• Tartalom

376/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról1

2013.10.26.

A Kormány a nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások megvalósításának gyorsításáról és egyszerűsítéséről szóló 2006. évi LIII. törvény 12. § (5) bekezdés a), b), d) és e) pontjában, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 174/A. § (1) bekezdés a) pontjában,

az 1. § tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. és 24. pontjában,

a 4. § tekintetében a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (1) bekezdés h) pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

3. § Az 1. melléklet szerinti beruházásokkal összefüggésben
a) indított építésügyi hatósági ügyekben nem kell az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi véleményezési eljárást lefolytatni,
b) az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti településképi bejelentési eljárásnak nincs helye.”

2. § A Rendelet 7. §-a a következő (3) és (4) bekezdéssel egészül ki:

„(3) E rendeletnek az egyes közlekedésfejlesztési projektekkel összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 345/2012. (XII. 6.) Korm. rendelet módosításáról szóló 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr.) megállapított rendelkezéseit – a (4) bekezdésben foglalt eltérésekkel – a Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.
(4) A Módr. hatálybalépésekor folyamatban lévő hatósági eljárásokban
a) a hatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell döntését meghoznia,
b) a szakhatóságnak az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban meghatározott ügyintézési határidőn belül kell szakhatósági állásfoglalását az eljárást lefolytató hatósággal közölnie,
c) a hatóságnak és a szakhatóságnak a hiánypótlásra az adott ügyfajtára vonatkozó jogszabályban foglaltakat kell alkalmazni.”

3. § A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

4. § Hatályát veszti az M3 autópálya és a 36. számú főút közötti „Nyugati elkerülő út” beruházás megvalósításával és használatbavételével összefüggő közigazgatási hatósági ügyek nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánításáról és az eljáró hatóságok kijelöléséről szóló 141/2013. (V. 13.) Korm. rendelet.

5. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 376/2013. (X. 25.) Korm. rendelethez

1. Egyes országos közúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája
1.1. A Magyar Köztársaság gyorsforgalmi közúthálózatának közérdekűségéről és fejlesztéséről szóló 2003. évi CXXVIII. törvény 1. számú mellékletében felsorolt projektek.
1.2. Az M3 autópálya, 10+120–11+900 km szelvények közötti szakasz rekonstrukciója és fejlesztése.
1.3. Az M3 autópálya, jobb pálya, 19+800–22+400 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.
1.4. Az M3 autópálya, jobb pálya, 28+850–30+350 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.
1.5. Az M3 autópálya, bal pálya, 30+000–32+850 km szelvények közötti szakasz leállósáv építése.
1.6. Az M3 autópálya, M35 autópálya csomópont fejlesztése.
1.7. Az M5 autópálya, M0 autóút csomópont fejlesztése.
1.8. Az M0 autóút, csepeli csomópont fejlesztése.
1.9. Az M7 autópálya, kápolnásnyéki csomópont fejlesztése.
1.10. Az M7 autópálya, M0 autóút csomópont fejlesztése.
1.11. Az M7 autópálya, Érd, Iparos úti csomópont fejlesztése.
1.12. Az M7 autópálya, Székesfehérvár, nyugati csomópont fejlesztése.
1.13. Az M1 autópálya, 119 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.
1.14. Az M3 autópálya, 82 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.
1.15. Az M3 autópálya, 106 km szelvényben lévő pihenőhely fejlesztése.
1.16. Az M1 autópálya, Hegyeshalom és országhatár közötti szakasz fejlesztése.
1.17. A 21. számú főút, M3 autópálya és Salgótarján közötti szakasz négynyomúsítása.
1.18. A 306. számú főút, miskolci északi elkerülő (az M30 és a 26. számú főút közötti) szakasz megépítése.
1.19. Az 54. számú főút, M5 autópálya és 5. számú főút közötti szakasz négynyomúsítása.
1.20. Az 52. számú főút, M5 autópálya és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négynyomúsítása.
1.21. A 441. számú főút, 445. számú főút és Kecskemét, Nagykörút közötti szakasz négynyomúsítása.
1.22. Az 541. számú főút, 52. számú főút és Kecskemét, Halasi út közötti szakasz megépítése.
1.23. A Kecskemét, Nagykörút rekonstrukciója és kapacitásbővítése.
1.24. A 445. számú főút, Kecskemét északi elkerülő szakasz megépítése.
1.25. A 47. számú főút, Szeged és Békéscsaba közötti szakasz rekonstrukciója.
1.26. A 47. számú főút, Hódmezővásárhely elkerülő szakasz megépítése.
1.27. A 86. számú főút, Szombathely és országhatár közötti szakaszának rekonstrukciója és kapacitásbővítése.
1.28. A 86. számú főút, Balogunyom elkerülő szakasz megépítése.
1.29. A 86. számú főút, Zalalövő elkerülő szakasz megépítése.
1.30. A 8. számú főút, Székesfehérvár és Veszprém (nyugat) közötti szakasz rekonstrukciója.
1.31. A 8. számú főút, Székesfehérvár elkerülő szakasz megépítése.
1.32. A 8. számú főút, Várpalota elkerülő szakasz megépítése.
1.33. A 8. számú főút, Veszprém (nyugat) és Körmend közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése.
1.34. A 251. számú főút, Maklár–Andornaktálya elkerülő szakasz megépítése.
1.35. A 67. számú főút, M7 autópálya és Kaposvár közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése.
1.36. A 4. számú főút, Hajdúszoboszló és Debrecen közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése.
1.37. A 10. számú főút, Budapest, Bécsi út és a Budapest–Esztergom vasútvonal szintbeli átjárójának kiváltása különszintű átvezetés megépítésével.
1.38. A 86. és 76. számú főút, Nádasd és Katafa–Hegyhátsál elkerülő szakasz megépítése.
1.39. A 76. számú főút rekonstrukciója.
1.40. A 3. számú főút, Miskolc belső városrészét (Búza tér) tehermentesítő szakasz fejlesztése.
1.41. A 338. számú főút, Nyíregyháza nyugati elkerülő szakasz megépítése.
1.42. A 301. számú főút, M3 és M31 autópálya közötti szakasz megépítése.
1.43. A 13. számú főút, Kisbér és Komárom közötti szakasz rekonstrukciója.
1.44. A 26. számú főút, Sajószentpéter és Kazincbarcika elkerülő szakasz megépítése.
1.45. A 31. számú főút, Jászberény és Dormánd közötti szakasz rekonstrukciója.
1.46. A 32. számú főút, Hatvan és Szolnok közötti szakasz rekonstrukciója.
1.47. A 32. számú főút, Jászberény elkerülő szakasz megépítése.
1.48. A 33. számú főút, Füzesabony és Tiszafüred közötti szakasz rekonstrukciója.
1.49. A 471. számú főút, Debrecen és Nyíradony közötti szakasz rekonstrukciója és kapacitásbővítése.
1.50. Az 51. számú főút, Apostag és Baja közötti szakasz rekonstrukciója.
1.51. Az 51. számú főút, Solt elkerülő szakasz megépítése.
1.52. Az 53. számú főút, Tompa és országhatár közötti szakasz rekonstrukciója.
1.53. Az 55. számú főút, Szeged és Baja közötti szakasz rekonstrukciója.
1.54. Az 55. számú főút, Mórahalom elkerülő szakasz megépítése.
1.55. A 62. számú főút, Székesfehérvár és Dunaújváros közötti szakasz rekonstrukciója.
1.56. A 62. számú főút, Szabadegyháza elkerülő szakasz megépítése.
1.57. A 62. számú főút, Seregélyes elkerülő szakasz megépítése.
1.58. A 68. számú főút, Balatonszentgyörgy és Barcs közötti szakasz rekonstrukciója.
1.59. A 81. számú főút, Kisbér és Mezőörs közötti szakasz rekonstrukciója.
1.60. A 81. számú főút, Kisbér és Ászár elkerülő szakasz megépítése.
1.61. A 82. számú főút, Veszprém-Kádárta és Veszprém-Gyulafirátót elkerülő szakasz megépítése.
1.62. A 88. számú főút, Sárvár és Vát közötti szakasz rekonstrukciója.
1.63. A 83. számú főút, Győr és Pápa közötti szakasz rekonstrukciója.
1.64. A 83. számú főút, Győrszemere elkerülő szakasz megépítése.
1.65. A 83. számú főút, Tét elkerülő szakasz megépítése.
1.66. A 83. számú főút, Gyarmat elkerülő szakasz megépítése.
1.67. A 83. számú főút, Takácsi elkerülő szakasz megépítése.
1.68. A 641. számú főút, Siófok tehermentesítő szakasz megépítése.
1.69. A 13. számú főút, Komárom és Komárno (Révkomárom) közötti szakasz (Duna-híd) megépítése.
1.70. A 710. számú főút, M7 autópálya és Balatonakarattya közötti szakasz megépítése.
1.71. A 813. számú főút, Győr keleti elkerülő szakasz megépítése.
1.72. A 444. számú főút, Békéscsaba, Orosházi úti felüljáró fejlesztése.
1.73. A 403. sz. főút, 4. sz. főút csomópont fejlesztése.
1.74. A 74176. jelű út (Kercaszomor-országhatár) fejlesztése.
1.75. A 74183. jelű út (Alsószölnök–országhatár) fejlesztése.
1.76. A 87108. jelű út (Nemesmedves–országhatár) fejlesztése.
1.77. A 87109. jelű út (Rönök–országhatár) fejlesztése.
1.78. A 8505. jelű út (Mosonszolnok–Albertkázmérpuszta–országhatár) fejlesztése.
1.79. A 41133. jelű út (Nagyhódos–országhatár) fejlesztése.
1.80. A 4923. jelű út (Ura–országhatár) fejlesztése.
1.81. A 42154. jelű út (Geszt–országhatár) fejlesztése.
1.82. A 43107. jelű út (Kiszombor–országhatár) fejlesztése.
1.83. A 44143. jelű út (Dombegyház–országhatár) fejlesztése.
1.84. Az 5506. jelű út (Bácsszentgyörgy–országhatár) fejlesztése.
1.85. A 58133. jelű út (Vejti–országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése.
1.86. A 11329. jelű út (Esztergom–országhatár) fejlesztése és kompüzem létesítése.
1.87. A 2505. jelű út, Miskolc, Vargahegyen átvezető szakasz rekonstrukciója és fejlesztése (új nyomvonalon meghosszabbítva az északi tehermentesítő útig).
1.88. A Magyar Közút NZrt., Kisbér, Komáromi út 27. (217 hrsz-ú) ingatlanon sótároló csarnok építése.
1.89. Körforgalmú csomópont kiépítése az 1. számú főút és a 8101. jelű út keresztezésében.
1.90. Körforgalmú csomópont kiépítése a 62. számú főút és a 70447. jelű út (M7 csatlakozás) keresztezésében.
1.91. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4918. jelű út keresztezésében.
1.92. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a 4929. jelű út keresztezésében.
1.93. Körforgalmú csomópont kiépítése a 471. számú főút és a Mátészalka, Ipari utca keresztezésében.
1.94. Körforgalmú csomópont kiépítése a 13. számú főút és a 8136. jelű út keresztezésében.
1.95. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 49. számú főút keresztezésében.
1.96. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4102. jelű út keresztezésében.
1.97. Körforgalmú csomópont kiépítése a 41. számú főút és a 4926. jelű út keresztezésében.
1.98. Körforgalmú csomópont kiépítése a 74. számú főút és a 73231. jelű út keresztezésében.
1.99. Körforgalmú csomópont kiépítése a 6. számú főút és a 65. számú főút keresztezésében.
1.100. Körforgalmú csomópont kiépítése a 117. számú főút és a 1117. jelű út keresztezésében.
1.101. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 3832. jelű út keresztezésében.
1.102. Körforgalmú csomópont kiépítése a 4. számú főút és a 42. számú főút keresztezésében.
1.103. Körforgalmú csomópont kiépítése az 56. számú főút és az 5112. jelű út keresztezésében.
1.104. Körforgalmú csomópont kiépítése az 52. számú főút, az 5203. és az 5304. jelű utak keresztezésében.
1.105. Körforgalmú csomópont kiépítése a 84. számú főút és a 85. számú főút keresztezésében.
1.106. Körforgalmú csomópont kiépítése a 7. számú főút és a 7511. jelű út keresztezésében.
1.107. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4505. jelű út keresztezésében.
1.108. Körforgalmú csomópont kiépítése a 44. számú főút és a 4622. jelű út keresztezésében.
1.109. Körforgalmú csomópont kiépítése a 32. számú főút és a 31113. jelű út keresztezésében.
1.110. Körforgalmú csomópont kiépítése a 81. számú főút és a 8216. jelű út keresztezésében.
1.111. Kör geometriájú csomópont kialakítása a 4. számú főút 226+200–226+500 km szelvényei között.
1.112. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 54. számú főút 22+000–22+121 km szelvényei között.
1.113. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+450–86+636 km szelvényei között.
1.114. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 5. számú főút 86+000–86+200 km szelvényei között.
1.115. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 26. számú főút 3+022–3+804 km szelvényei között.
1.116. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 26. számú főút 1+874–2+584 km szelvényei között.
1.117. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 7. számú főút 69+780–70+100 km szelvényei között.
1.118. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 85. számú főút 20+788 km szelvényében.
1.119. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 86. számú főút 129+447–131+652 km szelvényei között.
1.120. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 48. számú főút 3+956–4+300 km szelvényei között.
1.121. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 47. számú főút 36+100–36+300 km szelvényei között.
1.122. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 87+540–87+680 km szelvényei között.
1.123. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 90+790–91+570 km szelvényei között.
1.124. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 129+368 km szelvényében.
1.125. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások az 1. számú főút 163+021 km szelvényében.
1.126. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 11. számú főút 60+200–61+810 km szelvényei között.
1.127. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 11. számú főút 64+970–65+110 km szelvényei között.
1.128. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 10. számú főút 44+520–44+970 km szelvényei között.
1.129. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 66. számú főút 49+990–50+160 km szelvényei között.
1.130. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 4. számú főút 333+121 km szelvényében.
1.131. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 471. számú főút 52+595–53+250 km szelvényei között.
1.132. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 74. számú főút 40+600–41+200 km szelvényei között.
1.133. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 74. számú főút 56+680–57+420 km szelvényei között.
1.134. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 22. számú főút 23+390–24+115 km szelvényei között.
1.135. Közlekedésbiztonsági és forgalomtechnikai beavatkozások a 61. számú főút 192+190 km szelvényében.
1.136. A kisunyomi Sorok-patak-híd fejlesztése.
1.137. A Fülöpszállás előtti öntözőcsatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 29+528 km szelvényében.
1.138. A Solt előtti csatorna híd fejlesztése az 52. számú főút 45+805 km szelvényében.
1.139. A körösladányi Sebes-Körös híd fejlesztése.
1.140. A szendrőládi Bódva-híd fejlesztése.
1.141. A sajópüspöki Sajó-híd fejlesztése.
1.142. A pekupai Perkupa-patak híd fejlesztése.
1.143. A szendrői Verbéna-patak régi ága híd fejlesztése.
1.144. A szabadbattyáni Sárvíz (Nádor)-csatorna-híd fejlesztése.
1.145. A győri „Béke” Rába-híd fejlesztése.
1.146. A recski Csevice-patak-híd fejlesztése.
1.147. A pétervásárai Tarna-ág híd fejlesztése.
1.148. Az egerbaktai Lápos-patak híd fejlesztése.
1.149. A kunszentmártoni Hármas-Körös-híd fejlesztése.
1.150. A szolnoki „Kolozsvári” vasútállomás feletti híd fejlesztése.
1.151. Az esztergomi (Csenke) Sárhegyi-patak híd fejlesztése.
1.152. A dömösi Diósi-patak híd fejlesztése.
1.153. A Nyíregyháza, Rákóczi utcai VIII. sz. Érpataki-főfolyás híd fejlesztése.
1.154. A Paks-Kölesd elágazás utáni időszakos vízfolyás híd fejlesztése a 63. számú főút 20+101 km szelvényében.
1.155. A kajdacsi elágazás utáni híd fejlesztése a 63. számú főút 22+678 km szelvényében.
1.156. A bikácsi Györköny-Bikácsi-vízfolyás híd fejlesztése.
1.157. Az inotai Malomcsatorna-híd fejlesztése.
1.158. A lenti Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+806 km szelvényében.
1.159. A lenti Kerka híd fejlesztése a 75. számú főút 62+604 km szelvényében.
1.160. A zalatárnoki Szűk híd fejlesztése.
1.161. A lenti Bánkúti-forrás híd fejlesztése.
1.162. A lenti 2. Kerka ártéri híd fejlesztése a 75. számú főút 61+975 km szelvényében.
1.163. A lenti Malom-patak híd fejlesztése.
2. Egyes országos vasúti közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája
2.1. A 17. számú vasútvonal, Szombathely–Zalaszentiván szakasz rekonstrukciója.
2.2. A 16. számú vasútvonal, Hegyeshalom (kiz.)–Csorna–Porpác szakasz villamosítása és állomási biztosítóberendezések felülvezérlésének kialakítása.
2.3. A 40. és 41. számú vasútvonalak, Pusztaszabolcs–Dombóvár–Kaposvár–Gyékényes szakasza rekonstrukciója.
2.4. A 40. és 65. számú vasútvonalak, Dombóvár–Pécs–Magyarbóly szakasz rekonstrukciója.
2.5. A 30. számú vasútvonal, Szabadbattyán–Lepsény–Siófok–Keszthely szakasz rekonstrukciója.
2.6. A 36. számú vasútvonal, Fonyód–Kaposvár szakasz rekonstrukciója.
2.7. A 80. és 100c. számú vasútvonalak, Rákos–Hatvan–Miskolc–Nyíregyháza szakasz rekonstrukciója.
2.8. A budapesti elővárosi vasútvonalak rekonstrukciója.
2.9. A 2. számú vasútvonal, Rákosrendező–Óbuda–Esztergom szakasz rekonstrukciója és villamosítása.
2.10. Az 1. számú vasútvonal, Budapest–Győr–Hegyeshalom szakasz rekonstrukciója.
2.11. A 30. számú vasútvonal, Budapest–Kelenföld–Székesfehérvár szakasz rekonstrukciója.
2.12. A 25. számú vasútvonal, Zalalövő–Zalaegerszeg–Boba szakasz rekonstrukciója.
2.13. A 25. számú vasútvonal, Bajánsenye (oh.)–Boba szakasz ETCS 2 kiépítése.
2.14. A 10. és 20. számú vasútvonalak Győr–Pápa–Celldömölk–Boba szakaszainak rekonstrukciója.
2.15. A 15. és 21. számú vasútvonalak, Sopron–Szombathely–Szentgotthárd szakasz rekonstrukciója.
2.16. Az 1d. számú vasútvonal, Hegyeshalom–Rajka (oh.) szakasz ETCS 2 kiépítése.
2.17. A 8. számú vasútvonal, Győr–Sopron (oh.) szakasz fejlesztése.
2.18. A 18. számú vasútvonal, Szombathely–Kőszeg szakasz fejlesztése.
2.19. Szombathely vasúti csomópont fejlesztése.
2.20. Sopron-Nyugat vontatási alállomás korszerűsítése.
2.21. GYSEV Zrt. üzemirányító központ megvalósítása (a szükséges biztosítóberendezési felülvezérlés kialakításával).
2.22. Intermodális közlekedési rendszerek fejlesztése a GYSEV Zrt. vonalain és állomásain.
2.23. Célzottan közlekedésbiztonságot javító fejlesztések a GYSEV Zrt. hálózatán.
2.24. A „V0” Budapestet délről elkerülő vasútvonal, Szárliget–Ceglédbercel szakasz megvalósítása.
2.25. A 150. számú vasútvonal, Budapest–Kelebia (oh.) szakasz fejlesztése.
2.26. A 101. számú vasútvonal, Püspökladány–Biharkeresztes szakasz rekonstrukciója.
2.27. A 80c számú vasútvonal, Mezőzombor–Sátoraljaújhely szakasz rekonstrukciója.
2.28. A 142. számú vasútvonal, Kőbánya-Kispest–Lajosmizse–Kecskemét szakasz rekonstrukciója.
2.29. Az 1. számú vasútvonal, Biatorbágy–Tata szakasz rekonstrukciója.
2.30. A 20. számú vasútvonal, Székesfehérvár–Boba szakasz rekonstrukciója.
2.31. Szolnok vasúti csomópont fejlesztése.
2.32. A 100. és 120. számú vasútvonalak, Szolnok–Szajol szakasz fejlesztése.
2.33. A 100. számú vasútvonal, Szajol–Püspökladány szakasz fejlesztése.
2.34. A 100. számú vasútvonal, Püspökladány–Debrecen szakasz fejlesztése.
2.35. Debrecen vasúti csomópont fejlesztése.
2.36. A 100. számú vasútvonal, Debrecen–Nyíregyháza–Záhony szakasz fejlesztése.
2.37. Székesfehérvár vasúti csomópont fejlesztése.
2.38. A 120. számú vasútvonal, Gyoma–Békéscsaba szakasz fejlesztése.
2.39. Békéscsaba vasúti csomópont fejlesztése.
2.40. A 120. számú vasútvonal, Békéscsaba–Lőkösháza (oh.) szakasz fejlesztése.
2.41. A MÁV Zrt. állomásfejlesztési és integrált ügyfélszolgálat fejlesztési program megvalósítása (Keszthely, Tapolca, Balatonszentgyörgy, Rákos, Rákoshegy, Kőbánya-Kispest, Kőbánya alsó, Zugló, Kaposvár, Pécs, Békéscsaba, Budapest-Déli pu., Budapest-Keleti pu., Budapest-Nyugati pu., Cegléd, Debrecen, Érd alsó, Győr, Kecskemét, Miskolc-Tiszai pu., Nyíregyháza, Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Vác állomások felvételi épületeinek felújításával).
2.42. A 70. sz. vasútvonal, megállóhelyek és állomások fejlesztése (Dunakeszi alsó mh., Dunakeszi állomás, Dunakeszi-Gyártelep mh., Alsógöd mh., Göd állomás, Felsőgöd mh., Sződ-Sződliget mh., Verőce állomás, Kismaros mh., Nagymaros-Visegrád mh., Nagymaros állomás, Dömösi átkelés mh., Zebegény mh., Szob alsó mh., Szob állomás), valamint a Rákospalota (kiz)–Szob (bez) szakasz Központi Forgalomirányítás (KÖFI) kiépítése (a kapcsolódó távfelügyeleti fejlesztésekkel).
2.43. A 10. számú vasútvonal, Pápa–Celldömölk szakasz, a Vinári Marcal híd átépítése.
2.44. A 11 számú vasútvonal, Veszprémvarsány–Zirc szakasz, a 460+93 szelvényben lévő híd átépítése.
2.45. A 40 számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a Sárvíz/Nádor Csatorna híd átépítése.
2.46. A 40 számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz a tolnanémedi Kapos-híd átépítése.
2.47. A 40 számú vasútvonal, Kelenföld–Dombóvár szakasz, a pincehelyi II. Kapos-híd átépítése.
2.48. A 102. számú vasútvonal, Kál-Kápolna–Kisújszállás szakasz, a 917+00 szelvényben lévő kiskörei Tisza-híd átépítése.
2.49. A 120a számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, az 557+30 szelvényben lévő Hajta patakhíd átépítése.
2.50. A 120a számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, a 646+57 szelvényben lévő Tápió patakhíd átépítése.
2.51. A 120a számú vasútvonal, Nagykáta–Újszász szakasz, a 691+37 szelvényben lévő Ilike érhíd átépítése.
3. Egyes városi közlekedési projektek és a hozzájuk kapcsolódó, nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások listája
3.1. Intermodális közösségi közlekedési csomópont létesítése a Debrecen Nagyállomás térségében.
3.2. Kecskemét Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése.
3.3. A miskolci Tiszai pályaudvari intermodális csomópont kialakítása, a Kandó Kálmán téri villamos végállomás kiépítésével.
3.4. A miskolci Gömöri pályaudvar – mint emelt szolgáltatást nyújtó megállóhely – fejlesztése.
3.5. A miskolci „Zöld Nyíl” elnevezésű városi vasút nyugati végállomásának emelt szolgáltatást nyújtó megállóhellyé történő fejlesztése, a „Bagolyvár” elnevezésű építmény rehabilitációjával.
3.6. A miskolci északi tehermentesítő út kiépítése a 26. számú főút és a 2505. számú út között.
3.7. A miskolci keleti tehermentesítő út fejlesztése.
3.8. A miskolci déli tehermentesítő út fejlesztése (visszakötés az Andrássy úthoz).
3.9. A Budapest, 1-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.
3.10. A Budapest, 3-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.
3.11. A Budapest, 42-es villamosvonal rekonstrukciója és fejlesztése.
3.12. A Budapest, 60-as villamosvonal (Fogaskerekű vasút) rekonstrukciója és fejlesztése.
3.13. A budai fonódó villamosközlekedés megteremtése: Széll Kálmán téri ág, Bem rakparti ág, Széll Kálmán tér rekonstrukciója.
3.14. Budapest, M3-as metró rekonstrukciója és északi meghosszabbítása.
3.15. Budapest, M4-es metró állomásaihoz kapcsolódó beruházások.
3.16. A budapesti fogaskerekű vasút (60-as villamos) és környezetének rendezése és Széll Kálmán térig való meghosszabbítása.
3.17. Budapest IV. kerület, Görgey Artúr utca, út- és villamospálya felújítása.
3.18. Budapest XXII. kerület, Városház tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.
3.19. Budapest XVIII. kerület, Béke tér fejlesztése: térrendezés és a közösségi közlekedés infrastruktúrájának korszerűsítése.
3.20. Budapest, Kossuth Lajos utca – Rákóczi út tengely rekonstrukciója.
3.21. Kaposvár Megyei Jogú Város intermodális pályaudvar és közösségi közlekedés fejlesztése.”
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. október 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére