• Tartalom

299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet

az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.07.30.

A Kormány a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 94. § (4) bekezdés d) pontjában, valamint a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 19. § (6) bekezdésében és a 110. § (1) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 5. § (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az e rendeletben felsorolt, a diákigazolványhoz kapcsolódó szolgáltatások körének meghatározását, továbbá az állam által nem garantált belföldi és nemzetközi kereskedelmi kedvezmények szervezését, kiépítését és az ehhez kapcsolódó jogok teljes körű hasznosítását, valamint kommunikációját a Diákkedvezmény Nonprofit Kft. kizárólagos joggal látja el.”

2. § Az R. 15. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) A (1) bekezdés e) pontjában foglalt nemzetközi kedvezményt kizárólag a NEK-rendszer specifikációinak megfelelő diákigazolványok biztosítják.”

3. § Az R. 39. §-a a következő (4a) bekezdéssel egészül ki:

„(4a) A diákigazolvány esetében a térítési díjból 100 forint a nemzetközi diákkedvezményhez kapcsolódó díj, melyet a kibocsátott diákigazolványok után az adatkezelő továbbít a Diákkedvezmény Nonprofit Kft. részére.”

4. § A R. 42. §-a a következő (8) bekezdéssel egészül ki:

„(8) A 39. § (4a) bekezdésében foglalt rendelkezés az oktatási igazolványokról szóló 362/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosításáról szóló 299/2013. (VII. 29.) Korm. rendelet hatálybalépését követően kibocsátott diákigazolványokra kell alkalmazni.”

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 31. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére