• Tartalom

298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

298/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

egyes közszolgálati tárgyú kormányrendeletek módosításáról1

2013.09.01.

A Kormány

az 1. §, valamint a 6. § és 8. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont a) és b) alpontjában,

a 2. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 17. pont c) alpontjában,

a 3. § és a 7. § tekintetében a honvédek jogállásáról szóló 2012. évi CCV. törvény 238. § (1) bekezdés f) pontjában, valamint a honvédségi adatkezelésről, az egyes honvédelmi kötelezettségek teljesítésével kapcsolatos katonai igazgatási feladatokról szóló 2013. évi XCVII. törvény 68. § (1) bekezdés e) pontjában kapott felhatalmazás alapján,

a 4. § tekintetében a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 259. § (1) bekezdés 5. pontjában foglalt felhatalmazás alapján,

az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)2

(2) Az R1. 7. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közigazgatási alapvizsga tárgykörei:
a) alkotmányos és jogi alapismeretek,
b) közigazgatási alapismeretek,
c) európai uniós alapismeretek,
d) gazdálkodási és pénzügyi alapismeretek,
e) információbiztonsági és adatvédelmi alapismeretek,
f) közigazgatási szervezetek működése, valamint
g) nemzetpolitika.”

(3)–(5)3

2–4. §4

5. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdés kivételével – a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

(2) Az 1. § (2) bekezdése 2013. szeptember 1-jén lép hatályba.

6–8. §5

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. szeptember 2. napjával.

2

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 1. § (3)–(5) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6–8. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére