• Tartalom

210/2013. (VI. 19.) Korm. rendelet

a 2013. évben nemzetközi szolidaritási program keretében elismerhető menekültek keretszámáról1

2013.06.20.

A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 93. § (2a) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a menedékjogról szóló 2007. évi LXXX. törvény 7. § (5) bekezdése alapján menekültként elismerhető külföldiek számát a 2013. évben legfeljebb 10 főben határozza meg.

2. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. január 1. napján hatályát veszti.

1

A rendelet a 2. § alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére