• Tartalom
Oldalmenü

20/2013. (X. 2.) MNB rendelet

a „FIFA Világbajnokság Brazília, 2014” ezüst emlékérme kibocsátásáról

2013.10.04.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – a 2014-ben, Brazíliában megrendezésre kerülő FIFA Világbajnokság alkalmából – „FIFA Világbajnokság Brazília, 2014” megnevezéssel 3000 forintos címletű ezüst emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2013. október 4.

2. § (1) Az emlékérme 925 ezrelék finomságú ezüstből készült, súlya 12,5 gramm, átmérője 30 mm, széle recézett.

(2) Az emlékérme előlapján középen, négy egymás alatti vízszintes sorban a „MAGYARORSZÁG” felirat, a „3000” értékjelzés, a „FORINT” felirat, valamint a „BP.” verdejel és mellette a „2013” verési évszám olvasható. A háttérben egy sematikus földgömb és egy futball-labda egymásra rajzolt mintázatának ábrázolása látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának szélén, köriratban a „FIFA VILÁGBAJNOKSÁG BRAZÍLIA 2014” felirat olvasható. A bal oldali mezőben egy labdát vezető, lendületes mozgású futballjátékos ábrázolása látható. Az emlékérme jobb oldalán, negyedkörívvel lehatárolt mezőben, középen a FIFA Világbajnokság hivatalos emblémájának ábrázolása látható. A negyedkörívvel lehatárolt mezőben, lent Bohus Áron tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető különleges – ún. proof – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2013. október 4-én lép hatályba.

1. melléklet a 20/2013. (X. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 20/2013. (X. 2.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: