• Tartalom

357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet

357/2013. (X. 8.) Korm. rendelet

a szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.10.09.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a) és b) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § A szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) a következő 5. §-sal egészül ki:

5. § E rendelet rendelkezéseit az 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázatnak a szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal összefüggő közigazgatási hatósági ügyek kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról szóló 29/2013. (II. 12.) Korm. rendelet módosításáról szóló 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelettel beiktatott 255–281. sorában meghatározott projektekkel összefüggő, folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, a 2. § a) pont kivételével.”

2. § Az R. 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

3. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 357/2013. (X. 8.) Korm. rendelethez

A R. 1. melléklet 1. pontjában foglalt táblázat a következő 255–281. sorral egészül ki:

255.

SOLTVADKERT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Soltvadkert

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0009

256.

ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS PÁKA SZENNYVÍZTISZTÍTÓ-
TELEP FEJLESZTÉSÉRE

Páka

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0011

257.

HÓDMEZŐVÁSÁRHELY MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT

Hódmezővásárhely

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0013

258.

ÉSZAKMAGYARORSZÁGI REGIONÁLIS VÍZMŰVEK ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Kazincbarcika

KEOP-1.2.0/09-11-2013-0034

259.

RECSK ÉS TÉRSÉGE VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Recsk

Bodony, Mátraballa, Mátraderecske, Parád

KEOP-7.1.0/11-2013-0015

260.

DUNAFÖLDVÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Madocsa

KEOP-7.1.0/11-2013-0006

261.

GYÖNGYÖSPATA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Gyöngyöspata

KEOP-7.1.0/11-2013-0007

262.

FÜZESABONY VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT

Füzesabony

KEOP-7.1.0/11-2013-0008

263.

SÁTORALJAÚJHELY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sátoraljaújhely

KEOP-7.1.0/11-2013-0011

264.

POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Polgár

KEOP-7.1.0/11-2013-0016

265.

FEHÉRGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Fehérgyarmat

KEOP-7.1.0/11-2013-0018

266.

HAJDÚNÁNÁS ÉS HAJDÚDOROG VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Hajdúnánás

Hajdúdorog

KEOP-7.1.0/11-2013-0019

267.

DUNAVARSÁNY ÉS TÉRSÉGE ÖNKORMÁNYZATI SZENNYVÍZTÁRSULÁS

Dunavarsány

KEOP-7.1.0/11-2013-0020

268.

KÖLCSE NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kölcse

KEOP-7.1.0/11-2013-0021

269.

GÖRBEHÁZA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Görbeháza

KEOP-7.1.0/11-2013-0022

270.

TARPA NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT

Tarpa

KEOP-7.1.0/11-2013-0024

271.

VÁSÁROSNAMÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Vásárosnamény

KEOP-7.1.0/11-2013-0025

272.

JÁND–VÁSÁROSNAMÉNY–GERGELYIUGORNYA VÍZIKÖZMŰ BERUHÁZÁSI TÁRSULÁS

Jánd

Vásárosnamény

KEOP-7.1.0/11-2013-0026

273.

TÚRRICSE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Túrricse

KEOP-7.1.0/11-2013-0027

274.

CSÖMÖR NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Csömör

KEOP-7.1.0/11-2013-0028

275.

TOKOD NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Tokod

Tát

KEOP-7.1.0/11-2013-0029

276.

SÁROSPATAK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Sárospatak

KEOP-7.1.0/11-2013-0030

277.

EDELÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Edelény

KEOP-7.1.0/11-2013-0031

278.

TISZABURA KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Tiszabura

KEOP-7.1.0/11-2013-0032

279.

BONYHÁD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

Bonyhád

Cikó, Kakasd, Kismányok, Nagymányok

KEOP-7.1.0/11-2013-0033

280.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Szentendre

KEOP-7.1.0/11-2013-0034

281.

DMRV DUNA MENTI REGIONÁLIS VÍZMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

Vác

KEOP-7.1.0/11-2013-0035

 

 

 

 

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 10. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére