• Tartalom

35/2013. (VI. 28.) NFM rendelet

35/2013. (VI. 28.) NFM rendelet

az atomenergiáról szóló törvény alapján a Központi Nukleáris Pénzügyi Alapba történő befizetési kötelezettség teljesítésének módjáról

2014.01.01.

Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 68. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 84. § f) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § Az atomenergiáról szóló 1996. évi CXVI. törvény 63. §-a és 63/A. §-a szerinti befizetési kötelezettséget a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-00280934-00000000 számú fizetési számlájára kell teljesíteni.

2. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére