• Tartalom

228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet

228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelet

a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.02.

A Kormány

a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény 90. § (1) bekezdésének c) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében

a következőket rendeli el:

1. §2

2–5. §3

6. §4

7. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel – 2013. június 30-án lép hatályba.

(2) A 2–5. § és az 1. melléklet 2014. január 1-jén lép hatályba.

(3)5

(4) Nem lép hatályba a földhasználati nyilvántartás részletes szabályairól szóló 356/2007. (XII. 23.) Korm. rendelet módosításáról szóló 429/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése, a 9. §-a és 10. §-a, valamint a 14. § b) és c) pontja.

1. melléklet a 228/2013. (VI. 25.) Korm. rendelethez6

1

A rendeletet a 222/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. § 393. pontja hatályon kívül helyezte 2014. szeptember 5. napjával. Alkalmazására lásd e hatályon kívül helyező rendelet 1. §-át.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 7. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére