• Tartalom

2013. évi XXV. törvény

a fekvőbeteg-szakellátó és egyes fekvőbeteg-szakellátóhoz kapcsolódó egészségügyi háttérszolgáltatást nyújtó, 100%-os állami tulajdonban lévő, valamint azok 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságok által ellátott feladatok központi költségvetési szervek általi átvételéről, valamint az ezzel kapcsolatos eljárási kérdések rendezéséről1

2016.06.18.

Az Országgyűlés az egészségügyi ellátás folyamatos és biztonságos ellátásának biztosítása, a feladatellátás átlátható és hatékony működésének feltételei megteremtése érdekében a következő törvényt alkotja:

1–3. §2

4. § (1)–(4)3

(5)4 Az e törvény szerint az állam tulajdonába került vagyon tekintetében a tulajdonosi jogokat az ÁEEK gyakorolja.

(6)–(7)5

5–8. §6

9. § (1) Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)7

10. §8

1. melléklet a 2013. évi XXV. törvényhez9

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. március 27.

2

Az 1–3. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 1. pontja hatályon kívül helyezte.

3

A 4. § (1)–(4) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 210. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

4

A 4. § (5) bekezdése a 2014: CXI. törvény 132. §-ával megállapított szöveg.

5

A 4. § (6)–(7) bekezdését a 2016: LXVII. törvény 210. § 2. pontja hatályon kívül helyezte.

6

Az 5–8. §-t a 2016: LXVII. törvény 210. § 3. pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 9. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

Az 1. mellékletet a 9. § (2) bekezdése hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére