• Tartalom

4/2013. (VII. 22.) EMMI KÁT utasítás

4/2013. (VII. 22.) EMMI KÁT utasítás

a Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (III. 30.) NEFMI KÁT utasítás módosításáról1

2013.07.23.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 23. § (5) bekezdése és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 6. § 19. pontja alapján a következő utasítást adom ki:

1. § A Nemzeti Erőforrás Minisztérium Közszolgálati Szabályzatáról szóló 1/2012. (III. 30.) NEFMI KÁT utasítás 1. melléklete (a továbbiakban: Szabályzat) az 1. mellékletben foglaltak szerint módosul.

2. § Ez az utasítás a közzétételét követő napon lép hatályba.

1. melléklet a 4/2013. (VII. 22.) EMMI KÁT utasításhoz

1. A Szabályzat „Függelékek:” alcíme a következő, 22. ponttal egészül ki:
22. függelék: Munkaköri pótlékra jogosító munkakörök”
2. A Szabályzat 22. számú függeléke helyébe a következő rendelkezés lép:
MUNKAKÖRI PÓTLÉKRA JOGOSÍTÓ MUNKAKÖRÖK

 

Szervezeti egység és munkakör megnevezése

kormánytisztviselő

kormányzati ügykezelő

figyelembe vett szempontok

vezető

I. besorolási osztály

II. besorolási osztály

1.

Miniszteri Kabinet

 

1.1.

titkársági ügyintéző

 

 

*

 

bb), bc)

1.2.

adminisztrációs munkatárs

 

 

*

 

bb), bc)

2.

Közigazgatási Államtitkári Titkárság

 

2.1.

titkársági referens

 

 

 

*

bb), bc)

2.2.

titkárnő

 

 

*

 

bb), bc)

3.

Jogi és Személyügyi Helyettes Államtitkári Titkárság

 

3.1.

személyi titkár

 

*

 

 

bb)

4.

Kulturális Jogi Osztály

 

4.1.

jogász

 

*

 

 

bb)

5.

Gazdasági Ügyekért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

 

5.1.

titkársági munkatárs

 

 

*

 

bb)

6.

Parlamenti Államtitkári Titkárság

 

6.1.

parlamenti titkársági referens

 

*

 

 

bb)

7.

Szociális és Családügyért Felelős Államtitkári Titkárság

 

7.1.

titkársági ügyintéző

 

 

*

 

bb)

8.

Szociális Lakossági és Tájékoztatási Osztály

 

8.1.

irodavezető

*

 

 

 

ab)

9.

Fogyatékosságügyi Főosztály

 

9.1.

fogyatékosságügyi főreferens

 

*

 

 

bb)

10.

Szociális Európai Uniós és Nemzetközi Főosztály

 

10.1.

stratégiai tanácsadó

 

*

 

 

bb)

11.

Szociális Stratégiai, Tervezési és Fejlesztési Főosztály

 

11.1.

költségvetési referens

 

 

*

 

bb)

12.

Köznevelésért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

 

12.1.

titkárnő

 

 

*

 

bb)

13.

Köznevelés-irányítási Főosztály

 

13.1.

titkárnő

 

 

*

 

bb)

14.

Köznevelési Nemzetiségi Osztály

 

14.1.

titkárnő

 

 

*

 

bb)

15.

Szakképzési és Felnőttképzési Osztály

 

15.1.

titkárnő

 

 

*

 

bb)

16.

Kulturális Vagyongazdálkodási Osztály

 

16.1.

jogi referens

 

*

 

 

bb)

17.

Kultúrpolitikáért Felelős Helyettes Államtitkári Titkárság

 

17.1.

titkárnő

 

 

*

 

bb)

17.2.

titkárnő

 

 

*

 

bb)

18.

Múzeumi Osztály

 

18.1.

általános múzeumi referens

 

*

 

 

bb)

19.

Sportlétesítményi Osztály

 

19.1.

létesítményi szakreferens

 

*

 

 

bb)

20.

Társadalmi Konzultáció és Hálózatfejlesztési Osztály

 

20.1.

civil hálózatfejlesztési referens

 

*

 

 

bb)

21.

Civil Támogatásstratégiai Osztály

 

21.1.

NEA titkárságvezető

 

*

 

 

bb)

22.

Fejezeti és Intézményi Osztály

 

22.1.

pénzügyi főreferens

 

*

 

 

bb)

1

Az utasítás a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2013. július 24. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére