• Tartalom

304/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

304/2013. (VII. 31.) Korm. rendelet

a védett személyek és kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.08.01.

A Kormány a Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 100. § (1) bekezdés g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A védett személyek és a kijelölt létesítmények védelméről szóló 160/1996. (XI. 5.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 13. § (2) bekezdés a) pontja az alábbiak szerint módosul:

(Nem kell a védelem költségeit megtéríteni, ha az érintett személy)

a) hazájában közjogi méltóságot tölt be, és az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott védett személy vagy az Országgyűlés elnöke vendégeként tartózkodik Magyarországon,”

2. § A Korm. rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet 2013. augusztus 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 304/2013. (VII. 31.) Korm. rendelethez

1. A Korm. rendelet 1. melléklet 2. pontja a következő 1. alponttal egészül ki:
(Létesítménybiztosítási intézkedés céljából kijelölt létesítmények és értékek)
„1. A Miniszterelnökség Markó utcai és Nagysándor József utcai épületei”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. augusztus 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére