• Tartalom

2013. évi CCV. törvény

2013. évi CCV. törvény

a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvénynek és egyes kapcsolódó törvényeknek a nevelőszülői jogviszony és a speciális ellátás átalakításával összefüggő módosításáról1

2015.01.02.

1. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

1–3. §2

4. §3

5. §4

6–7. §5

8. §6

9–10. §7

11. §8

12. § (1)9

(2)–(3)10

13–16. §11

17–23. §12

24. §13

25. §14

26. §15

27–28. §16

29. §17

30. §18

31. §19

32. §20

33–36. §21

37–38. §22

39. §23

40. §24

41–46. §25

47. §26

48–49. §27

50–53. §28

54. §29

55. §30

56. § (1)31

(2)32

(3)33

(4)34

57. § (1)35

(2)36

(3)37

2. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

58–59. §38

3. A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény módosítása

60–62. §39

4. A társadalombiztosítás ellátásaira és a magánnyugdíjra jogosultakról, valamint e szolgáltatások fedezetéről szóló 1997. évi LXXX. törvény módosítása

63–64. §40

5. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

65. §41

66. §42

67–68. §43

6. Az egyes adótörvények és azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló
2011. évi CLVI. törvény módosítása

69. §44

7. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása

70. § Nem lép hatályba az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény

8. A szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény módosítása

71. § Nem lép hatályba a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról szóló 2013. évi XXVII. törvény

9. Záró rendelkezések

72. § (1) Ez a törvény – a (2)–(6) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(3) Az 5. §, a 37. és 38. §, az 54. § és az 56. § (2) bekezdése 2014. január 15-én lép hatályba.

(4) Az 1–3. §, a 29. §, a 39. §, a 47. § és az 56. § (3) bekezdése 2014. március 15-én lép hatályba.

(5) A 8. §, a 11. §, a 12. § (1) bekezdése, a 13–16. §, a 24. §, a 26. §, a 31. §, a 33–36. §, a 40. §, az 55. §, az 56. § (4) bekezdése és az 57. § (2) bekezdése 2014. július 1-jén lép hatályba.

(6) Az 57. § (3) bekezdése 2015. január 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. november 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 5. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 49. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–3. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 9–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 12. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 12. § (2)–(3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 13–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 17–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 25. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 26. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 27–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 30. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 32. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 33–36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 37–38. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 40. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 41–46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

A 47. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

A 48–49. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

Az 50–53. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

Az 54. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

Az 55. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

Az 56. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

Az 56. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

Az 56. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

Az 56. § (4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

Az 57. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

Az 57. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

37

Az 57. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

Az 58–59. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 60–62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 63–64. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 67–68. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére