• Tartalom

336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet

336/2013. (IX. 20.) Korm. rendelet

a természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló 33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.10.22.

A Kormány a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 85. § (1) bekezdés 11. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 13.4. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A természetvédelmi bírság kiszabásával kapcsolatos szabályokról szóló
33/1997. (II. 20.) Korm. rendelet módosítása

1–7. §2

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

8–11. §3

12–13. §4

14–16. §5

17. § Nem lép hatályba

a) az építésüggyel összefüggő egyes kormányrendeletek módosításáról szóló 322/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 57. § (3) bekezdése, 63. §-a, 68. § (1) bekezdése,

b) az építőipari lánctartozás megakadályozását segítő intézkedésekről szóló 109/2013. (IV. 9.) Korm. rendelet

3. Záró rendelkezések

18. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(4) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba, és 2014. január 1-jén hatályát veszti.

(2) A 8–11. § és a 14–16. § 2013. október 1-jén lép hatályba.

(3) A 12–13. § 2013. október 2-án lép hatályba.

(4) Az 1–7. § e rendelet kihirdetését követő 31. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 18. § (1) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 1. napjával.

2

Az 1–7. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 8–11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 14–16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére