• Tartalom

2013. évi XXVII. törvény

2013. évi XXVII. törvény

a szociális és gyermekvédelmi tárgyú törvények Magyary Egyszerűsítési Programmal összefüggő módosításáról, valamint egyéb törvények módosításáról1

2014.01.02.

1. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény módosítása

1–16. §2

17. §3

18. § (1)4

(2)5

19. §6

2. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosítása

20. § (1)7

(2)8

21. §9

22. §10

23. § (1)11

(2)12

24–28. §13

29. §14

30–31. §15

32–33. §16

34. §17

35. §18

36. §19

37. §20

38–42. §21

43. §22

44. §23

45. §24

46–57. §25

58. §26

59–61. §27

62. §28

63. §29

64–65. §30

66. §31

67. §32

68. § (1)33

(2)34

69. §35

70. §36

71. §37

72. §38

73. §39

74. §40

75. §41

76–77. §42

78. § (1)43

(2)44

(3)45

79. § (1)46

(2)47

a)–f)48

g)49

h)–n)50

3. A fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény módosítása

80–82. §51

4. A családok támogatásáról szóló 1998. évi LXXXIV. törvény módosítása

83. §52

84. §53

5. A nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet módosítása

85–88. §54

6. A hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló 1996. évi CXII. törvény módosítása

89. §55

7. A helyi önkormányzatok adósságrendezési eljárásáról szóló 1996. évi XXV. törvény módosítása

90. §56

8. A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény módosítása

91. §57

9. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosítása

92. §58

10. Az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény módosítása

93. § Nem lép hatályba az egyes szakosított szociális és gyermekvédelmi szakellátási intézmények állami átvételéről és egyes törvények módosításáról szóló 2012. évi CXCII. törvény 36. §-a, 47. §-a, 49. §-a, 54–56. §-a, 61. és 62. §-a.

11. A házasságról, a családról és a gyámságról szóló 1952. évi IV. törvény módosítása

94–97. §59

12. Az egyes nyugdíjak felülvizsgálatáról, illetőleg egyes nyugdíjkiegészítések megszüntetéséről szóló 1991. évi XII. törvény módosítása

98. §60

13. Záró rendelkezések

99. § (1) Ez a törvény – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. április 1-jén lép hatályba.

(2) A 17. §, a 18. § (2) bekezdése, a 20. § (1) bekezdése, a 37. §, a 43. §, a 66. § és a 84. § 2013. július 1-jén lép hatályba.

(3) A 21. §, a 23. § (1) bekezdése, a 29. §, a 35. §, a 45. §, a 68. § (2) bekezdése és a 74. § 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 18-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. március 29. A törvényt a 2016: XXXII. törvény 45. § 31. pontja hatályon kívül helyezte 2016. július 1. napjával.

2

Az 1–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

Az 18. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 18. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 20. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 20. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 21. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 22. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 23. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 23. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 24–28. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 29. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 30–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

16

A 32–33. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

17

A 34. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

18

A 35. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

19

A 36. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

20

A 37. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

21

A 38–42. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

22

A 43. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

23

A 44. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

24

A 45. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

25

A 46–57. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

26

Az 58. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

27

Az 59–61. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

28

A 62. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

29

A 63. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

30

A 64–65. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

31

A 66. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

32

A 67. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

33

A 68. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

34

A 68. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

35

A 69. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

36

A 70. § a 2013: CCV. törvény 71. § a) pontja alapján nem lép hatályba.

37

A 71. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

38

A 72. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

39

A 73. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

40

A 74. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

41

A 75. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

42

A 76–77. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

43

A 78. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

44

A 78. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

45

A 78. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

46

A 79. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

47

A 79. § (2) bekezdés nyitó és záró szövegrésze a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

48

A 79. § (2) bekezdés a)–f) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

49

A 79. § (2) bekezdés g) pontja a 2013: CCV. törvény 71. § b) pontja alapján nem lép hatályba.

50

A 79. § (2) bekezdés h)–n) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

51

A 80–82. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

52

A 83. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

53

A 84. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

54

A 85–88. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

55

A 89. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

56

A 90. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

57

A 91. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

58

A 92. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

59

A 94–97. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

60

A 98. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére