• Tartalom

2013. évi CC. törvény

2013. évi CC. törvény

az egyes adótörvények és azokkal összefüggő más törvények, valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosításáról1

2014.07.02.
I. Fejezet

A JÖVEDELEMADÓZÁST ÉRINTŐ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

1. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

1. §2

2. § (1)3

(2)4

(3)5

3. §6

4. §7

5. §8

6–10. §9

11. § (1)10

(2)11

12–14. §12

15. §13

16. §14

17. §15

18. §16

19. §17

20. § Hatályát veszti az Szja tv.

1.18

2.19

3–5.20

6.21

7.22

8.23

9.24

10.25

11.26

12.27

2. A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény módosítása

21. §28

22–25. §29

26. §30

27–29. §31

30. § (1)–(2)32

(3)–(6)33

31. §34

32–33. §35

34. §36

3. Az egyszerűsített vállalkozói adóról szóló 2002. évi XLIII. törvény módosítása

35–36. §37

4. Az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló 2005. évi CXX. törvény módosítása

37. §38

5. Az államháztartás egyensúlyát javító különadóról és járadékról szóló 2006. évi LIX. törvény módosítása

38–39. §39

40. §40

6. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény módosítása

41. §41

42. §42

43–47. §43

48. §44

49. §45

50–53. §46

54. §47

II. Fejezet

KÖZVETETT ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

7. Az energiaadóról szóló 2003. évi LXXXVIII. törvény módosítása

55. §48

8. A regisztrációs adóról szóló 2003. évi CX. törvény módosítása

56–60. §49

9. A jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalmazásának különös szabályairól szóló
2003. évi CXXVII. törvény módosítása

61. § (1)50

(2)–(3)51

62. § (1)–(2)52

(3)53

63–65. §54

66. §55

67–86. §56

87. §57

88. §58

89. §59

10. Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény módosítása

90. §60

91. §61

92–98. §62

99–100. §63

101. §64

102–103. §65

104. §66

105–107. §67

108. §68

109. §69

11. A fordított adózás mezőgazdasági szektorra történő kiterjesztésével kapcsolatban egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi XLIX. törvény módosítása

110. §70

III. Fejezet

HELYI ADÓZÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

12. A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítása

111–119. §71

IV. Fejezet

ILLETÉKEK

13. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény módosítása

120–134. §72

V. Fejezet

VÁMIGAZGATÁS

14. A közösségi vámjog végrehajtásáról szóló 2003. évi CXXVI. törvény módosítása

135–147. §73

VI. Fejezet

ADÓIGAZGATÁST ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

15. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény módosítása

148–163. §74

164. §75

165–168. §76

169. § (1)77

(2)78

170–181. §79

182. § (1)80

(2)81

183. §82

184. § (1)83

(2)84

185. §85

186. §86

187. §87

188–191. §88

VII. Fejezet

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS PÉNZÜGYI ALAPJAIT MEGILLETŐ EGYES BEFIZETÉSEKET ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

16. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

192–199. §89

200. § (1)90

(2)91

201–202. §92

17. Az egészségügyi hozzájárulásról szóló 1998. évi LXVI. törvény módosítása

203–206. §93

18. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

207–212. §94

213. §95

214. § (1)–(2)96

(3)97

215. §98

216–217. §99

19. A szakképzési hozzájárulásról és a képzés fejlesztésének támogatásáról szóló
2011. évi CLV. törvény módosítása

218. §100

VIII. Fejezet

A SZÁMVITELT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

20. A számvitelről szóló 2000. évi C. törvény módosítása

219. §101

220. §102

221. §103

222–226. §104

227–230. §105

231. §106

232. §107

21. A Magyar Könyvvizsgálói Kamaráról, a könyvvizsgálói tevékenységről, valamint a könyvvizsgálói közfelügyeletről szóló 2007. évi LXXV. törvény módosítása

233. §108

234–236. §109

237. § (1)110

(2)111

238. §112

239. §113

240. §114

IX. Fejezet

EGYES ÁGAZATI ADÓKAT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

22. A távhőszolgáltatás versenyképesebbé tételéről szóló 2008. évi LXVII. törvény módosítása

241–242. §115

243. §116

244. §117

245. §118

23. A népegészségügyi termékadóról szóló 2011. évi CIII. törvény módosítása

246–248. §119

24. A közművezetékek adójáról szóló 2012. évi CLXVIII. törvény módosítása

249–251. §120

X. Fejezet

EGYÉB KAPCSOLÓDÓ TÖRVÉNYEK MÓDOSÍTÁSA

25. A polgári perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény módosítása

252. §121

26. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény módosítása

253. §122

27. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

254–256. §123

28. A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény módosítása

257–258. §124

29. Az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény módosítása

259–260. §125

30. A hagyatéki eljárásról szóló 2010. évi XXXVIII. törvény módosítása

261. §126

31. Az egyes gazdasági és pénzügyi tárgyú törvények megalkotásáról, illetve módosításáról szóló 2010. évi XC. törvény módosítása

262–263. §127

32. A környezetvédelmi termékdíjról szóló 2011. évi LXXXV. törvény módosítása

264. §128

265. § (1)–(5)129

(6)130

(7)131

(8)132

(9)–(12)133

266. § (1)134

(2)–(5)135

(6)136

(7)–(8)137

267. §138

268. § (1)139

(2)140

269–270. §141

271. §142

272. §143

273. § (1)144

(2)145

274–278. §146

279. § (1)–(2)147

(3)148

280–285. §149

286. §150

287. §151

33. A szabályozott ingatlanbefektetési társaságokról szóló 2011. évi CII. törvény módosítása

288–292. §152

34. A szövetkezeti hitelintézetek integrációjáról és egyes gazdasági tárgyú jogszabályok
módosításáról szóló 2013. évi CXXXV. törvény módosítása

293–294. §153

XI. Fejezet

NEMZETI ADÓ- ÉS VÁMHIVATALT ÉRINTŐ MÓDOSÍTÁSOK

35. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény módosítása

295–344. §154

36. A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény módosítása

345. §155

XII. Fejezet

ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

37. Hatályba léptető rendelkezések

346. § (1) Ez a törvény – a (2)–(7) bekezdésben foglalt kivételekkel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 15. §, 19. § 19–20. pontja, 20. § 9. pontja, 38. §, 39. §, 40. § e) és g) pontja, 182. § (2) bekezdése a kihirdetést követő 30. napon lép hatályba.

(3) A 2. § (2) bekezdése, 19. § 13. pontja, 20. § 6. és 8. pontja, 21. § 2013. december 15-én lép hatályba.

(4) Az 1. §, 2. § (1) és (3) bekezdése, 3. §, 6. §–10. §, 11. § (2) bekezdése, 12. §–14. §, 16. §, 18. § b) pontja, 19. § 1., 3., 5., 8–12., 14-16., 18., 21., 23–25. pontja, 20. § 1., 3–5., 7. és 12. pontja, 22. §–25. §, 27. §–29. §, 30. § (3)–(6) bekezdése, 32. §, 33. §, 34. § a) és b) pontja, 35. §–37. §, 40. § a)–d) pontja, f) pontja és h)–i) pontja, 41. §, 43. §–47. §, 49. §, 54. §–60. §, 61. § (2)–(3) bekezdése, 62. § (3) bekezdése, 63. §–65. §, 67. §–86. §, 88. § 1–4., 8., 10–12., 16. és 18–29. pontja, 89. §, 92. §–98. §, 102. §, 103. §, 105. §–107. §, 108. § b)–o) pontja, 109. §–163. §, 165. §–168. §, 169. § (2) bekezdése, 170. §–181. §, 182. § (1) bekezdése, 183. §, 184. § (1) bekezdése, 186. §, 188. §–199. §, 200. § (2) bekezdése, 201. §–212. §, 214. § (1)–(2) bekezdése, 216. §–218. §, 220. §, 222. §–226. §, 231. § 1. és 5. pontja, 237. § (2) bekezdése, 239. § 1–3. pontja, 240. §–242. §, 244. §, 246. §–258. §, 261. §–264. §, 265. § (1)–(5) bekezdése, (7) bekezdése, (9)–(12) bekezdése, 266. § (2)–(5) és (7)–(8) bekezdése, 267. §, 268. § (1) bekezdése, 269. §–270. §, 272. §, 273. § (1) bekezdése, 274. §–278. §, 279. § (1)–(2) bekezdése, 280. §–285. §, 286. § 1–2., 4. és 6–14. pontja, 287. §, 295. §–345. §, 1. melléklet 1., 3–6., 9–13. pontja, 2. melléklet, valamint 5–9. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 19. § 6. pontja, 233. § 2014. március 15-én lép hatályba.

(6) A 5. § és a 20. § 2. és 11. pontja az országgyűlési képviselők következő általános választását követően megalakuló Országgyűlés alakuló ülésének napján lép hatályba.

38. Jogharmonizációs záradék

347. § E törvény a következő uniós jogi aktusoknak való megfelelést szolgálja:

a) a Tanács 2006/112/EK irányelve (2006. november 28.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről;

b) a Tanács 2013/43/EU irányelve (2013. július 22.) a közös hozzáadottértékadó-rendszerről szóló 2006/112/EK irányelvnek a fordított adózás bizonyos, csalásra alkalmas termékek és szolgáltatások értékesítésére vonatkozó fakultatív és ideiglenes alkalmazása tekintetében történő módosításáról.

39. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

348. § E törvénynek a 343. § 65–67. pontja, 344. § 21. pontja, valamint 345. §-a az Alaptörvény 46. cikk (6) bekezdése alapján sarkalatosnak minősül.

40. Jogszabály tervezetének egyeztetése

349. § E törvény

a) 88. § 12. pontja, 246. §–247. §, 264. §–287. § tervezetének a műszaki szabványok és szabályok, valamint az információs társadalom szolgáltatásaira vonatkozó szabályok terén információszolgáltatási eljárás megállapításáról szóló, – a 98/48//EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel módosított – 1998. június 22-i 98/34/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 8–10. cikke,

b) 226. § és 264. §–287. § tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv 15. cikk (7) bekezdése,

c) 264. §–287. § tervezetének az Európai Parlament és a Tanács 94/62/EK irányelve (1994. december 20.) a csomagolásról és a csomagolási hulladékról, 16. cikk (1) és (2) bekezdése

szerinti előzetes bejelentése megtörtént.

1. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez156

2. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez157

3–4. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez158

5–9. melléklet a 2013. évi CC. törvényhez159

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. november 29. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 46. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 11. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 11. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 12–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 20. § 1. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 20. § 2. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 20. § 3–5. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 20. § 6. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 20. § 7. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 20. § 8. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 20. § 9. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 20. § 10. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 20. § 11. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 20. § 12. pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 22–25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 27–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 30. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 30. § (3)–(6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

A 35–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 38–39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 41. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 43–47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 48. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

Az 50–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

Az 56–60. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

50

A 61. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 61. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 62. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 62. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 63–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 67–86. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 87. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

61

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

62

A 92–98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

63

A 99–100. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

64

A 101. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

65

A 102–103. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

66

A 104. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

67

A 105–107. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

68

A 108. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

69

A 109. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

70

A 110. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

71

A 111–119. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

72

A 120–134. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

73

A 135–147. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

74

A 148–163. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

75

A 164. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

76

A 165–168. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

77

A 169. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

78

A 169. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

79

A 170–181. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

80

A 182. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

81

A 182. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

82

A 183. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

83

A 184. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

84

A 184. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

85

A 185. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

86

A 186. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

87

A 187. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

88

A 188–191. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

89

A 192–199. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

90

A 200. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

91

A 200. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

92

A 201–202. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

93

A 203–206. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

94

A 207–212. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

95

A 213. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

96

A 214. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

97

A 214. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

98

A 215. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

99

A 216–217. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

100

A 218. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

101

A 219. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

102

A 220. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

103

A 221. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

104

A 222–226. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

105

A 227–230. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

106

A 231. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

107

A 232. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

108

A 233. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

109

A 234–236. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

110

A 237. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

111

A 237. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

112

A 238. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

113

A 239. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

114

A 240. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

115

A 241–242. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

116

A 243. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

117

A 244. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

118

A 245. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

119

A 246–248. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

120

A 249–251. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

121

A 252. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

122

A 253. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

123

A 254–256. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

124

A 257–258. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

125

A 259–260. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

126

A 261. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

127

A 262–263. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

128

A 264. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

129

A 265. § (1)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

130

A 265. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

131

A 265. § (7) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

132

A 265. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

133

A 265. § (9)–(12) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

134

A 266. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

135

A 266. § (2)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

136

A 266. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

137

A 266. § (7)–(8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

138

A 267. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

139

A 268. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

140

A 268. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

141

A 269–270. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

142

A 271. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

143

A 272. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

144

A 273. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

145

A 273. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

146

A 274–278. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

147

A 279. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

148

A 279. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

149

A 280–285. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

150

A 286. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

151

A 287. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

152

A 288–292. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

153

A 293–294. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

154

A 295–344. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

155

A 345. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

156

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

157

A 2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

158

A 3–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

159

Az 5–9. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére