• Tartalom

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról1

2020.09.11.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. Cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Kormány nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánítja az 1. mellékletben felsorolt projektekhez kapcsolódó, a 2. mellékletben nevesített közigazgatási hatósági ügyeket.

(2)2

(3)3

2. §4 Az 1. § (1) bekezdése szerinti közigazgatási hatósági ügyekben a döntést az adott hatósági eljárásra vonatkozó jogszabályokban meghatározott határidőn – de legfeljebb 25 napon – belül meg kell hozni, a szakhatósági állásfoglalást 10 napon belül ki kell bocsátani.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

4. § E rendelet rendelkezéseit a 2. § a) pont kivételével a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

5. §5 E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelettel beiktatott 255–281. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.

6. §6 E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 84/2014. (III. 14.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) beiktatott 282. és 283. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a Módr.-rel beiktatott 27–46. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.

7. §7 E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelet] megállapított 284. sorában, valamint az 1. melléklet 2. pontjában foglalt táblázatnak a 231/2014. (IX. 5.) Korm. rendelettel megállapított 47–90. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

8. §8 E rendelet rendelkezéseit – a 2. § a) pontja kivételével – az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak az egyes ivóvízminőség-javítási, szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 307/2014. (XII. 5.) Korm. rendelettel megállapított 285–291. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

9. §9 E rendeletnek a víziközmű ágazatot érintő európai uniós derogációkkal kapcsolatos kötelezettségek teljesítését elősegítő egyes Korm. rendeletek módosításáról szóló 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelettel [a továbbiakban: 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet] megállapított rendelkezéseit a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet hatálybalépésekor10 folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

1. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez11

A kiemelt jelentőségű ügyek alapját képező szennyvíz-elvezetési és -tisztítási beruházások

1. Támogatói döntéssel rendelkező projektek

A

B

C

D

1.

Pályázó neve

A projektben érintett települések

KEOP azonosító*

2.

Projekt helye – helység

További megvalósítási helyszínek

3.

TISZALÚC NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tiszalúc

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0001

4.

SIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Siklós

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0002

5.

TUZSÉR-KOMORÓ VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Komoró

Tuzsér

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0003

6.

TOLNA, FADD, FÁCÁNKERT, BOGYISZLÓ, DUNASZENTGYÖRGY, GERJEN TELEPÜLÉSEK “SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-TELEP FEJLESZTÉSE” TÁRGYÚ PÁLYÁZAT MEGVELÓSÍTÁSÁRA LÉTREHOZOTT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

Tolna

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0004

7.

GÖDÖLLŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gödöllő

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0005

8.

TISZAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tiszaföldvár

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0007

9.

MEZŐKÖVESD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mezőkövesd

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0008

10.

GÖNYŰ ÉS NAGYSZENTJÁNOS TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-CSATORNÁZÁSA ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Gönyű

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0009

11.

KUNSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

Kunszentmiklós

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0010

12.

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Kővágóörs

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0011

13.

KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kiskunlacháza

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0012

14.

PAKS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Paks

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0013

15.

SZIGETSZENTMIKLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA

Szigetszentmiklós

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0014

16.

ISASZEG VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Isaszeg

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0015

17.

ALSÓ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Nyírtelek

Tiszadob, Tiszaeszlár, Tiszalök

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0016

18.

KISLÁNG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kisláng

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0017

19.

PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Püspökladány

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0018

20.

MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Marcali

Marcali (Horvátkút)

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0019

21.

NAGYDOROG NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagydorog

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0020

22.

BÁCSALMÁS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Bácsalmás

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0021

23.

KÖRÖSLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Körösladány

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0022

24.

SÓSKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTERI HIVATALA

Sóskút

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0024

25.

BUDAKESZI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Budakeszi

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0025

26.

USZÓD-DUNASZENTBENEDEK-GÉDERLAK KÖZSÉGEK ÉS KALOCSA VÁROS SZENNYVÍZ KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Uszód

Dunaszentbenedek, Géderlak, Kalocsa

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0026

27.

SZIRÁK ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÖNKROMÁNYZATI TÁRSULÁS

Szirák

Egyházasdengeleg, Héhalom, Kisbágyon, Palotás

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0027

28.

PÉCEL VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

Pécel

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0028

29.

TOMPA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tompa

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0029

30.

KÖRMEND VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Körmend

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0030

31.

TÁPIÓSZŐLŐS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tápiószőlős

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0031

32.

CEGLÉD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Cegléd

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0032

33.

KADARKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Kadarkút

Hencse

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0033

34.

BŐSÁRKÁNY-CSORNA- FARÁD SZENNYVÍZKEZELÉSI TÁRSULÁSA

Bősárkány

Csorna

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0034

35.

NÁDUDVAR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nádudvar

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0035

36.

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Pilisvörösvár

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0036

37.

GARA-HERCEGSZÁNTÓ-NAGYBARACSKA SZENNYVÍZ ÖNKORMÁNYZATI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

Nagybaracska

Gara, Hercegszántó

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0037

38.

NAGYATÁDI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Nagyatád

Bakháza, Görgeteg, Háromfa, Kutas, Lábod, Ötvöskónyi, Rinyaszentkirály, Tarany

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0038

39.

MÉLYKÚT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Mélykút

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0039

40.

TÚRKEVE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Túrkeve

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0040

41.

DÉL-NYÍRSÉGI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Nyírbátor

Encsencs, Nyírbéltek, Nyírgyulaj, Nyírvasvári, Piricse

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0041

42.

KISKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiskőrös

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0042

43.

TISZATENYŐ-KENGYEL KÖZÖS SZENNYVÍZKEZELŐ TÁRSULÁS

Tiszatenyő

Kengyel

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0043

44.

ÚJFEHÉRTÓ-BÖKÖNY VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Újfehértó

Bököny

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0044

45.

HOSSZÚPÁLYI ÉS KÖRNYÉKE VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Hosszúpályi

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0045

46.

HODÁSZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Hodász

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0046

47.

BAKS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Baks

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0047

48.

FELSŐ-SZABOLCSI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Ajak

Anarcs, Dombrád, Gyulaháza, Nyírkarász

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0048

49.

MINDSZENT VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Mindszent

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0049

50.

VÁMOSPÉRCS ÉS NYÍRMÁRTONFALVA SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Vámospércs

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0050

51.

MEZŐLADÁNY-TORNYOSPÁLCA-ÚJKENÉZ VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Mezőladány

Tornyospálca, Újkenéz

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0051

52.

FEGYVERNEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Fegyvernek

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0052

53.

TÖK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tök

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0054

54.

GYOMAENDRŐD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gyomaendrőd

KEOP-1.2.0/09-11-
2011-0055

55.

NAGYBARCAI SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Bánhorváti

Nagybarca

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0001

56.

DÁNSZENTMIKLÓS-NYÁREGYHÁZA SZENNYVÍZKÖZMŰ ÉS CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁS

Dánszentmiklós

Nyáregyháza

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0004

57.

OKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Okány

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0005

58.

SZÉCSÉNYI SZENNYVÍZ-AGGLOMERÁCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Szécsény

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0007

59.

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bucsa

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0009

60.

IGAL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Igal

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0017

61.

DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Dudar

KEOP-1.2.0/09-11-
2012-0018

62.

HATVAN ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Hatvan

Apc, Ecséd, Szűcsi

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0003

63.

VÉSZTŐ VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Vésztő

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0006

64.

GALGA-MENTI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁST LEBONYOLÍTÓ ÉS MŰKÖDTETŐ (ÜZEMELTETŐ) TÁRSULÁS

Galgamácsa

Váckisújfalu, Vácegres, Kisnémedi, Püspökszilágy, Aszód, Domony, Bag, Iklad, Hévízgyörk, Acsa, Csővár, Galgagyörk, Püspökhatvan

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0007

65.

SÁRVÁR ÉS RÁBAPATY KÖRNYEZETÉÉRT ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Sárvár

Rábapaty

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0008

66.

ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Tatabánya

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0010

67.

ROMHÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Romhány

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0011

68.

HAJDÚBÖSZÖRMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúböszörmény

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0012

69.

NAGYKŐRÖS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagykőrös

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0015

70.

KISVÁRDA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kisvárda

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0016

71.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VERESEGYHÁZ ÉS KÖRNYÉKE CSATORNAHÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓTELEP FEJLESZTÉSÉRE

Veresegyház

Erdőkertes, Szada

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0023

72.

GÖNC VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gönc

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0026

73.

RÓZSASZENTMÁRTON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Rózsaszentmárton

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0027

74.

NAGYHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagyhegyes

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0028

75.

HIDASNÉMETI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Hidasnémeti

Tornyosnémeti, Hernádszurdok

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0029

76.

CSENGER VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Csenger

Csenger

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0002

77.

LAJOSKOMÁROM-DÉG ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS TULAJDONKÖZÖSSÉGE

Lajoskomárom

Dég

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0004

78.

NYÍRMEGGYES-NYÍRCSAHOLY ÖNKORMÁNYZATOK TÁRSULÁSA SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT KIÉPÍTÉSÉRE

Nyírmeggyes

Nyírcsaholy

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0008

79.

“VÁCSZENTLÁSZLÓ AGGLOMERÁCIÓ – VALKÓ, VÁCSZENTLÁSZLÓ, ZSÁMBOK SZENNYVÍZ ELVEZETÉSE ÉS TISZTÍTÁSA” – CSATORNA BERUHÁZÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Vácszentlászló

Valkó, Zsámbok

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0009

80.

SAJÓECSEG KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Sajóecseg

Sajókeresztúr

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0010

81.

KUNÁGOTA-ALMÁSKAMARÁS-NAGYKAMARÁS SZENNYVÍZBERUHÁZÓ TÁRSULÁS

Kunágota

Almáskamarás, Nagykamarás

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0011

82.

DÁVOD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dávod

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0013

83.

FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Füzesgyarmat

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0014

84.

KABA-TETÉTLEN-BÁRÁND KÖZÖS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS TISZTÍTÓ RENDSZER ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Kaba

Tetétlen, Báránd

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0015

85.

DRÉGELYPALÁNK ÉS HONT KÖZSÉGEK SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTÉSI- ÉS SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

Drégelypalánk

Hont

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0016

86.

DOMBÓVÁR TÉRSÉGI SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Dombóvár

Attala, Kapospula, Kaposszekcső

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0018

87.

KONDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kondoros

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0021

88.

VEREB KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Vereb

Pázmánd

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0026

89.

MEZŐTÚR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mezőtúr

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0028

90.

JÁNOSHALMA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Jánoshalma

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0029

91.

SZEGVÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szegvár

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0030

92.

KÁLI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Kompolt

Aldebrő, Feldebrő, Kál, Kápolna, Tófalu

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0031

93.

VASVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Vasvár

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0033

94.

ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Szomód

Tata

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0034

95.

SZÁZHALOMBATTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Százhalombatta

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0036

96.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS VASPÖR ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSÉNEK MEGOLDÁSÁRA

Vaspör

Hagyárosbörönd, Ozmánbük

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0037

97.

ÚRKÚT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Úrkút

Ajka

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0039

98.

MEZŐFALVA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZBERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Mezőfalva

Baracs, Kisapostag, Nagyvenyim

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0042

99.

BAKONYSÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bakonysárkány

Vérteskethely, Kisbér

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0044

100.

TÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tárkány

Csép, Ete

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0047

101.

BÁRSONYOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bársonyos

Kerékteleki, Bakonyszombathely

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0048

102.

RÉDE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Réde

Bakonybánk

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0049

103.

MAGYARBÁNHEGYES KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Magyarbánhegyes

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0050

104.

BALÁSTYA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Balástya

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0052

105.

ÖCSÖD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Öcsöd

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0053

106.

SÁNDORFALVA-SZATYMAZ SZENNYVÍZ-, CSATORNA BERUHÁZÓ TÁRSULÁS

Sándorfalva

Szatymaz

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0055

107.

GÁDOROS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Gádoros

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0056

108.

KISKUNHALAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiskunhalas

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0057

109.

NAGYKÁLLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nagykálló

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0058

110.

PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pilisszántó

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0059

111.

ÓZD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ózd

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0060

112.

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szekszárd

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0062

113.

KISKUNFÉLEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kiskunfélegyháza

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0063

114.

KELET-NYÍRSÉGI VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Apagy

Baktalórántháza, Napkor, Nyírtét, Ófehértó, Magy, Nyíribrony, Ramocsaháza

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0064

115.

TISZAKÉCSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tiszakécske

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0065

116.

ECSEDI-LÁP VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Nagyecsed

Fábiánháza, Mérk, Vállaj, Tiborszállás

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0067

117.

KELEBIA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kelebia

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0068

118.

TISZAALPÁR NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tiszaalpár (Alpár)

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0069

119.

OROSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Orosháza

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0070

120.

KECEL VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kecel

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0071

121.

CSANÁDPALOTA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Csanádpalota

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0072

122.

MOSONMAGYARÓVÁRI SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Mosonmagyaróvár

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0073

123.

KAPOSSZERDAHELY, SÁNTOS ÉS SZENTBALÁZS SZENNYVÍZCSATORNA ÉPÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Kaposszerdahely

Sántos, Szentbalázs

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0074

124.

TÖKÖL ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Tököl

Halásztelek, Szigethalom

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0075

125.

ABÁDSZALÓK-KUNHEGYES KÖZÖS SZENNYVÍZKEZELŐ TÁRSULÁS

Abádszalók

Kunhegyes

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0076

126.

LAJOSMIZSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Lajosmizse

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0077

127.

BAJA ÉS KÖRNYÉKE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Baja

Sükösd, Érsekcsanád, Vaskút

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0078

128.

FÁBIÁNSEBESTYÉN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Fábiánsebestyén

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0079

129.

DERECSKE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Derecske

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0080

130.

SZABADSZÁLLÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szabadszállás

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0081

131.

GYŐRSZEMERE ÉS TÉNYŐ TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZELVEZETÉSÉRE, A TÉTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ TELEP BŐVÍTÉSÉRE, KORSZERŰSÍTÉSÉRE LÉTREJÖVŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Győrszemere

Tényő, Tét, Gyömöre

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0082

132.

FORRÁS-4 SZENNYVÍZ-KÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Forráskút

Bordány, Üllés, Zsombó

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0083

133.

SÜMEGI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Sümeg

Dabronc, Gógánfa, Hetyefő, Ukk, Zalaerdőd, Zalagyömörő

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0084

134.

MÓRAHALOM- ZÁKÁNYSZÉK SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS

Mórahalom

Zákányszék

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0085

135.

TÓTKOMLÓS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Tótkomlós

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0087

136.

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELŐ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Keszthely

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0089

137.

ERDŐTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Erdőtelek

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0091

138.

TAKTAKÖZI ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZELVEZETÉSI ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI TÁRSULÁS

Taktaharkány

Taktaszada

KEOP-1.2.0/2F/09-
2010-0093

139.

CSURGÓ REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Csurgó

Szenta, Porrog, Porrogszentkirály

KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0001

140.

NYÁRLŐRINC KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nyárlőrinc

KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0002

141.

KUNSZENTMÁRTON VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kunszentmárton

KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0003

142.

NAGYSZÉNÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagyszénás

KEOP-1.2.0/2F/09-
2011-0004

143.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS MAKÓ VÁROS ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZCSATORNÁZÁSÁNAK ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSÁNAK MEGVALÓSÍTÁSÁRA

Makó

Apátfalva, Földeák, Kiszombor, Magyarcsanád, Maroslele

KEOP-1.2.0/2F-
2008-0001

144.

BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Békéscsaba

KEOP-1.2.0/2F-
2008-0003

145.

NAGYKANIZSAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Nagykanizsa

KEOP-1.2.0/2F-
2008-0004

146.

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Nyíregyháza

KEOP-1.2.0/2F-
2008-0005

147.

SZÉKESFEHÉRVÁR VÁROS ÉS TÉRSÉGE (PÁTKA, PÁKOZD, SEREGÉLYES) SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT BŐVÍTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Székesfehérvár

Pákozd, Pátka, Seregélyes

KEOP-1.2.0/2F-
2008-0006

148.

DOMOSZLÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Domoszló

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0001

149.

NAGYMÁGOCS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagymágocs

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0003

150.

ÓPUSZTASZER KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ópusztaszer

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0004

151.

ENYING VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Enying

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0006

152.

VÁROSFÖLD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Városföld

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0017

153.

KÉTEGYHÁZA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kétegyháza

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0018

154.

PILISCSABA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Piliscsaba

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0020

155.

IKVA MENTI SZENNYVÍZTISZTÍTÓ LÉTESÍTŐ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Nagylózs

Nagycenk, Pinnye, Pereszteg, Sopronkövesd

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0021

156.

BRNK TÁRSULÁS

Bogád

Romonya, Nagykozár, Kozármisleny

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0024

157.

ÁDÁND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ádánd

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0025

158.

KUNFEHÉRTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Kunfehértó

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0026

159.

SARKAD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sarkad

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0027

160.

BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Békéssámson

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0028

161.

KARÁCSOND KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Karácsond

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0029

162.

ERCSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Ercsi

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0030

163.

TISZASZENTMÁRTON-ZSURK VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Tiszaszentmárton

Zsurk, Záhony

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0031

164.

POCSAJ-ESZTÁR VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Pocsaj

Esztár

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0033

165.

IREGSZEMCSE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Iregszemcse

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0034

166.

TAB VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tab

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0035

167.

SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szarvas

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0036

168.

SZIHALOM KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szihalom

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0037

169.

BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Békés

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0040

170.

HAJDÚSZOVÁT KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Hajdúszovát

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0041

171.

TISZAPÜSPÖKI – SZAJOL – SZOLNOK VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Tiszapüspöki

Szajol, Szolnok

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0042

172.

CECE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Cece

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0043

173.

KISSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kisszállás

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0044

174.

JÁNOSHIDA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Jánoshida

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0045

175.

BUGAC NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Bugac

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0046

176.

SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Simontornya

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0047

177.

ALSÓNÉMEDI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Alsónémedi

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0051

178.

HUNYADFALVAI REGIONÁLIS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Hunyadfalva

Nagykörű, Tiszasüly, Kőtelek

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0052

179.

SAJÓKAZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Sajókaza

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0054

180.

KEMECSE VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Kemecse

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0055

181.

PUTNOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Putnok

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0058

182.

ZOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Zomba

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0060

183.

DUNAKANYARI CSATORNÁZÁSI TÁRSULÁS

Szentendre

Szigetmonostor, Pócsmegyer, Tahitótfalu, Leányfalu

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0061

184.

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Miskolc

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0062

185.

ÉCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Écs

Győrasszonyfa, Győrság, Nyalka, Nyúl, Pannonhalma, Pázmándfalu, Pér, Ravazd, Táp, Tarjánpuszta

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0063

186.

KÖRÖMI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Hernádkak

Onga, Ónod, Berzék, Gesztely, Sajóhidvég, Sajólád, Sajópetri, Köröm

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0064

187.

DOBOZ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Doboz

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0065

188.

KAPOSMÉRŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kaposmérő

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0066

189.

PÁLHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Füzérradvány

-

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0067

190.

NYÍRBOGÁT-KISLÉTA SZENNYVÍZKÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Nyírbogát

Kisléta

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0068

191.

SEGESD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Segesd

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0069

192.

JÁSZBERÉNY-JÁSZJÁKÓHALMA SZENNYVÍZKÖZMŰ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Jászberény

Jászjákóhalma

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0070

193.

TISZAROFF ÉS TISZAGYENDA SZENNYVÍZHÁLÓZATÁNAK BŐVÍTÉSE

Tiszaroff

Tiszagyenda

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0071

194.

TAMÁSI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tamási

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0077

195.

EMŐDI AGGLOMERÁCIÓ SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZÍTI TÁRSULÁS

Emőd

Bükkaranyos, Harsány, Kisgyőr

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0078

196.

DOMASZÉK-RÖSZKE SZENNYVÍZTISZTÍTÓ FEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

Röszke

Domaszék

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0079

197.

JAKABSZÁLLÁS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Jakabszállás

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0080

198.

SZIKSZÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szikszó

KEOP-1.2.0/B/10-
2010-0081

199.

SOLYMÁR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Solymár

KEOP-1.2.0/B/10-
2011-0001

200.

TÁPIÓMENTI TERÜLETFEJLESZTÉSI TÁRSULÁS

Nagykáta

Bénye, Farmos, Jászfelsőszent-
györgy, Káva, Kóka, Mende, Pánd, Sülysáp, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta, Tápióbicske, Tápiógyörgye, Tápióság, Tápiószecső, Tápiószele, Tápiószentmárton,
Tóalmás, Újszilvás, Úri

KEOP-1.2.0/2F/09-
2009-0021

201.

ÉRD ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Érd

Diósd, Tárnok

KEOP-1.2.0/2F-
2009-0001

202.

KULCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kulcs

KEOP-7.1.0/11-
2011-0011

203.

PÁTY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Páty

KEOP-7.1.0/11-
2012-0058

204.

PINCEHELY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pincehely

Tolnanémedi

KEOP-7.1.0/11-
2012-0054

205.

CELLDÖMÖLK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Celldömölk (Izsákfa)

KEOP-7.1.0/11-
2012-0052

206.

DUDAR KÖRNYÉKI SZENNYVÍZCSATORNA- ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓMŰ FEJLESZTÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Dudar

Bakonynána, Bakonyoszlop, Bakony-
szentkirály, Csesznek, Nagyesztegár, Olaszfalu

KEOP-7.1.0/11-
2011-0017

207.

CEGLÉDBERCEL KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ceglédbercel

KEOP-7.1.0/11-
2012-0026

208.

MEZŐHEGYES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mezőhegyes

KEOP-7.1.0/11-
2012-0032

209.

TISZASZENTIMRE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tiszaszentimre

KEOP-7.1.0/11-
2012-0004

210.

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Tapolca

KEOP-7.1.0/11-
2012-0055

211.

CIBAKHÁZA NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Cibakháza

KEOP-7.1.0/11-
2012-0056

212.

KOMLÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Komló

KEOP-7.1.0/11-
2011-0014

213.

JÁSZFÉNYSZARU SZENNYVÍZELVEZETÉSI AGGLOMERÁCIÓS TÁRSULÁS

Jászfényszaru

Pusztamonostor

KEOP-7.1.0/11-
2012-0034

214.

ARANYOSAPÁTI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Aranyosapáti

KEOP-7.1.0/11-
2012-0039

215.

IZSÁK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Izsák

KEOP-7.1.0/11-
2011-0039

216.

DUNAPATAJ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dunapataj

KEOP-7.1.0/11-
2012-0059

217.

OKÁNY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Okány

KEOP-7.1.0/11-
2011-0005

218.

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagyrábé

KEOP-7.1.0/11-
2012-0027

219.

BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bugyi

KEOP-7.1.0/11-
2012-0053

220.

TISZADADA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tiszadada

KEOP-7.1.0/11-
2011-0013

221.

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Előszállás

KEOP-7.1.0/11-
2011-0001

222.

SZAMOSSZEG KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szamosszeg

KEOP-7.1.0/11-
2012-0044

223.

PUSZTASZABOLCS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Pusztaszabolcs

KEOP-7.1.0/11-
2012-0046

224.

BALKÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Balkány

KEOP-7.1.0/11-
2012-0043

225.

MIKEPÉRCS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Mikepércs

KEOP-7.1.0/11-
2011-0022

226.

VERPELÉT NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Verpelét

KEOP-7.1.0/11-
2012-0015

227.

BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Buják

KEOP-7.1.0/11-
2011-0024

228.

BUCSA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bucsa

KEOP-7.1.0/11-
2011-0004

229.

KENDERES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Kenderes

KEOP-7.1.0/11-
2012-0031

230.

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Szentes

KEOP-7.1.0/11-
2011-0009

231.

NAGYKOVÁCSI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Nagykovácsi

KEOP-7.1.0/11-
2012-0045

232.

PÉTERVÁSÁRA, ERDŐKÖVESD, VÁRASZÓ, ISTENMEZEJE, BÜKKSZENTERZSÉBET, TARNALELESZ SZENTDOMONKOS SZENNYVÍZCSATORNA-HÁLÓZAT ÉS SZENNYVÍZTISZTÍTÓ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Pétervására

KEOP-7.1.0/11-
2012-0041

233.

MEZŐTÁRKÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mezőtárkány

Egerfarmos

KEOP-7.1.0/11-
2012-0022

234.

SZEDRES-MEDINA KÖZSÉGEK SZENNYVÍZTELEP ÉS CSATORNAHÁLÓZAT REKONSTRUKCIÓS ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

Szedres

KEOP-7.1.0/11-
2011-0036

235.

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Csongrád

KEOP-7.1.0/11-
2011-0008

236.

ÉSZAKDUNÁNTÚLI VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Dunaalmás

Almásfüzitő, Neszmély

KEOP-7.1.0/11-
2012-0049

237.

ADONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Adony

KEOP-7.1.0/11-
2012-0050

238.

KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kunmadaras

KEOP-7.1.0/11-
2012-0037

239.

MARTONVÁSÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Martonvásár

Gyúró, Ráckeresztúr, Tordas

KEOP-7.1.0/11-
2012-0018

240.

BÁCSBOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bácsbokod

KEOP-7.1.0/11-
2012-0047

241.

MÉHKERÉK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Méhkerék

KEOP-7.1.0/11-
2012-0035

242.

FÖLDES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Földes

KEOP-7.1.0/11-
2011-0114

243.

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Csanytelek

KEOP-7.1.0/11-
2011-0027

244.

ŐCSÉNY-DECS ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Őcsény

KEOP-7.1.0/11-
2012-0033

245.

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Egyek

KEOP-7.1.0/11-
2011-0028

246.

BORSODNÁDASD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Borsodnádasd

KEOP-7.1.0/11-
2011-0010

247.

MADARAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Madaras

Katymár

KEOP-7.1.0/11-
2012-0048

248.

BAGAMÉR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bagamér

KEOP-7.1.0/11-
2012-0038

249.

ARLÓ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Arló

KEOP-7.1.0/11-
2012-0062

250.

KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Konyár

KEOP-7.1.0/11-
2011-0023

251.

SOLT VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Solt

KEOP-7.1.0/11-
2012-0029

252.

JÁSZDÓZSA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jászdózsa

KEOP-7.1.0/11-
2011-0012

253.

ABONY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Abony

KEOP-7.1.0/11-
2011-0006

254.

BIHARNAGYBAJOM-SÁRRÉTUDVARI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Biharnagybajom

KEOP-7.1.0/11-
2011-0033

255.

SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Soltvadkert

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0009

256.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS PÁKA SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-
TELEP FEJLESZTÉSÉRE

Páka

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0011

257.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Hódmezővásárhely

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013

258.

ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Kazincbarcika

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0034

259.

RECSK ÉS TÉRSÉGE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Recsk

Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád

KEOP-7.1.0/11-2013-0015

260.

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Madocsa

KEOP-7.1.0/11-2013-0006

261.

GYÖNGYÖSPATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gyöngyöspata

KEOP-7.1.0/11-2013-0007

262.

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Füzesabony

KEOP-7.1.0/11-2013-0008

263.

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sátoraljaújhely

KEOP-7.1.0/11-2013-0011

264.

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgár

KEOP-7.1.0/11-2013-0016

265.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Fehérgyarmat

KEOP-7.1.0/11-2013-0018

266.

HAJDÚNÁNÁS ÉS HAJDÚDOROG VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Hajdúnánás

Hajdúdorog

KEOP-7.1.0/11-2013-0019

267.

DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Dunavarsány

KEOP-7.1.0/11-2013-0020

268.

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kölcse

KEOP-7.1.0/11-2013-0021

269.

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Görbeháza

KEOP-7.1.0/11-2013-0022

270.

TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Tarpa

KEOP-7.1.0/11-2013-0024

271.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Vásárosnamény

KEOP-7.1.0/11-2013-0025

272.

JÁND–VÁSÁROSNAMÉNY–GERGELYIUGORNYA VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Jánd

Vásárosnamény

KEOP-7.1.0/11-2013-0026

273.

TÚRRICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Túrricse

KEOP-7.1.0/11-2013-0027

274.

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Csömör

KEOP-7.1.0/11-2013-0028

275.

TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tokod

Tát

KEOP-7.1.0/11-2013-0029

276.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sárospatak

KEOP-7.1.0/11-2013-0030

277.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Edelény

KEOP-7.1.0/11-2013-0031

278.

TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tiszabura

KEOP-7.1.0/11-2013-0032

279.

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bonyhád

Cikó, Kakasd, Kismányok, Nagymányok

KEOP-7.1.0/11-2013-0033

280.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Szentendre

KEOP-7.1.0/11-2013-0034

281.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vác

KEOP-7.1.0/11-2013-0035

282.

JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Jászladány

KEOP-1.2.0/09-11-2013-
0018

283.

SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sopron-Balf

KEOP-1.2.0/09-11-2013-
0026

284.

NAGYBAJOM VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Nagybajom

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0003

285.

BÁTASZÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bátaszék

Báta

KEOP-7.1.0/11-
2012-0064

286.

BÖHÖNYE KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Böhönye

KEOP-7.1.0/11-
2013-0002

287.

DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Dány

KEOP-7.1.0/11-
2013-0003

288.

BATTONYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Battonya

KEOP-7.1.0/11-
2013-0004

289.

TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Törökszentmiklós

KEOP-7.1.0/11-
2013-0005

290.

MÁNDOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Mándok

KEOP-7.1.0/11-
2013-0009

291.

LÉTAVÉRTES VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Létavértes

KEOP-7.1.0/11-
2013-0012


* A KEOP azonosítók közlése tájékoztató jellegű, azok a projektek könnyebb beazonosíthatóságát szolgálják. Az előkészítési fázisban levő projektek a megvalósítás szakaszában új azonosítóval rendelkeznek majd.

2. Értékelés alatt álló projektek

A

B

1.

Pályázó neve

KEOP azonosító*

2.

BUDAPEST-BUDAÖRS SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0056

3.

4.

DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KARÁD AGGLOMERÁCIÓ)

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0013

5.

6.

DÉL-BALATONI SZENNYVÍZELVEZETÉS ÉS TISZTÍTÁS MEGVALÓSÍTÁSÁT CÉLZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS (KÉTHELY AGGLOMERÁCIÓ)

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0015

7.

8.

KISTELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0011

9.

ELEK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0020

10.

GÁVAVENCSELLŐ NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0022

11.

ÚJHARTYÁN KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0023

12.

KONYÁR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0024

13.

GYÖMRŐ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0027

14.

MEDGYESEGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0021

15.

CSONGRÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0019

16.

BUJÁK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0025

17.

JÁNKMAJTIS-CSEGÖLD VIZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0027

18.

FÜLÖP KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0029

19.

SZÉKKUTAS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0028

20.

KAZINCBARCIKA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2012-0030

21.

22.

ELŐSZÁLLÁS NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0001

23.

CSERKESZŐLŐ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0002

24.

BIHARNAGYBAJOM -SÁRRÉTUDVARI VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0003

25.

SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0004

26.

CSANYTELEK KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0005

27.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0005

28.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0007

29.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0011

30.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0003

31.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0009

32.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0012

33.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0006

34.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0008

35.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0002

36.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0004

37.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0010

38.

KARTAL NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0022

39.

ZALASZENTGRÓT – TEKENYE SZENNYVÍZKEZELÉSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0027

40.

41.

42.

HAJDÚHADHÁZ ÉS TÉGLÁS SZENNYVÍZ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁSA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0032

43.

ZSIRA, CSEPREG, HORVÁTZSIDÁNY, KISZSIDÁNY ÉS ÓLMOD TELEPÜLÉSEK SZENNYVÍZ-BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁSA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0037

44.

JÁNOSHÁZA ÉS TÉRSÉGE SZENNYVÍZELVEZETÉSI BERUHÁZÁSI ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0038

45.

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0040

46.

PRÜGY-TAKTAKENÉZ SZENNYVÍZ BERUHÁZÓ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0043

47.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0013

48.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0014

49.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0015

50.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0016

51.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0017

52.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0018

53.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0019

54.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0020

55.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0021

56.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0022

57.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0023

58.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0024

59.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0025

60.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0026

61.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0027

62.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0028

63.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0029

64.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0030

65.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0031

66.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0032

67.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0033

68.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0034

69.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0035

70.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0036

71.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0037

72.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0038

73.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0039

74.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0040

75.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0041

76.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0042

77.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0043

78.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0044

79.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0046

80.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0047

81.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0048

82.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0049

83.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0050

84.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0051

85.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0052

86.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0053

87.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0054

88.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0055

89.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0056

90.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0064

89.

NFP NEMZETI FEJLESZTÉSI PROGRAMIRODA NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG

KEOP-7.1.0/11-2014-0056

90.

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0064

2. melléklet a 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelethez

Az 1. mellékletben foglalt beruházásokkal összefüggő kiemelt jelentőségű üggyé minősített közigazgatási hatósági eljárások:

1. vízügyi hatósági eljárások (vízjogi engedélyezések, védőidom, védőterület és védősáv kijelölése, vízi szolgalom alapítása),

2. környezetvédelmi hatósági eljárások,

3. természetvédelmi hatósági eljárások,

4. területrendezési hatósági eljárások,

5. általános építésügyi hatósági eljárások,

6. örökségvédelmi hatósági engedélyezési eljárások és régészeti feltárásokkal kapcsolatos hatósági eljárások,

7. útügyi hatósági eljárások,

8.12 műszaki biztonsági hatóság hatáskörébe tartozó sajátos építményfajtákra vonatkozó építésügyi hatósági engedélyezési eljárások,

9. hírközlési hatósági eljárások,

10. telekalakításra irányuló hatósági eljárások,

11. ingatlan-nyilvántartással összefüggő hatósági eljárások,

12. földmérési hatósági eljárások,

13. termőfölddel összefüggő engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

14. talajvédelmi engedélyezésre irányuló hatósági eljárások,

15. erdővédelmi hatósági eljárások,

16. tűzvédelmi hatósági eljárások,

17. műszaki biztonsági engedélyezési eljárások,

18. közegészségügyi hatósági eljárások,

19.13 víziközmű-szolgáltatással összefüggő hatósági eljárások (víziközmű-szolgáltatói engedély kiadása, működési engedély kiadása, Gördülő Fejlesztési Terv jóváhagyása),

továbbá a felsorolt ügyfajtákban kiadott hatósági döntések esetleges módosítására irányuló hatósági eljárások.

1

A rendeletet az 523/2022. (XII. 15.) Korm. rendelet 38. § a) pontja hatályon kívül helyezte 2022. december 16. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-a hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § (3) bekezdését a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 72. §-a hatályon kívül helyezte.

4

A 2. § a 458/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 71. §-ával megállapított szöveg.

10

A hatálybalépés időpontja 2016. november 30.

12

A 2. melléklet 8. pontja a 380/2016. (XII. 2.) korm. rendelet 38. §-ával megállapított szöveg. Alkalmazására lásd e módosító rendelet 119. §-át.

13

A 2. melléklet 19. pontját a 370/2016. (XI. 29.) Korm. rendelet 4. §-a iktatta be.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére