• Tartalom
Oldalmenü

21/2013. (X. 14.) MNB rendelet

a „Robert Capa” arany emlékérme kibocsátásáról

2013.10.16.

A Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 171. § (1) bekezdés d) pontjában foglalt felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) A Magyar Nemzeti Bank – Robert Capa születésének 100. évfordulója alkalmából – „Robert Capa” megnevezéssel 5000 forintos címletű arany emlékérmét bocsát ki.

(2) A kibocsátás időpontja: 2013. október 16.

2. § (1) Az emlékérme 999 ezrelék finomságú aranyból készült, súlya 0,5 gramm, átmérője 11 mm, széle sima.

(2) Az emlékérme előlapjának szélén, felső köriratban a „MAGYARORSZÁG” felirat olvasható. A középmezőben, öt egymás alatti vízszintes sorban a „2013” verési évszám, a „BP.” verdejel, egy filmtekercs kockáját ábrázoló motívumban az „5000” értékjelzés, valamint a „FORINT” felirat olvasható. Az emlékérme szélén, középen lent az előlapot tervező Illyés Antal tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme előlapjának képét az 1. melléklet tartalmazza.

(3) Az emlékérme hátlapjának jobb felső szélén, köriratban a „ROBERT CAPA” felirat olvasható. A középmezőben Robert Capa mellképének ábrázolása látható fényképezés közben, katonai uniformisban és rohamsisakban. A mellképtől jobbra, két egymás alatti vízszintes sorban az „1913” és az „-1954” felirat olvasható. A mellképtől balra a hátlapot tervező Szabó György tervezőművész mesterjegye látható. Az emlékérme hátlapjának képét a 2. melléklet tartalmazza.

3. § Az emlékérméből 5000 darab készíthető különleges – ún. proof-like – technológiával.

4. § Ez a rendelet 2013. október 16-án lép hatályba.

1. melléklet a 21/2013. (X. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme előlapjának képe:

2. melléklet a 21/2013. (X. 14.) MNB rendelethez

Az emlékérme hátlapjának képe: