• Tartalom

29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről

2015.01.01.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. bevallási közreműködői átalány-költségtérítés: az egyetemes útdíjszolgáltatóval az útdíjbevallás teljesítésére szerződött bevallási közreműködő részére az egyetemes útdíjszolgáltató által e rendeletben meghatározottak szerint fizetendő átalány-költségtérítés;

2. díjbevétel: az úthasználati jogosultság ellenértékének kiegyenlítésére felhasználható, általános forgalmi adót nem tartalmazó bevétel;

3. útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés: az egyetemes útdíjszolgáltató kivételével az útdíjszolgáltatók részére – az útdíjszedővel fennálló szerződés alapján – e rendeletben meghatározottak szerint fizetendő átalány-költségtérítés;

4. üzemanyagkártya-kibocsátó: az úthasználati jogosultság ellenértékének kiegyenlítésére felhasználható üzemanyagkártyát kibocsátó szolgáltató;

5. viszonteladói átalány-költségtérítés: az egyetemes útdíjszolgáltató által a viszonteladók részére e rendeletben meghatározottak szerint fizetendő átalány-költségtérítés;

6. viszonteladói értékesítés: az egyetemes útdíjszolgáltatóval kötött szerződés alapján a viszonteladó által az úthasználati jogosultság értékesítéséhez kapcsolódóan nyújtott szolgáltatás.

2. § (1) Az útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés alapja az útdíjszedő és az útdíjszolgáltató között fennálló szerződés alapján a tárgyhónapban az útdíjszolgáltató által az útdíjszedő részére megfizetett díjbevétel összege.

(2)1 Az útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés mértéke az (1) bekezdésben meghatározott átalány-költségtérítési alap 2%-a.

3. § (1) A viszonteladói átalány-költségtérítés alapja a tárgyhavi viszonteladói értékesítésből származó, az egyetemes útdíjszolgáltató részére befizetett díjbevétel összege.

(2)2 Amennyiben a viszonteladó az egyetemes útdíjszolgáltató által működtetett, az útdíj bevallását, kivetését lehetővé tévő rendszerrel integrált, zárt egységet alkotó, saját értékesítési rendszerén keresztül végzi viszonteladói értékesítési tevékenységét, úgy az (1) bekezdés szerinti viszonteladói átalány-költségtérítési alap 1,9%-ának megfelelő mértékű viszonteladói átalány-költségtérítésre jogosult.

(3)3 Amennyiben a viszonteladó nem a (2) bekezdésben meghatározott értékesítési rendszeren keresztül látja el viszonteladói értékesítési tevékenységét, úgy az (1) bekezdés szerinti viszonteladói átalány-költségtérítési alap 1,9%-ának megfelelő mértékű viszonteladói átalány-költségtérítésre jogosult.

4. § (1) A bevallási közreműködői átalány-költségtérítés alapja a bevallási közreműködő által – a vele szerződéses viszonyban álló úthasználók tárgyhónapban történő úthasználata alapján – rögzített, feldolgozott, továbbított, az útdíj megállapítására alkalmas adatok alapján kivetett útdíj általános forgalmi adóval nem terhelt összege.

(2) A bevallási közreműködői átalány-költségtérítés mértéke az (1) bekezdésben meghatározott összeg 1,8%-a.

5. § (1) Az üzemanyagkártya-kibocsátói átalány-költségtérítés alapja az adott szolgáltató által kibocsátott üzemanyagkártya felhasználásával az egyetemes útdíjszolgáltató részére közvetlenül megfizetett díjbevétel.

(2) Az üzemanyagkártya-kibocsátó az (1) bekezdés szerinti üzemanyagkártya-kibocsátói átalány-költségtérítési alap 0,5%-ának megfelelő mértékű üzemanyagkártya-kibocsátói átalány-költségtérítésre jogosult.

6. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

1

A 2. § (2) bekezdése az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 3. § (2) bekezdése az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 12. § b) pontja szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (3) bekezdése az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 12. § c) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére