• Tartalom

385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelet

az állam tulajdonában álló egyes agrárkutató gazdasági társaságok állami feladatellátásának központi költségvetési szerv által történő átvételéről1

2013.11.08.

A Kormány államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 109. § (1) bekezdés 40. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § Az 1. mellékletben meghatározott gazdasági társaságok által ellátott feladatot 2014. január 1-jétől a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ látja el.

2. § Az államot az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 11/C. § (2) bekezdése szerinti esetben a Nemzeti Agrárkutatási és Innovációs Központ képviseli.

3. § Az átvételi felelőst az agrár-vidékfejlesztésért felelős miniszter jelöli ki.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 385/2013. (XI. 7.) Korm. rendelethez

 

A

B

C

D

E

1

A társaság

2

cégneve

székhelye

cégjegyzékszáma

adószáma

főtevékenysége

3

Állami Gyümölcs- és Dísznövénytermesztési Kutatófejlesztő Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1223 Budapest,
Park u. 2.

01-09-944125

22905570-2-43

7219 Egyéb
természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

4

Ceglédi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

2700 Cegléd,
Szolnoki út 52.

13-09-129898

12231346-2-13

7219 Egyéb
természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

5

Fertődi Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő Intézet Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

9435 Sarród,
Kossuth Lajos utca 57.

08-09-018446

20318402-2-08

7219 Egyéb
természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

6

Fűszerpaprika Kutató-Fejlesztő Nonprofit Közhasznú Korlátolt Felelősségű Társaság

6300 Kalocsa, Obermayer tér 9.

03-09-118376

20754000-2-03

7219 Egyéb
természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

7

Országos Húsipari Kutatóintézet Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság

1097 Budapest, Gubacsi u. 6/B.

01-09-921577

20770327-2-43

7219 Egyéb
természettudományi, műszaki kutatás, fejlesztés

1

A rendeletet a 120/2021. (III. 10.) Korm. rendelet 2. §-a hatályon kívül helyezte 2021. március 13. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére