• Tartalom

2013. évi CCVII. törvény

2013. évi CCVII. törvény

egyes törvényeknek az Alaptörvény ötödik módosításával összefüggő módosításáról1

2014.10.13.

1. A választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. törvény módosítása

1–29. §2

2. A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választásáról szóló 2010. évi L. törvény módosítása

30–35. §3

3. A pártok működéséről és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény módosítása

36. §4

4. A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény módosítása

37. §5

5. Az Országgyűlésről szóló 2012. évi XXXVI. törvény módosítása

38. § (1)–(2)6

(3)7

6. Az Európai Parlament magyarországi képviselőinek jogállásáról szóló 2004. évi LVII. törvény módosítása

39. §8

7. A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény módosítása

40. § (1)–(2)9

(3)10

8. Az Alkotmánybíróságról szóló 2011. évi CLI. törvény módosítása

41–42. §11

9. A bíróságok szervezetéről és igazgatásáról szóló 2011. évi CLXI. törvény módosítása

43. §12

10. Hatálybalépés

44. § (1) Ez a törvény – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 40. § (1) és (2) bekezdése a 2014. évi nemzetiségi önkormányzati választások napján lép hatályba.

11. Az Alaptörvény sarkalatosságra vonatkozó követelményének való megfelelés

45. § (1) E törvény

i) 43. § (1) bekezdése az Alaptörvény 25. cikk (8) bekezdése

alapján sarkalatosnak minősül.

(2) E törvény 38. § (1) bekezdése az Alaptörvény 5. cikk (4) és (7) bekezdése alapján a jelen lévő országgyűlési képviselők kétharmadának szavazatával elfogadandó házszabályi rendelkezésnek minősül.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 2-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 10. A törvényt a 2017: CLXXIX. törvény 40. § 35. pontja hatályon kívül helyezte 2017. december 12. napjával.

2

Az 1–29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 30–35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 38. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 38. § (3) bekezdését a 2014: XIV. törvény 103. §-a hatályon kívül helyezte.

8

A 39. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 40. § (1)–(2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 40. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 41–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére