• Tartalom

2/2013. (I. 10.) NFM rendelet

2/2013. (I. 10.) NFM rendelet

az Amerikai Egyesült Államokban „Friends of Hungary” elnevezéssel működő jogi személy felett az államot megillető tulajdonosi jogokat gyakorló és kötelezettségeket teljesítő szervezet kijelöléséről

2013.01.11.

Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 71. § (2) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az Amerikai Egyesült Államokban „Friends of Hungary” elnevezéssel az állam képviseletében jogi személy alapítására, valamint a létrejövő jogi személy tekintetében – gazdasági társasági forma esetén a gazdasági társaságban fennálló társasági részesedések felett – az államot megillető tulajdonosi jogok gyakorlására és kötelezettségek teljesítésére 2062. december 31-ig terjedő időtartamra a Miniszterelnökség jogosult.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére