• Tartalom

2013. évi XXV. törvény

2013. évi XXV. törvény

a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről1

2016.06.18.

Az Országgyűlés az egészségügyi ellátás folyamatos és biztonságos ellátásának biztosítása, a feladatellátás átlátható és hatékony működésének feltételei megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:

1. §2

2. §3

3. §4

4. § (1)–(4)5

(5)6 Az e törvény szerint az állam tulajdonába került vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat az ÁEEK gyakorolja.

(6)–(7)7

5. §8

6. §9

7. §10

8. §11

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)12

10. §13

1. melléklet a 2013. évi XXV. törvényhez14

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. március 27. A törvényt a 2023. évi CIX. törvény 81. § 18. pontja hatályon kívül helyezte 2024. január 1. napjával.

2

Az 1–3. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1–3. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1–3. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

5

A 4. § (1)–(4) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 210. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

6

A 4. § (5) bekezdése a 2014: CXI. törvény 132. §-ával megállapított szöveg.

7

A 4. § (6)–(7) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 210. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

8

Az 5–8. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

9

Az 5–8. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

10

Az 5–8. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

11

Az 5–8. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

12

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

Az 1. mellékletet a 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére