• Tartalom

26/2013. (XII. 7.) MNB rendelet

26/2013. (XII. 7.) MNB rendelet

a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási díjtarifáknak és a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának a Magyar Nemzeti Bank honlapján történő meghirdetésének rendjéről

2014.01.01.

A kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény 69. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyar Nemzeti Bankról szóló 2013. évi CXXXIX. törvény 4. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet hatálya a Magyarország területén kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási tevékenységet végző, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosításról szóló 2009. évi LXII. törvény (a továbbiakban: Gfbt.) szerint díjtarifát meghirdető biztosítókra (a továbbiakban: biztosító) és – a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának meghirdetése tekintetében – a Kártalanítási Számla kezelőjére (a továbbiakban együtt: meghirdető) terjed ki.

2. § A meghirdető a Gfbt. szerinti díjtarifának, a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifájának (a továbbiakban együtt: díjtarifa) a Magyar Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB) honlapján történő meghirdetésére vonatkozó – Gfbt. szerinti – kötelezettségét e rendeletben foglaltak szerint teljesíti.

3. § (1) A meghirdető a díjtarifa meghirdetési kötelezettségét az MNB által meghatározott elektronikus formában, a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő, legalább fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláírással ellátva, az MNB „Elektronikus Rendszer Hitelesített Adatok Fogadásához” megnevezésű rendszerén (a továbbiakban: ERA rendszer) keresztül teljesíti.

(2) A meghirdető a díjtarifát az ERA rendszer „KGFB díjhirdetés szolgáltatás” megnevezésű menüpontjának igénybevételével, az ott rendszeresített elektronikus űrlap alkalmazásával és hordozható, nem felülírható dokumentum (pdf) formátumban való feltöltésével (a továbbiakban: díjtarifa-küldemény) küldi meg. Az ERA rendszer „KGFB díjhirdetés szolgáltatás” megnevezésű menüpontja a 6. § szerinti előzetes regisztrációt követően, a https://era.mnb.hu/oldalra történő bejelentkezéssel érhető el minden nap 0:00 óra és 23:00 óra között.

(3) A biztosító az elektronikus űrlapon jelöli meg a díjtarifa alkalmazásának kezdő napját, amely a meghirdetés 5. § (1) bekezdés szerinti napjától számított hatvanegyedik napnál korábbi nap nem lehet. Ugyanazon alkalmazási kezdő nappal kizárólag egy díjtarifa megjelentetésére van mód, amely alkalmazási kezdőnap utólag nem módosítható.

(4) A jelen § alkalmazásában elektronikus űrlap: a szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet 2. § 3. pontjában meghatározott fogalom.

4. § (1) A díjtarifa-küldemény feltöltéséről az MNB az ERA rendszeren keresztül – érkeztetési számot és „a díjtarifa-küldemény beérkezett, annak jogosultsági és technikai jellegű ellenőrzését megkezdtük” tájékoztatást tartalmazó – automatikus üzenetet (a továbbiakban: első automatikus üzenet) küld a meghirdetőnek.

(2) A díjtarifa-küldemény beérkezését követően az ERA rendszer elvégzi annak automatikus ellenőrzését, amelynek eredménye függvényében újabb, „közzétételre vár” vagy „a díjtarifa-küldemény közzétételre alkalmatlan” üzenetet küld a meghirdetőnek. A „díjtarifa-küldemény közzétételre alkalmatlan” üzenet az alkalmatlanság okát is tartalmazza. Kizárólag a „közzétételre vár” üzenet minősül a díjtarifa-küldemény jogosultsági és technikai elfogadásáról szóló tájékoztatásnak. A „közzétételre vár” üzenet meghirdető részére történő megküldését követően az MNB a díjtarifát honlapján az 5. §-ban foglaltak szerint teszi közzé. A díjtarifa-küldemény jogosultsági és technikai jellegű ellenőrzése nem jelenti és nem helyettesíti a díjtarifa MNB által történő jogszabályi megfelelőségi ellenőrzését.

5. § (1) Az MNB a díjtarifát – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – minden esetben a díjtarifa-küldemény beérkezése időpontjával érintett nap végén, 24:00 órakor jelenteti meg automatikusan a honlapján. A díjtarifa-küldemény beérkezésének időpontja a díjtarifa-küldemény ERA rendszerbe való beküldésének az ERA rendszer által rögzített és az első automatikus üzenetben visszaigazolt időpontja. Az MNB a „közzétételre vár” automatikus üzenetben a technikai megfelelőségen túl a díjtarifa meghirdetésének napjáról is tájékoztatja a meghirdetőt.

(2) Az MNB a fedezetlenségi díj egy naptári évre számított tarifáját a díjtarifa-küldemény 3. § szerinti megküldését és a 4. § (2) bekezdés szerinti „közzétételre vár” üzenettel való visszaigazolását követően haladéktalanul megjelenteti a honlapján.

6. § (1) A díjtarifának az ERA rendszeren keresztül történő meghirdetéséhez az ERA rendszerben – az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatásához – történő előzetes, a közigazgatási felhasználásra vonatkozó követelményeknek megfelelő, legalább fokozott biztonságú vagy minősített elektronikus aláíráshoz kapcsolódó tanúsítvány (a továbbiakban: tanúsítvány) feltöltését igénylő regisztráció szükséges.

(2) Az ERA rendszer KGFB díjhirdetés szolgáltatásához való első regisztráció során, a regisztráció véglegesítéséhez az ERA rendszer által generált regisztrációs űrlapot is ki kell nyomtatni és azt a meghirdető (cégszerű) aláírásával ellátva, papír alapon el kell juttatni az MNB részére. Ha a tanúsítvány ellenőrzése sikeres volt és a regisztrációs űrlap az MNB-hez beérkezett, az ERA rendszer elektronikus levélben tájékoztatja a meghirdetőt a regisztráció sikeréről és megküldi számára a regisztráció aktiválásához szükséges számkódot. Ha az ellenőrzés bármely eleme sikertelen, az ERA rendszer a regisztráció sikertelenségéről ad tájékoztatást, és az adatokat törli.

(3) A választott felhasználói névnek egyedinek kell lennie, amely kizárólag az ERA és az adott felhasználó közötti kapcsolatban kerül alkalmazásra. Az ERA rendszer az egyediséget ellenőrzi. A felhasználói név az ERA rendszer működése folyamán csak az új regisztrációnak megfelelő eljárással változtatható meg.

7. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére