• Tartalom

290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

290/2013. (VII. 26.) Korm. rendelet

a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.07.27.

A Kormány a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6/A. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

6/A. § (1) A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendeletet (a továbbiakban: Rendelet) a közigazgatási, a rendészeti, a katonai és a nemzetbiztonsági felsőoktatás tekintetében az e szakaszban meghatározott eltérésekkel kell alkalmazni.
(2) Olyan új alapképzési és mesterképzési szak indítása, amelyhez a képzési és kimeneti követelményeket ki kell adni, a felügyeletet gyakorló miniszter javaslata alapján történik.
(3) Az e szakaszon alapuló eljárásban a Rendelet 6. §-át, a 10. § (2) bekezdését és a (3) bekezdés b) és c) pontjait nem kell alkalmazni.
(4) Új alapképzési-, illetve mesterszak indítása, valamint a képzési és kimeneti követelmények megváltozása esetén a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény) 41. § (1) bekezdése szerinti képzési engedélyt a felsőoktatási intézménynek az Oktatási Hivatal szakindítási engedélyezési eljárását megelőzően kell kérnie.”

2. § Az R. a következő 20/A. §-sal egészül ki:

20/A. § (1) Az igazgatásszervező alapképzési szak és a közigazgatási mesterszak a 2013-ban kiadott új képzési és kimeneti követelmények alapján 2014. szeptember 1. után új szakindítási engedély birtokában indítható.
(2) A Rendelet 1. számú mellékletéhez kapcsolódóan a nemzetközi igazgatási alapképzési szak felmenő rendszerben megszűnik, 2016. szeptember 1. után új első évfolyam nem indítható.
(3) A Rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódóan az európai és nemzetközi igazgatás mesterképzési szak felmenő rendszerben megszűnik, 2016. szeptember 1-jét követően új első évfolyam nem indítható.
(4) A Rendelet 2. számú mellékletéhez kapcsolódóan a közigazgatási, rendészeti és katonai képzési terület minden alapképzési szakjának teljes beszámításával indul a nemzetközi közszolgálati kapcsolatok mesterképzési szak.”

3. § Az R. 11. § a) pontjában az „a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény (a továbbiakban: NKE törvény)” szövegrész helyébe az „az NKE törvény” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 28. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére