• Tartalom

20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet

20/2013. (XI. 15.) NMHH rendelet

a frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet módosításáról1

2013.11.16.

Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 182. § (3) bekezdés 2. pontjában kapott felhatalmazás alapján, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló 2010. évi CLXXXV. törvény 109. § (5) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § A frekvenciahasználati jogosultság megszerzését szolgáló árverés és pályázat szabályairól szóló 4/2011. (X. 6.) NMHH rendelet 5. § (3) bekezdésében a „harminc” szövegrész helyébe „húsz” szöveg, a 6. § (2) bekezdésében a „tizenkettedik” szövegrész helyébe „nyolcadik” szöveg, a 21. § (7c) bekezdésében a „45” szövegrész helyébe „negyvenöt” szöveg, a 21. § (7d) bekezdésében a „45.” szövegrész helyébe „negyvenötödik” szöveg, a 25. § (2) bekezdésében a „60. és 150.” szövegrész helyébe „negyvenötödik és százötvenedik” szöveg és a 27. § (11) bekezdésében a „60. és 150.” szövegrész helyébe „negyvenötödik és százötvenedik” szöveg lép.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. november 17. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére