• Tartalom

2013. évi XXXV. törvény

2013. évi XXXV. törvény

az egyes agrár tárgyú törvények módosításáról1

2013.04.06.

1. A földrendező és a földkiadó bizottságokról szóló 1993. évi II. törvény módosítása

1–4. §2

2. Az állattenyésztésről szóló 1993. évi CXIV. törvény módosítása

5. §3

3. A termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény módosítása

6–10. §4

4. A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló
1995. évi LXVI. törvény módosítása

11. §5

5. A vad védelméről, a vadgazdálkodásról, valamint a vadászatról szóló 1996. évi LV. törvény módosítása

12–13. §6

6. A halászatról és a horgászatról szóló 1997. évi XLI. törvény módosítása

14–15. §7

7. Az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI. törvény módosítása

16. §8

8. A fegyveres biztonsági őrségről, a természetvédelmi és mezei őrszolgálatról szóló
1997. évi CLIX. törvény módosítása

17. §9

9. A növényfajták állami elismeréséről, valamint a szaporítóanyagok előállításáról
és forgalomba hozataláról szóló 2003. évi LII. törvény módosítása

18. §10

10. A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény módosítása

19. §11

11. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosítása

20. §12

12. Az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény módosítása

21–23. §13

13. Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról szóló
2012. évi XVIII. törvény módosítása

24. §14

14. A földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 2012. évi XLVI. törvény módosítása

25–31. §15

15. Záró rendelkezések

32. § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba és 2013. július 2-án hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. március 25-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. április 4. A törvény a 32. § alapján hatályát vesztette 2013. július 2. napjával.

2

Az 1–4. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

Az 5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 6–10. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 11. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

A 12–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14–15. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

8

A 16. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 17. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

10

A 18. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

12

A 20. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

13

A 21–23. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

14

A 24. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

15

A 25–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére