• Tartalom

379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

379/2013. (X. 25.) Korm. rendelet

a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 1.) Korm. rendelet, valamint az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet módosításáról

2021.08.16.

A Kormány a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés e) pontjában,
a 6. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés j) pontjában és az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés s) pontjában,
a 7. §, a 8. §, a 10. §, a 15–19. § és a 26. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés d) pontjában,
a 9. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés d) és g) pontjában,
a 11. § és a 21. § tekintetében az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. törvény 247. § (1) bekezdés q) pontjában,
a 12. § és a 22. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) pontjában,
a 13. §, a 24–25. §, a 28. § és a 30. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában,
a 14. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés i) és j) pontjában,
a 20. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés g) pontjában,
a 23. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a) és b) pontjában,
a 27. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a) pontjában és 41/A. §-ában, valamint a szolgáltatási tevékenység megkezdésének és folytatásának általános szabályairól szóló 2009. évi LXXVI. törvény 53. § a) pontjában,
a 29. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés b) és d) pontjában,
a 31. § tekintetében a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 41. § (1) bekezdés a), c) és d) pontjában,
a 32. § tekintetében a kötelező egészségbiztosítás ellátásairól szóló 1997. évi LXXXIII. törvény 83. § (2) bekezdés a) pontjában
kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1)1

(2)2

(3)3

2–5. §4

6. §5

7–13. §6

14. §7

15–19. §8

20. §9

21–31. §10

32. §11

33. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2013. november 1-jén lép hatályba.

(2)12 Az 1. § (2) bekezdése, a 6. §, a 14. §, a 20. § és a 32. § 2024. január 1-jén lép hatályba.

34. § (1) Ez a rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.

(2) A rendelet tervezetének a belső piaci szolgáltatásokról szóló 2006. december 12-i 2006/123/EK európai parlamenti és tanács irányelv 15. cikk (7) bekezdése szerinti bejelentése megtörtént.

1

Az 1. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 33. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

3

Az 1. § (3) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2–5. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 6. § a 33. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

6

A 7–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

A 14. § a 33. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

8

A 15–19. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

9

A 20. § a 33. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

10

A 21–31. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

11

A 32. § a 33. § (2) bekezdése alapján 2022. január 1-jén lép hatályba.

12

A 33. § (2) bekezdése a 323/2018. (XII. 28.) Korm. rendelet 33. §-ával megállapított, a 482/2021. (VIII. 13.) Korm. rendelet 18. §-a szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére