• Tartalom

29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

29/2013. (VI. 12.) NFM rendelet

az útdíjszedő által az útdíjszolgáltatóknak, valamint az egyetemes útdíjszolgáltató által a bevallási közreműködők és a viszonteladók részére fizetendő átalány-költségtérítés számításáról és mértékéről

2024.01.01.

Az autópályák, autóutak és főutak használatáért fizetendő, megtett úttal arányos díjról szóló 2013. évi LXVII. törvény 28. § (2) bekezdés f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § e) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § E rendelet alkalmazásában:

1. bevallási közreműködői átalány-költségtérítés: az egyetemes útdíjszolgáltatóval az útdíjbevallás teljesítésére szerződött bevallási közreműködő részére az egyetemes útdíjszolgáltató által e rendeletben meghatározottak szerint fizetendő átalány-költségtérítés;

2. díjbevétel: az úthasználati jogosultság ellenértékének kiegyenlítésére felhasználható, általános forgalmi adót nem tartalmazó bevétel;

3. útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés: az egyetemes útdíjszolgáltató kivételével az útdíjszolgáltatók részére – az útdíjszedővel fennálló szerződés alapján – e rendeletben meghatározottak szerint fizetendő átalány-költségtérítés;

4.1

5.2

6.3

7.4 fizetési közreműködői átalány-költségtérítés: az egyetemes útdíjszolgáltatóval az általa nyújtott szolgáltatások utólagos fizetés melletti igénybevételével összefüggő feladatok ellátására szerződött fizetési közreműködő részére az egyetemes útdíjszolgáltató által e rendeletben meghatározottak szerint fizetendő átalány-költségtérítés.

2. § (1) Az útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés alapja az útdíjszedő és az útdíjszolgáltató között fennálló szerződés alapján a tárgyhónapban az útdíjszolgáltató által az útdíjszedő részére megfizetett díjbevétel összege.

(2)5 Az útdíjszolgáltatói átalány-költségtérítés mértéke az (1) bekezdésben meghatározott átalány-költségtérítési alap 2%-a.

3. §6

4. § (1)7 A bevallási közreműködői átalány-költségtérítés alapja a bevallási közreműködő által – a vele szerződéses viszonyban álló úthasználók tárgyhónapban történő úthasználata alapján – rögzített, feldolgozott, továbbított, az útdíj megállapítására alkalmas adatok alapján kivetett infrastruktúradíj általános forgalmi adóval nem terhelt összege.

(2) A bevallási közreműködői átalány-költségtérítés mértéke az (1) bekezdésben meghatározott összeg 1,8%-a.

5. §8

5/A. §9 (1) A fizetési közreműködői átalány-költségtérítés alapja a fizetési közreműködő közreműködésével – a vele szerződéses viszonyban álló úthasználók tárgyhónapban történő úthasználata alapján – beszedett útdíj általános forgalmi adóval nem terhelt összege.

(2) A fizetési közreműködői átalány-költségtérítés mértéke az (1) bekezdésben meghatározott összeg 1,9%-a.

6. § Ez a rendelet 2013. július 1-jén lép hatályba.

1

Az 1. § 4. pontját a 27/2023. (XII. 1.) MK rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

2

Az 1. § 5. pontját a 27/2023. (XII. 1.) MK rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

3

Az 1. § 6. pontját a 27/2023. (XII. 1.) MK rendelet 2. § a) pontja hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § 7. pontját a 27/2023. (XII. 1.) MK rendelet 1. § (1) bekezdése iktatta be.

5

A 2. § (2) bekezdése az 57/2014. (XII. 30.) NFM rendelet 12. § a) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 3. §-t a 27/2023. (XII. 1.) MK rendelet 2. § b) pontja hatályon kívül helyezte.

7

A 4. § (1) bekezdése a 27/2023. (XII. 1.) MK rendelet 1. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

8

Az 5. §-t a 27/2023. (XII. 1.) MK rendelet 2. § c) pontja hatályon kívül helyezte.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére