• Tartalom

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet

24/2013. (III. 29.) EMMI rendelet

az egyes egészségbiztosítási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról1

2013.05.01.

A kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (4) bekezdés k), l) és m) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 3–4. §, valamint a 9–16. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

az 5–6. §, valamint a 17–25. melléklet tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (6) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § b) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 7–8. § és a 26. melléklet tekintetében a családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény 51. § b) pont ba) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § a) és d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva,

a 9. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (2) bekezdés g) pont ga) alpontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § d) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva

a következőket rendelem el:

1. Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló
9/1993. (IV. 2.) NM rendelet módosítása

1. § (1) Az egészségügyi szakellátás társadalombiztosítási finanszírozásának egyes kérdéseiről szóló 9/1993. (IV. 2.) NM rendelet (a továbbiakban: R1.) 1. számú melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

(2)–(4)2

(5) Az R1. 3. számú melléklete az 5. melléklet szerint módosul.

(6)3

(7) Az R1. 4. számú melléklete a 7. melléklet szerint módosul.

(8)4

2. §5

2. A finanszírozási eljárásrendekről szóló 31/2010. (V. 13.) EüM rendelet módosítása

3–4. §6

3. Az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható járóbeteg-szakellátási tevékenységek meghatározásáról, az igénybevétel során alkalmazandó elszámolhatósági feltételekről és szabályokról, valamint a teljesítmények elszámolásáról szóló 9/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

5. §7

4. A gyógyító-megelőző ellátás jogcímén az Egészségbiztosítási Alap terhére finanszírozható homogén betegségcsoportok kódolási és besorolási szabályairól szóló 10/2012. (II. 28.) NEFMI rendelet módosítása

6. § (1)8

(2) Az R4. 2. melléklete a 22. melléklet szerint módosul.

(3) Az R4. 4. melléklete a 23. melléklet szerint módosul.

(4)–(5)9

5. Egyéb, az egészségügyet érintő miniszteri rendeletek módosítása

7. §10

8. § Nem lép hatályba a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságokról szóló 5/2003. (II. 19.) ESZCSM rendelet módosításáról szóló 3/2013. (I. 7.) EMMI rendelet 6. § a) pontja és 1. melléklete.

9. §11

6. Záró rendelkezések

10. § (1) Ez a rendelet – a (2) és (3) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. március 30-án lép hatályba, és ez a rendelet 2013. május 2-án hatályát veszti.

(2) Az 1. § (2)–(4), (6) és (8) bekezdése, a 2–5. §, a 6. § (1) és (4)–(5) bekezdése, a 7. §, a 2–4., a 6., a 8–21. és a 24–26. melléklet 2013. április 1-jén lép hatályba.

(3) Az 1. § (1), (5) és (7) bekezdése, a 6. § (2) és (3) bekezdése, az 1., az 5., a 7. és a 22–23. melléklet 2013. május 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 1. számú melléklete a 48.*** pontot követően a következő 49. ponttal egészül ki:

„49.****

01310

Felszínpótló csípőízületi protézis”

2. Az R1. 1. számú melléklete a „*** Elszámolásra jogosult intézetek” megjelölésű táblázatot követően a következő táblázattal egészül ki:

****

Elszámolásra jogosult intézetek

0140

Semmelweis Egyetem Budapest

0242

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0643

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

2–4. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez12

5. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08”, „08P”, „371A”megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

*^

08P

371A

Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül

2

49

13

2,40151

2. Az R1. 3. számú melléklet „** Főcsoport: 08”, „08P”, „372A” megjelölésű sora helyébe a következő sor lép:

*^

08P

372A

Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)

4

45

21

3,23814

6. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez13

7. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

Az R1. 4. számú melléklete a következő 67/a. és 67/b. ponttal egészül ki:

„67/a.

*^08P 371A

Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül

 

 

Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípőízületi protézis beültetése eljárásnál

 

 

 

0140

 

Semmelweis Egyetem, Budapest

0242

 

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0643

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940

 

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum

 

 

 

67/b.

*^08P 372A

Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)

 

 

Alkalmazandó az 5815H Felszínpótló csípőízületi protézis beültetése eljárásnál

 

 

 

0140

 

Semmelweis Egyetem, Budapest

0242

 

Pécsi Tudományegyetem Klinikai Központ

0643

 

Szegedi Tudományegyetem Szent-Györgyi Albert Klinikai Központ

0940

 

Debreceni Egyetem, Orvos- és Egészségtudományi Centrum”

8–21. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez14

22. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 2. melléklet ,,**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül” része helyébe a következő rész lép:
**** 08 371A Alsó végtag nagyízületi műtétek, protézisműtétek (protézis ár térítése nélkül), komplikáció nélkül
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
ÉS BEAVATKOZÁSOK"A"
5814E    Térdszalag beültetés (syntethicus)
5814F    Térdprotézis beültetés, félszánkó
5814G    Térdprotézis beültetés, szánkó
5814H    Térdprotézis beültetés, total
5814I    Térdprotézis csere, revisio
5814L    Térdprotézis beültetés, bicondylaris
5814S    Alsóvégtag nagy ízületi protézis revisio, implantátum nélkül
58150    TEP total csípő protézis, primer (cementes)
58151    TEP total csípő protézis, primer (cement nélküli)
58152    TEP total csípő protézis, primer luxatios típus (cementes)
58153    TEP dysplasiastípus
58154    Csípő protézis eltávolítás (cementes)
58155    Csípő protézis eltávolítás (cement nélküli)
58156    Csípő vápa csere, cementes-cementesre
58157    Csípő vápa csere, cementes-cement nélkülire
58158    Csípő szár csere, cementes-cementesre
58159        Csípő szár csere, cementes-cement nélkülire
5815A        Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre
5815B        Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire
5815C        Csípőprotézis fej csere
5815D    Csípőprotézis csere, cement nélküli - cementesre
5815E    Csípő protézis hibrid TEP
5815F    Hemiarthroplastica csere TEP-re
58163    Repositio, csípő műtéti+femurosteotomia
58164    Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia
58165    Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia
58168    Polygonalis medence osteotomia
58169    Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capitcoxae
ÉS BEAVATKOZÁSOK "B"
5815H felszínpótló csípőízületi protézis beültetése
ÉS ESZKÖZÖK "C"
01310 Felszínpótló csípőízületi protézis
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "A" BEAVATKOZÁS VAGY
["B" BEAVATKOZÁSÉS "C" ESZKÖZ]”
2. Az R4. 2. melléklet ,,**** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)”része helyébe a következő rész lép:
**** 08 372A Komplikáció miatt végzett alsó végtag nagyízületi műtétek (protézisár térítése nélkül)
BETEGSÉGEK
A főcsoportba tartozó bármely betegség
"K" TÍPUSKÉNT ELFOGADOTT BETEGSÉGKÓDOK "C"
T8400    A belső ízületi protézisek mechanikai szövődményei
T8410    A végtagcsontok belső fixatiós eszközeinek mechanikai szövődményei
T8450    Infectio és inflammatio a belső ízületi protézis miatt
T8460    Infectio és inflammatio belső fixatiós eszköz miatt [bármely helyen]
T8470    Infectio-inflamm. egyéb belső ortopéd protetikuseszközök, implantátumok, graftok miatt
T8480    A belső ortopéd protetikus eszközök, implantatumok, graftok egyéb szövődményei
T8490    A belső ortopéd protetikuseszközök, implantatumok, graftok k.m.n. szövődményei
BEAVATKOZÁSOK "D"
5814E    Térdszalag beültetés (syntethicus)
5814F    Térdprotézis beültetés, félszánkó
5814G    Térdprotézis beültetés, szánkó
5814H    Térdprotézis beültetés, totál
5814I    Térdprotézis csere, revisio
5814L    Térdprotézis beültetés, bicondylaris
5814S    Alsóvégtag nagyízületi protézis revisio, implantátum nélkül
58150    TEP totál csípő protézis, primer (cementes)
58151    TEP totál csípő protézis, primer (cement nélküli)
58152    TEP total csípő protézis, primer luxatios típus(cementes)
58153    TEP dysplasias típus
58154    Csípő protézis eltávolítás (cementes)
58155    Csípő protézis eltávolítás (cement nélküli)
58156    Csípő vápa csere, cementes-cementesre
58157    Csípő vápa csere, cementes-cement nélkülire
58158    Csípő szár csere, cementes-cementesre
58159    Csípő szár csere, cementes-cement nélkülire
5815A    Csípő vápa+szár csere, cementes-cementesre
5815B    Csípő vápa+szár csere, cementes-cement nélkülire
5815C    Csípőprotézis fej csere
5815D    Csípő protézis csere, cement nélküli - cementesre
5815E    Csípő protézis hibrid TEP
5815F    Hemiarthroplastica csere TEP-re
58163    Repositio, csípő műtéti+femurosteotomia
58164    Repositio, csípő műtéti+medence osteotomia
58165    Repositio, csípő műtéti+femur+medence osteotomia
58168    Polygonalis medence osteotomia
58169    Hemiarthroplastica et prothes.cervico-capit. coxae
ÉS BEAVATKOZÁSOK"E"
5815H Felszínpótló csípőízületi protézis beültetése
ÉS ESZKÖZÖK "F"
01310 Felszínpótló csípőízületi protézis
A FŐCSOPORTBA TARTOZÓ BÁRMELY BETEGSÉG ÉS "C" DIAGN. ["K" TÍPUSÚ] ÉS ["D" BEAV.VAGY ["E"BEAV. ÉS "F" ESZKÖZ] ]”

23. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez

1. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat a „01307" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

01310

Felszínpótló csípőízületi protézis

*

2. Az R4. 4. mellékletében foglalt táblázat az „5815G" megjelölésű sort követően a következő sorral egészül ki:

5815H

Felszínpótló csípőízületi protézis beültetése

*

24–26. melléklet a 24/2013. (III. 29.) EMMI rendelethez15

1

A rendelet a 10. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. május 2. napjával.

2

Az 1. § (2)–(4) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (6) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 1. § (8) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 3–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 6. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 6. § (4)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 9. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 2–4. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 6. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 8–21. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 24–26. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére