• Tartalom

22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet

22/2013. (II. 1.) Korm. rendelet

egyes egészségügyi tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.02.02.

A Kormány

a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 45. § (7) bekezdés k) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 2. alcím és a 2. melléklet tekintetében az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 15. § (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 3. alcím tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1a) bekezdés b) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet módosítása

1. § (1) Az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR1.) 10. § (7) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(7) A (11) bekezdés szerinti vízminőségi jellemző hatálybalépéséig az 1. számú melléklet F) részében foglalt ideiglenes határértéket kell alkalmazni.”

(2) A KR1. 10. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Ez a rendelet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.”

2. § A KR1. 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Hatályát veszti a KR1.

ba) B) részében foglalt táblázat „Arzén” sorában a „2. megjegyzés” szövegrész, „Bór” és „Fluorid” sorában a „3. megjegyzés” szövegrész, valamint „Nitrit” sorában a „3.,” szövegrész,

bb) B) részében foglalt táblázatot követő „Megjegyzések:” cím 2. és 3. pontja, valamint 4. pontjában a „Hatálybalépés a 10. § (6) bekezdése szerint.” szövegrész,

2. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló
323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: KR2.) 12. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A Kormány egészségügyi államigazgatási szervként az OTH-t és a járási népegészségügyi intézetet jelöli ki az egészségügyi hatósági és igazgatási tevékenységről szóló 1991. évi XI. törvény 6. § (1) bekezdés p) pontja szerinti feladatok ellátására.”

5. § A KR2. 3. melléklete a 2. melléklet szerint módosul.

3. A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló
59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet módosítása

6. § A Gyógyszerészeti és Egészségügyi Minőség- és Szervezetfejlesztési Intézetről szóló 59/2011. (IV. 12.) Korm. rendelet 2/B. §-a a következő (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) A Kormány engedélyezésre jogosult szervként a GYEMSZI-t jelöli ki az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 244/D. § (9) bekezdése szerinti feladat ellátására.
4. Záró rendelkezések

7. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1–3. § és az 1. melléklet az emberi fogyasztásra szánt víz minőségéről szóló, 1998. november 3-i 98/83/EK tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

1. melléklet a 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelethez

A KR1. 1. számú melléklet F) része helyébe a következő rendelkezés lép:
„F) Ideiglenes határérték
Ólom: 25 μg/l”

2. melléklet a 22/2013. (II. 1.) Korm. rendelethez

A KR2. 3. melléklete a következő 2. ponttal egészül ki:
„2. A sugár-egészségügyi decentrumok

 

A

B

1.

A sugár-egészségügyi decentrumot működtető szerv

A sugár-egészségügyi decentrum illetékességi területe

2.

Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Budapest és Pest megye

3.

Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Baranya, Somogy és Tolna megye

4.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Borsod-Abaúj-Zemplén, Nógrád és Heves megye

5.

Csongrád Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye

6.

Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Fejér, Komárom-Esztergom és Veszprém megye

7.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Győr-Moson-Sopron, Vas és Zala megye

8.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok és
Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. február 3. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére