• Tartalom

2013. évi CCXIX. törvény

2013. évi CCXIX. törvény

az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény módosításának kihirdetéséről1

2013.12.19.

1. § Az Országgyűlés e törvénnyel felhatalmazást ad az 1979. évi 25. törvényerejű rendelettel kihirdetett, a pszichotróp anyagokról szóló, Bécsben az 1971. évi február hó 21. napján aláírt egyezmény (a továbbiakban: Egyezmény) mellékletét módosító, az Egyesült Nemzetek Kábítószer Bizottsága 2013. március 13-án elfogadott, 56/1. számú határozatban foglalt módosítás (a továbbiakban: Módosítás) kötelező hatályának elismerésére.

2. § Az Országgyűlés a Módosítást e törvénnyel kihirdeti.

3. § A Módosítás hiteles angol nyelvű szövege és annak hivatalos magyar nyelvű fordítása a következő:

„Decision 56/1
Transfer of gamma-hydroxybutyric acid from Schedule IV to Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971
4. At its 3rd meeting, on 13 March 2013, the Commission on Narcotic Drugs, upon recommendation of the World Health Organization, decided, by 41 votes to 1,
with no abstentions, to transfer gamma-hydroxybutyric acid (GHB) from Schedule IV to Schedule II of the Convention on Psychotropic Substances of 1971.77”
„56/1 sz. határozat
A gamma-hidroxi-vajsav (GHB) áthelyezése a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékéből a II. jegyzékbe helyezéséről.
A Kábítószerügyi Bizottság 2013. március 13-án megtartott 3. ülésén, az Egészségügyi Világszervezet ajánlása alapján, 41 igen és 1 nem szavazat mellett, tartózkodás nélkül úgy határozott, hogy a gamma-hidroxi-vajsavat (GHB) a Pszichotróp anyagokról szóló 1971. évi egyezmény IV. jegyzékéből a II. jegyzékbe helyezi át.”

Záró rendelkezések

4. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A Módosítás végrehajtásához szükséges intézkedésekről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

(3) Az Egyezmény – az e törvény szerinti módosításokkal – egységes szerkezetbe foglalt hiteles szövegének és annak hivatalos magyar nyelvű fordításának a közzétételéről az egészségügyért felelős miniszter gondoskodik.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. december 9-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. december 18.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére