• Tartalom
Oldalmenü

41/2013. (XII. 31.) KIM rendelet

a kormányablakok eljárásához kapcsolódó igazgatási szolgáltatási díjakról

2014.02.15.

A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény 21/B. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 12. § c) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva – az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 73. § c) pontjában meghatározott feladatkörében eljáró nemzetgazdasági miniszterrel egyetértésben – a következőket rendelem el:

1. § A fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalok kialakításával és a területi integrációval összefüggő törvénymódosításokról szóló 2010. évi CXXVI. törvény (a továbbiakban: Khtv.) 20/G. § (1) bekezdése szerinti esetben a jogszabályban meghatározott díjat a fővárosi és megyei kormányhivatalnak (a továbbiakban: kormányhivatal) a kincstárnál vezetett, az 1. mellékletben meghatározott számlájára kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, illetve – ha rendelkezésre áll – az azonosítóját.

2. § A Khtv. 20/G. § (2) bekezdése szerinti esetben a jogszabályban meghatározott díjat az eljárásra egyébként hatáskörrel és illetékességgel rendelkező hatóságnak a jogszabályban meghatározott, a kincstárnál vezetett számlájára kell megfizetni. A fizetési megbízás közlemény rovatában fel kell tüntetni a hatósági eljárás megnevezését, illetve – ha rendelkezésre áll – az azonosítóját.

3. § Ha az ügyfél az előírt díjnál többet fizetett meg, a többletet az eljáró hatóság visszatéríti. A visszatérítést hivatalból, a többletbefizetés megállapítását követő nyolc napon belül, ha a többletfizetést az ügyfél jelzi az eljáró hatóságnak, a visszatérítésre vonatkozó kérelem beérkezését követő nyolc napon belül kell elrendelni, és a visszatérítés teljesítése iránt a visszatérítés elrendelését követő harminc napon belül intézkedni kell.

4. § Az 1. § szerint megfizetett díj a kormányhivatal bevétele.

4/A. §1 A kormányablak által kiállított papír alapú hiteles tulajdonilap-másolat, valamint térképmásolat szolgáltatásért beszedett igazgatási szolgáltatási díj tekintetében a vidékfejlesztési miniszter által kiadott rendeletekben foglaltakat kell alkalmazni.

5. § A díj vonatkozásában az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 28. § (2) bekezdés a) és b) pontját és (3) bekezdését a díjfizetési kötelezettség keletkezése és fennállása, 31. §-át a díjfizetésre kötelezettek körének megállapítása, 73. § (2) és (2a) bekezdését a díjfizetés módja tekintetében azzal az eltéréssel kell alkalmazni, hogy illetéken a díjat kell érteni.

6. § A díjak nyilvántartására és elszámolására az államháztartás számviteléről szóló Korm. rendelet előírásait kell alkalmazni.

7. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet a 41/2013. (XII. 31.) KIM rendelethez2

 

A

B

1.

Fővárosi és megyei kormányhivatal

Számlaszám

2.

Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal

10025004-00299657-00000000

3.

Baranya Megyei Kormányhivatal

10024003-00299585-00000000

4.

Békés Megyei Kormányhivatal

10026005-00299578-00000000

5.

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal

10027006-00299561-00000000

6.

Budapest Főváros Kormányhivatala

10023002-00299592-00000000

7.

Csongrád Megyei Kormányhivatal

10028007-00299664-00000000

8.

Fejér Megyei Kormányhivatal

10029008-00299640-00000000

9.

Győr-Moson-Sopron Megyei Kormányhivatal

10033001-00299633-00000000

10.

Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal

10034002-00299626-00000000

11.

Heves Megyei Kormányhivatal

10035003-00299619-00000000

12.

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Kormányhivatal

10045002-00299602-00000000

13.

Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal

10036004-00299554-00000000

14.

Nógrád Megyei Kormányhivatal

10037005-00299547-00000000

15.

Pest Megyei Kormányhivatal

10023002-00333489-00000000

16.

Somogy Megyei Kormányhivatal

10039007-00299688-00000000

17.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal

10044001-00299695-00000000

18.

Tolna Megyei Kormányhivatal

10046003-00299530-00000000

19.

Vas Megyei Kormányhivatal

10047004-00299523-00000000

20.

Veszprém Megyei Kormányhivatal

10048005-00299516-00000000

21.

Zala Megyei Kormányhivatal

10049006-00299509-00000000

2

Az 1. melléklet a 8/2014. (II. 12.) KIM rendelet 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.