• Tartalom

3/2013. (III. 25.) KIM rendelet

3/2013. (III. 25.) KIM rendelet

az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben című 25/2006. (V. 18.) IM rendelet és az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet módosításáról1

2013.03.26.

A cégnyilvánosságról, a bírósági cégeljárásról és a végelszámolásról szóló 2006. évi V. törvény 128. § (1) bekezdés f) pontjában, a 2. § tekintetében az egyéni vállalkozóról és az egyéni cégről szóló 2009. évi CXV. törvény 39. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel, továbbá az 1. § tekintetében az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § k) pontjában eljáró nemzeti fejlesztési miniszterrel egyetértésben, – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § a) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az illeték és a közzétételi költségtérítés elektronikus úton történő megfizetéséről a cégeljárásban és más cégügyekben című 25/2006. (V. 18.) IM rendelet 8. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

8. § (1) A számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezése és közzététele esetén a költségtérítést a beszámoló benyújtását megelőzően kell a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számlájára megfizetni. A fizetésre az 1. és 2. §-t megfelelően alkalmazni kell azzal, hogy a befizetés igazolására irányuló kérelmet – a kérelem elektronikus aláírással való ellátása nélkül – a befizető terjeszti elő. A Céginformációs Szolgálathoz a beszámolóval együtt elektronikus úton meg kell küldeni a Magyar Államkincstár által kiadott elektronikus igazolást.
(2) A költségtérítés a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium számlájára a beszámoló benyújtását megelőzően az Igazságügyi Fizetési Portál útján is megfizethető. Ebben az esetben a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium által kiadott, a fizetésről szóló elektronikus igazolást (fizetési ígérvény) kell a Céginformációs Szolgálatnak a beszámolóval együtt elektronikus úton megküldeni.”

2. § (1) Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 1. melléklet IV. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„IV. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára előterjesztendő nyilatkozat
Az Evtv. 6. § (1) bekezdés e) pontja alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az állami adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettség teljesítéséhez szükséges további adatok és nyilatkozatok. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 4. és 7. §-a szerinti bejelentések.”

(2) Az egyéni vállalkozói tevékenységhez kapcsolódó bejelentésekhez rendszeresített űrlapokról szóló 65/2009. (XII. 17.) IRM rendelet 2. melléklet III. pontjának helyébe a következő rendelkezés lép:

„III. A Nemzeti Adó- és Vámhivatal számára előterjesztendő nyilatkozat
Az Evtv. 14. § (1) bekezdése alapján az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvényben meghatározott, az állami adóhatóság által vezetett nyilvántartáshoz szükséges további adatok. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény 4. és 7. §-a szerinti bejelentések.”

3. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. március 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére