K. § (2) bekezdése az e törvény kihirdetését követő 90. napon lép hatályba.

(3) A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény e törvény 8. §-ával megállapított 17/E. § (2) bekezdésében írt tagok nyilvántartását illetve részvénykönyvet és a (3) bekezdésében írt feltárást a jelen törvény hatálybalépésekor tulajdoni hányaddal rendelkező tagok illetve részvényesek illetve közvetett tulajdonosok és valódi tulajdonosok vonatkozásában az e törvény hatályba lépését követő 30. napig kell elkészíteni és az Integrációs Szervezet részére megküldeni.

(4)9 A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény e törvény 8. §-ával megállapított 17/E. § (4) bekezdésében írt jogkövetkezményt a jelen törvény hatálybalépésekor tulajdoni hányaddal rendelkező tagok illetve részvényesek vonatkozásában a (3) bekezdés szerinti határidőt követően kell alkalmazni.

(5)10 Az Integrációs Szervezet új alapszabályát az Integrációs Szervezet igazgatósága e törvény mellékletének megfelelő tartalommal fogadja el a jelen törvény hatályba lépését követő tíz napon belül.

(6) Ez a törvény a kihirdetését követő 91. napon hatályát veszti.

1. melléklet a 2013. évi CXCVI. törvényhez11

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 12-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 22. A törvény a 31. § (6) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. február 21. napjával.

2

Az 1–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 16–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 27. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 31. § (4) bekezdése a 2013: CCXXXVII. törvény 307. § (10) bekezdése szerint módosított szöveg.

10

A 31. § (5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése szerint módosított szöveg.

11

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére