• Tartalom

1982/2013. (XII. 29.) Korm. határozat

a Kormány irányítása alá tartozó fejezetek költségvetési szerveinek eszközbeszerzéseiről

2019.12.21.

1.1 A Kormány az irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szervnél beszerzési tilalmat rendel el a beruházások keretében – kivéve kisértékű tárgyi eszköz – történő informatikai eszközök beszerzése, létesítése (rovatszáma K63), valamint az egyéb tárgyi eszközök beszerzése létesítésén belül (rovatszáma K64) a bútorok, személygépjárművek, és telefon beszerzése vonatkozásában.

Felelős: a Kormány irányítása alá tartozó fejezetet irányító szerv vezetője

Határidő: azonnal

2. Az 1. pontban meghatározott tilalmak nem vonatkoznak

a) az európai uniós forrást tartalmazó előirányzatokra,

b) a NATO finanszírozási programok, illetve a közös finanszírozású NATO programok keretében megvalósuló beszerzésekre,

c)2 az elkülönített állami pénzalapokból és az Országos Tudományos Kutatási Alapprogramokból, valamint az Első Világháborús Centenáriumi Bizottság által támogatott és a Közép- és Kelet-európai Történelem és Társadalom Kutatásáért Közalapítványtól pályázat útján elnyert pénzeszközök terhére megvalósuló beruházásokra,

d) az adományokból megvalósuló beruházásokra,

e) a központi költségvetésről szóló törvénynek a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejezetébe sorolt Infokommunikációs ágazati programok és kormányzati informatikai rendszerek fejezeti kezelésű előirányzata terhére finanszírozott beruházásokra,

f) a létfontosságú rendszerek és létesítmények azonosításáról, kijelöléséről és védelméről szóló 2012. évi CLXVI. törvény 3. melléklet 38–42. pontban meghatározott, kormányzati nemzeti létfontosságú információs rendszerelemekkel kapcsolatos beszerzésekre,

g)3 az államhatár védelmével, valamint a menekültek elszállásolásával és ellátásával kapcsolatos honvédelmi, nemzetbiztonsági, rendőrségi, menekültügyi és idegenrendészeti beszerzésekre,

h)4 az állami felsőoktatási intézménynek a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 108. § 4a. pontjában meghatározott felsőoktatási kutatás-fejlesztési vállalkozási tevékenység érdekében, valamint 100. § (5) bekezdésében foglaltak érdekében történő informatikai és egyéb eszközbeszerzéseire,

i)5 az Országos Atomenergia Hivatal beszerzéseire,

i)6 a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanácsról, valamint a Digitális Kormányzati Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság és a kormányzati informatikai beszerzések központosított közbeszerzési rendszeréről szóló
Korm. rendeletben meghatározott beszerzésekre,

j)7 a központi beszerző szerv kijelöléséről, a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések körének meghatározásáról és a védelmi és biztonsági feladatokkal összefüggő beszerzések központosított rendszeréről szóló kormányrendeletben meghatározott beszerzésekre.

3.8 A tilalmak részbeni feloldására – rendkívül indokolt, egyedi esetekben – a Miniszterelnökséget vezető miniszter jogosult.

Felelős: Miniszterelnökséget vezető miniszter

Határidő: folyamatos

4. Ez a határozat 2014. január 1-jén lép hatályba.

5.9

1

Az 1. pont az 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat 8. pontjával megállapított szöveg.

2

A 2. pont c) alpontja az 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 3. pont 3.1. alpontja szerint módosított szöveg.

3

A 2. pont g) alpontját az 1598/2015. (IX. 4.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

4

A 2. pont h) alpontját a 2020/2015. (XII. 29.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

5

A 2. pont i) alpontját az 1187/2019. (IV. 5.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

6

A 2. pont újabb i) alpontját az 1214/2019. (IV. 18.) Korm. határozat 1. pontja iktatta be.

7

A 2. pont j) alpontját az 1754/2019. (XII. 20.) Korm. határozat 7. pontja iktatta be.

8

A 3. pont az 1833/2014. (XII. 29.) Korm. határozat 3. pont 3.2. alpontja szerint módosított szöveg.

9

Az 5. pont a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére