• Tartalom

206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelet

egyes földügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.06.21.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének e) pontjában,

a 2. alcím és az 1. melléklet tekintetében az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény 90. §-a (5) bekezdésének c) pontjában, és a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,

a 3. alcím és a 2. melléklet tekintetében a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában,

a 15. § (2) bekezdése tekintetében a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) és b) pontjában

kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. A termőföldre vonatkozó elővásárlási és előhaszonbérleti jog gyakorlásának részletes szabályairól szóló 16/2002. (II. 18.) Korm. rendelet módosítása

1–7. §2

2. A földhivatalokról, a Földmérési és Távérzékelési Intézetről, a Földrajzinév Bizottságról
és az ingatlan-nyilvántartási eljárás részletes szabályairól szóló
338/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

8–10. §3

3. A földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló
356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosítása

11–14. §4

4. Záró rendelkezések

15. § (1) Ez a rendelet 2013. június 20-án lép hatályba.

(2) Nem lép hatályba a Lechner Lajos Tudásközpont alapításával összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 107/2013. (IV. 5.) Korm. rendelet 2. §-a.

1–2. melléklet a 206/2013. (VI. 17.) Korm. rendelethez5

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 390. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 11–14. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 1–2. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére