• Tartalom
Oldalmenü

258/2013. (VII. 5.) Korm. rendelet

a Magtárház Kikötő Kft. „f. a.”-nak a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló törvény szerinti stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetté minősítéséről

2013.07.05.

A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény 84/A. § (2) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Kormány a csődeljárásról és a felszámolási eljárásról szóló 1991. évi XLIX. törvény (a továbbiakban: Cstv.) 65. §-a alapján a Magtárház Kikötő Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági társaságot (székhelye: 1012 Budapest, Várfok utca 7. I. em. 1.; cégjegyzékszáma: 01-09-938277) stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezetnek minősíti.

2. § A Kormány megállapítja, hogy a Magtárház Kikötő Korlátolt Felelősségű Társaság „felszámolás alatt” gazdasági társaság mint stratégiailag kiemelt jelentőségű gazdálkodó szervezet vonatkozásában a Cstv. 65–67. §-át kell alkalmazni.

3. § Ez a rendelet a kihirdetése napján 19 órakor lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás