• Tartalom

347/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

347/2013. (IX. 30.) Korm. rendelet

az igazgatásszervező alapképzési szak elnevezésével kapcsolatos egyes kormányrendeletek módosításáról1

2013.10.15.

A Kormány

az 1. cím tekintetében a magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény 24. § (4) bekezdés e) pontjában,

a 2. cím tekintetében a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény 6. §-ának (4) bekezdésében,

a 3. cím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 4. pont a) alpontjában,

a 4. cím tekintetében a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény 44. § (1) bekezdés d) pontjában,

az 5. cím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 13. pontjában,

a 6. cím tekintetében az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 17. pontjában,

a 7. cím tekintetében a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/A. § c) pontjában,

a 8. cím tekintetében a megváltozott munkaképességű személyek ellátásairól és egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXCI. törvény 28. § (1) bekezdés d) pontjában,

a 9. cím tekintetében a Nemzeti Adó- és Vámhivatalról szóló 2010. évi CXXII. törvény 81. § (1) bekezdés c) pontjában,

a 10. cím tekintetében a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 110. § (1) bekezdés 8. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló
125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet módosítása

1. § A magyar állampolgárságról szóló 1993. évi LV. törvény végrehajtásáról szóló 125/1993. (IX. 22.) Korm. rendelet 13. § (3) bekezdésének a) pontjában az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe az „igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői” szöveg lép.

2. A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. § A munkaerő-kölcsönzési és a magán-munkaközvetítői tevékenység nyilvántartásba vételéről és folytatásának feltételeiről szóló 118/2001. (VI. 30.) Korm. rendelet 1. számú melléklet a) pontjában az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe az „igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői” szöveg lép.

3. A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló
289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet módosítása

3. § A felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet

a) 1. számú melléklet 45. sorának c) oszlopában az „igazgatásszervező” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervező”,

b) 2. számú melléklet 130. sorának b) oszlopában az „igazgatásszervező” szövegrész helyébe az „igazgatásszervező, közigazgatás-szervező”

szöveg lép.

4. A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai
felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása

4. § A Nemzeti Közszolgálati Egyetemről, valamint a közigazgatási, rendészeti és katonai felsőoktatásról szóló 2011. évi CXXXII. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 363/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 20/A. § (1) bekezdésében az „Az igazgatásszervező” szövegrész helyébe az „A közigazgatás-szervező” szöveg lép.

5. Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

5. § Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 7. § (4) bekezdésében az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe az „igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői” szöveg lép.

6. A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló
370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet módosítása

6. § A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 24. § (2) bekezdés a) pont aa) alpontjában az „igazgatásszervező, okleveles igazgatásszervező” szövegrész helyébe az „igazgatásszervező, közigazgatás-szervező” szöveg lép.

7. A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet módosítása

7. § A Kormányablakkal összefüggő feladatokat ellátó személyek kiválasztásának és képzésének szabályairól szóló 148/2012. (VII. 6.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdésében

a) az „igazgatásszervező” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervező”,

b) az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervezői”

szöveg lép.

8. A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet módosítása

8. § A megváltozott munkaképességű munkavállalókat foglalkoztató munkáltatók akkreditációjáról, valamint a megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásához nyújtható költségvetési támogatásokról szóló 327/2012. (XI. 16.) Korm. rendelet 1. melléklet 1. Képesítési előírások pont a) pont aa) alpontjában az „igazgatásszervezői” szövegrész helyébe az „igazgatásszervezői, közigazgatás-szervezői” szöveg lép.

9. A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

9. § A Nemzeti Adó- és Vámhivatalnál foglalkoztatott kormánytisztviselők és pénzügyőrök képesítési előírásairól szóló 396/2012. (XII. 20.) Korm. rendelet 1. melléklet I. Adóügyi munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3, D:4, D:5, D:6, D:7, D:9, D:10, D:11, D:12, D:13, D:14, D:21, D:23, D24 mezőjében, II. Bűnügyi munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3, D:5, D:7 mezőjében, III. Ellenőrzési munkakörcsoport című táblázat D:2, D:5, D:6, D:8, D:9, D:10, D:13, D:14 mezőjében, IV. Hatósági, jogi, igazgatási munkakörcsoport című táblázat D:2, D:5 mezőjében, V. Tervezési, elemzési, stratégiai munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3, D:5 mezőjében, VI. Vám- és pénzügyőri munkakörcsoport című táblázat D:4, D:6, D:7, D:9, D:11 mezőjében, VII. Végrehajtási munkakörcsoport című táblázat D:2, D:4, D:5, D:7, D:8, D:9 mezőjében, VIII. Beruházási és ellátási munkakörcsoport című táblázat D:4 mezőjében, IX. Biztonsági munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3 mezőjében, XI. Humánigazgatási munkakörcsoport című táblázat D:2 mezőjében, XII. Informatikai munkakörcsoport című táblázat D:2, D:3, D:5 mezőjében, XIII. Kulturális, sport, üdültetési munkakörcsoport című táblázat D:3 mezőjében, XIV. Oktatási, képzési munkakörcsoport című táblázat D:2, D:5 mezőjében, XVI. Egyéb munkakörcsoport című táblázat D:2, D:9, D:10, D:11 mezőjében az „igazgatásszervező” szövegrészek helyébe az „igazgatásszervező, közigazgatás-szervező” szöveg lép.

10. A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

10. § A felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 23. § (2) bekezdésében az „igazgatásszervező” szövegrész helyébe a „közigazgatás-szervező” szöveg lép.

11. Záró rendelkezések

11. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 15. napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 16. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére