• Tartalom

42/2013. (VIII. 9.) BM rendelet

egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, illetve egyes ingatlanok műemléki védettségének megszüntetéséről

2015.02.10.

A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény 93. § (2) bekezdés n) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § y) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. Műemlékké nyilvánításra vonatkozó rendelkezések

1. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Árpádhalom (Csongrád megye) 0147/4 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a 19. században épített, a nagymágócsi Károlyi uradalom zoltántéri majorságához tartozó magtár építészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek az Árpádhalom 0148/6 és a 0148/7 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

2. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Bánd (Veszprém megye) 050/2 helyrajzi számú ingatlannak az 1. melléklet 1. pontjában meghatározott részét.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Malom-patakon átívelő, a 19. század második felében épített kőhíd megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket III. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Bánd 432/5, a 432/6, a 050/9, a 050/10 és a 050/11 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

3. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Bódvaszilas (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Petőfi Sándor utca 12. számú, 301 helyrajzi számú és a Petőfi Sándor utca 12. számú, 303 helyrajzi számú ingatlanon álló – az ingatlanok 302/2 helyrajzi számú ingatlannal közös határvonala mentén húzódó – erődítést és az ingatlanok 302/2 helyrajzi számú ingatlannal közös határvonaltól számított 10 méteres távolságig terjedő részét.

(2) A védetté nyilvánítás célja a műemlékként védett Bódvaszilas, Petőfi Sándor utca 1. számú, 302/2 helyrajzi számú ingatlanon álló római katolikus templomhoz tartozó, de részben az (1) bekezdés szerinti ingatlanokon álló kora újkori templomerődítés – erődfal-szakaszok, egyéb feltárt fal- és építménymaradványok – építészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a 302/1 helyrajzi számú ingatlant, valamint 301 helyrajzi számú és a 303 helyrajzi számú ingatlan műemlékként nem védett részét jelölöm ki.

4. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 2. (Bajcsy-Zsilinszky út 13., Révay utca 1.) számú, 29244 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Fonciere Pesti Biztosító Intézet 1881–1882-ben Feszty Adolf tervei alapján épített bérpalotája építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29246, a 29247, a 29248, a 29249, a 29243, a 29220/5 és a 29220/3 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

5. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 5. számú, 29248 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1882-ben Freund Vilmos tervei alapján historizáló stílusban épített lakóház építészeti és belsőépítészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29247, a 29251, a 29252, a 29253 és a 29249 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

6. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 13. számú, 29304 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1880–1882/1883 között Schmahl Henrik tervei alapján historizáló stílusban épített bérház építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29303, a 29302, a 29301, a 29300, a 29299 és a 29305 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

7. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 73–75. számú, 29531 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Magyar Államvasutak részére 1875–1876 között Rochlitz Gyula tervei alapján historizáló stílusban épített, 1884–1885-ben, 1908-ban és 1928-ban bővített irodaház építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29500, a 29501, a 29502, a 29503, a 29526, a 29530, a 29540, a 29534 és a 29533 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

8. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 118. számú, 28324 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1881-ben Bukovics Gyula tervei alapján historizáló stílusban épített, később megnagyobbított villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 28323, a 28319, a 28318, a 28317 és a 28325 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

9. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Andrássy út 124. számú, 28272 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1883-ban Fellner Sándor tervei alapján historizáló stílusban épített villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 28271, a 28264, a 28263, a 28320, a 28321 és a 28322 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

10. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Bajza utca 18. (Városligeti fasor 14.) számú, 29610 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1911–1912-ben Löffler Sándor és Löffler Béla tervei alapján épített, késő szecessziós stílusú Kramer-villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29609, a 29611, a 29714 és a 29712 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

11. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Bajza utca 41. (Kmety György utca 26–28., Munkácsy Mihály utca 18., Szondi utca 71.) számú, 28345 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1951-ben műemléki védelem alá helyezett régi pesti kálvária építménye és a budai Mátyás-templom déli kapuzata védelme mellett az 1883–1884-ben épített Benczúr-műterem (tervezte Benczúr Béla), az 1889–1890-ben épített Stróbl-műterem (tervezte Gerster Kálmán), az 1892–1893-ban épített Lotz-műterem (tervezte Herczegh Zsigmond), valamint a kerti építmények, a kerítés és az 1. melléklet 2. pontjában felsorolt szobrok együttesének (ún. Epreskert, Képzőművészeti Egyetem) építészeti, kertépítészeti, kerttörténeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemlék-együttest I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 28285, a 28303, a 28304, a 28305, a 28306, a 28337, a 28338, a 28339, a 28340, a 28341, a 28343, a 28344, a 28347, a 28348, a 28349, a 28350, a 28351, a 28383, a 28395, a 28396, a 28397, a 28398 és a 28406 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

12. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 6. számú, 29606 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben Eysen Károly tervei szerint saját részére épített, historizáló stílusú Eysen-villa és melléképülete építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29601, a 29605, a 29607/3 és a 29607/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

13. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 38. számú, 29724/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1911-ben Sebestyén Arthur tervei szerint épített, art deco stílusú Spitz-villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29700/3, a 29723, a 29725, a 29729/9, a Budapest VII. kerület, a 33488/3 és a 33488/4 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

14. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VI. kerület, Városligeti fasor 40. számú, 29725 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1914–1916-ban Révész Sámuel és Kollár József tervei alapján épített, historizáló – késő szecessziós stílusú – Stern-Révész-villa építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 29698/2, a 29698/4, a 29698/5, a 29699, a 29700/1, a 29724/1 és a 29729/9 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

15. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 17–21. számú, 33501 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1903–1905-ben Pecz Samu tervei szerint épített Fasori Evangélikus Templom és Gimnázium historizáló épületegyüttese építészeti, belsőépítészeti, képző- és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VI. kerület 33494/1, a 33494/2, a 33495, a 33496, a 33500, a 33502/1 és a 33502/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

16. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VII. kerület, Városligeti fasor 33. számú, 33489/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1902-ben Vidor Emil tervei alapján szecessziós stílusban épített villa építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VII. kerület 33488/4, a 33490/2, a 33490/1 és a 33489/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

17. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Bródy Sándor utca 10. számú, 36559/9 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1892-ben Schannen Ernő tervei alapján épített, neorokokó stílusú Tauffer-palota építészeti, belsőépítészeti és iparművészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest VIII. kerület 36559/6, a 36559/8 és a 36559/10 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

18. § (1) A műemlékvédelem sajátos tárgyaként műemlékké nyilvánítom a Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16. számú, 38821/2 helyrajzi számú ingatlanon fekvő Fiumei úti sírkertet (Kerepesi úti temetőt).

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon álló, az Országos Műemléki Felügyelőség 9519/1974. számú határozata alapján egyedi műemlékként nyilvántartott 17 építmény védettségét a továbbiakban az (1) bekezdésben meghatározott módon a műemlékvédelem sajátos tárgyaként, a 2. mellékletben meghatározott adatokkal tartom fenn.

(3)1 A védetté nyilvánítás célja a temető 2. mellékletben meghatározott területrészei, síremlékcsoportjai, sírépítményei, síremlékei és egyéb építményei történeti és művészeti, kertépítészeti értékeinek, a temető karakterét adó kisépítészeti alkotásainak, valamint mindezek összefüggéseinek, kialakításának és képének, a temető térszerkezeti sajátosságainak, a 20. század elejéig kialakított térstruktúrájának (parcellakiosztás, úthálózat, az utakat szegélyező fasorok, az 1850-es években emelt temetőfal) megőrzése, továbbá a temető méltó használatának biztosítása.

(4) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

19. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Budapest XI. kerület, Orlay utca 5–7. számú, 5482 helyrajzi számú ingatlant, valamint az 5471 helyrajzi számú ingatlanon álló – az 1. melléklet 3. pontjában meghatározott – fűtőház építményt.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Szent Gellért Szálló és Fürdő 1914–1918 között épített historizáló-szecessziós fűtőháza és a dolgozók lakóháza együttese értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Budapest XI. kerület 5483 helyrajzi számú ingatlant, valamint az 5471 helyrajzi számú ingatlan műemlékként nem védett részét jelölöm ki.

20. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád megye), Andrássy út 3. számú, 12838 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Hódmezővásárhelyi Takarékpénztár részére 1896-ban Przybilla Gyula tervei alapján épített bérház építészeti és belsőépítészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Hódmezővásárhely 12827 és a 12839/2 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

21. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád megye), Andrássy út 9. számú, 12840 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a Hódmezővásárhelyi Népbank 1869–1870-ben épített székháza építészeti, belsőépítészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Hódmezővásárhely 12839/2 és a 12845 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

22. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád megye), Szent István utca 71. számú, 11887 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1850 körül épített, 1929-ben bővített Lakhati Katolikus Népiskola építészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Hódmezővásárhely 11879 és a 11886, helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

23. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Hódmezővásárhely (Csongrád megye), Zrínyi utca 35. számú, 1400 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az ingatlanon álló, a 19. század közepén épített lakóház építészeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Hódmezővásárhely 1399, a 1398, a 1397 és a 1401 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

24. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Kőszeg (Vas megye) 1818 helyrajzi számú ingatlan felszíne alatt fennmaradt téglahíd maradványait.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1764-ben épített téglahíd maradványainak – harántpillérek, boltozott alépítmény – megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

25. § (1) Műemlékké nyilvánítom az Ópusztaszer (Csongrád megye), Szoborkert 68. számú, 055/12 helyrajzi számú ingatlannak a 1. melléklet 4. pontjában meghatározott részét.

(2) A védetté nyilvánítás célja az Árpád-kori Szermonostor maradványai, valamint a millenniumi Honfoglalás-emlékmű művészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek az Ópusztaszer 054/8, 055/4, 055/20, 055/21, 055/22 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

26. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pécs (Baranya megye), Janus Pannonius utca 10. számú, 18360 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a késő római sírépítmény (cella trichora) maradványainak megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Pécs 18358, a 18359/1, a 18359/2, és a 18361 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

27. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Pusztaszer (Csongrád megye) 044/5 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1900-ban épített Millenniumi-emlékmű művészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

28. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sáska (Veszprém megye) 083/22 helyrajzi számú ingatlannak a 1. melléklet 5. pontjában meghatározott részét.

(2) A védetté nyilvánítás célja a 13. századi eredetű bakonyszentjakabi pálos kolostor maradványainak megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

29. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sátoraljaújhely (Borsod-Abaúj-Zemplén megye), Fasor utca 18. számú, 1723/3 helyrajzi számú ingatlant, valamint a 1705/4 és az 1754/26 helyrajzi számon nyilvántartott pincét.

(2) A védetté nyilvánítás célja az 1912–1914 között Hübschl Kálmán tervei szerint épített borközraktár épülete és pincerendszere építészeti és történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Sátoraljaújhely 1721, az 1722, az 1723/1, az 1723/4, az 1723/5, az 1723/6, az 1723/7 és az 1724/1 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

30. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Solt (Bács-Kiskun megye) 08 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a solti rádióadó építményei – antenna, állomásépület (kiszolgáló-, energia- és adó-épület), vízgépház, portaépület, kert és három őrtorony együttese – technikatörténeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

31. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Sopron (Győr-Moson-Sopron megye), Kolostorhegy utca 3. számú, 7613/2 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a szomszédos sopronbánfalvai pálos kolostornak a 17. századi eredetű, jelenlegi formájában 18–19. századi, vendéglőt, sörházat és tánctermet magába foglaló gazdasági épülete építészeti, történeti értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Sopron 7599/1, a 7613/1, a 7614, a 7616, a 7617, 7636, a 7637/6 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

32. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Tapsony (Somogy megye), Zrínyi utca, 50/2, 66/2, 67/1 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja a 1. melléklet 6. pontjában meghatározott építmények: a 67/1 helyrajzi számú ingatlanon álló barokk kiskastély, a 66/2 helyrajzi számú ingatlanon álló magtár, valamint az 50/2 helyrajzi számú ingatlanon álló tiszttartói ház és melléképületei – kocsiszín, valamint pince és építménye – építészeti, történeti és műszaki értékeinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemlék-együttest I. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Tapsony 66/3, a 67/2, a 67/3, a 67/4, a 50/1 és a 52 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

33. § (1) Műemlékké nyilvánítom a Teresztenye (Borsod-Abaúj-Zemplén megye) 024/3 helyrajzi számú ingatlant.

(2) A védetté nyilvánítás célja az (1) bekezdésben meghatározott ingatlanon fekvő temető hagyományos képének és sajátos, antropomorf jellegű fejfás sírjeleinek megőrzése.

(3) Az örökségvédelmi bírság szempontjából a műemléket II. kategóriába sorolom.

(4) Műemléki környezetnek a Teresztenye 45, a 46, a 47 és a 48/1 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

2. Műemléki védettség megszüntetésére vonatkozó rendelkezések

34. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 21/2004. (X. 12.) NKÖM rendelettel műemlékké nyilvánított Budapest XI. kerület, a védetté nyilvánítás időpontjában 314/24 helyrajzi számon nyilvántartott, majd telekalakítást követően a 314/153, a 314/154, a 314/155, a 314/156 és a 314/157 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 314/153, a 314/154, a 314/156 és a 314/157 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét, továbbá a 314/26 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A 314/155 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettsége továbbra is fennáll.

(3) Az 314/155 helyrajzi számú műemlék ingatlan műemléki környezeteként a Budapest XI. kerület 314/156 és a 314/26 helyrajzi számú ingatlant jelölöm ki.

35. § (1) Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 9/2009. (III. 6.) OKM rendelettel műemlékké nyilvánított Budapest XII. kerület, Béla király út 26. számú, a védetté nyilvánítás időpontjában 9552 helyrajzi számon nyilvántartott, majd telekalakítást követően a 9552/1, a 9552/2, 9552/3 és a 9552/4 helyrajzi számon nyilvántartott ingatlanok közül a 9552/1, a 9552/2 és a 9552/4 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét megszüntetem.

(2) A 9552/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettsége továbbra is fennáll.

36. §2 Az egyes ingatlanok műemlékké, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetőleg műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 25/2005. (IX. 16.) NKÖM rendelettel műemlékké nyilvánított, Mezőfalva (Fejér megye) 0668/21 helyrajzi számú ingatlan (majorsági főépület) műemléki védettségét megszüntetem.

37. § A 22059/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, az OMF 18048/1965. számon módosított védettségű, Pápa (Veszprém megye) 3609 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

38. § A 22059/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, az OMF 18048/1965. számon módosított védettségű, Pápa (Veszprém megye) 3610 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

39. § A 22059/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, az OMF 18048/1965. számon módosított védettségű, Pápa (Veszprém megye) 3611 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

40. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 08101/1967. számú határozatával műemlékké nyilvánított, Püspökmolnári (Vas megye) 5/3 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (gazdasági épület) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

41. § A 22059/1958. ÉM – 120344/1958. MM számú együttes miniszteri döntéssel műemlékké nyilvánított, Tata (Komárom-Esztergom megye) Hajdú utca 2. számú, 1465 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (lakóház) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

42. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 08101/1967. számú határozatával műemlékké nyilvánított, Vaskeresztes (Vas megye) 73 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (gazdasági épület) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

43. § Az Országos Műemléki Felügyelőség 08101/1967. számú határozatával műemlékké nyilvánított, Vaskeresztes (Vas megye) 221 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – a műemléki érték (gazdasági épület) megsemmisülésére tekintettel – megszüntetem.

44. § Az egyes ingatlanok műemlékké nyilvánításáról, valamint műemléki jelentőségű területté nyilvánításáról, illetve műemléki védettségének megszüntetéséről szóló 24/2012. (IX. 14.) EMMI rendelettel műemlékké nyilvánított Zsira (Győr-Moson-Sopron megye) 278/56 helyrajzi számú ingatlan műemléki védettségét – tekintettel arra, hogy a védett műemléki érték (Szentháromság-szobor) más ingatlanon áll – megszüntetem.

3. Záró rendelkezések

45. § Ez a rendelet a kihirdetését követő 3. napon lép hatályba.

46. §3

1. melléklet a 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelethez

1. A 2. § (1) bekezdésében említett ingatlanrész a Bánd 050/2 helyrajzi számú ingatlannak az alábbi EOV koordinátákkal jelzett középpontú kőhíd építmény területére, valamint annak minden irányban az ingatlan határvonaláig, de legfeljebb a kőhíd középpontjától számított 25 méteres sugarú kör vonaláig terjedő területére terjed ki:

 

középpont

Y: 553928

 

 

X: 197753

2. A 11. § (2) bekezdésben említett, a Budapest VI. kerület 28345 helyrajzi számú ingatlanon álló, műemléki értéket képező szobrok:

1)    Benczúr Gyula műteremházának délnyugati homlokzatán a bautzeni Mátyás-emlék másolata

2)    Benczúr Gyula műteremházának délnyugati homlokzatán Schönberg György pozsonyi síremlékének másolata, alatta vörösmárvány pad, mely az Epreskert Kmety György utcai kerítésénél egykor állt Trefort-emlékmű részét képezte

3)    Lotz Károly műteremházának északnyugati homlokzatán Lotz Károly domborművű bronz portréja (Zala György, 1912)

4)    Lotz Károly műteremházának délkeleti homlokzatán Hunyadi László vélelmezett gyulafehérvári síremlékének másolata

5)    Stróbl Alajos műteremházának előcsarnokában a mester Szent István szobrához modellként készített lóalak

6)    Fedeles római szarkofág a Nemzeti Múzeumból 1890-ben ideszállítva

7)    A Nemzeti Múzeumtól kapott római oszlop, tetején Herkules-fejjel (az utóbbi Vaszary László alkotása, 1890-es évek)

8)    Lucius Verus márvány mellszobra (Fakits Ernő)

9)    A Nápolyban őrzött ülő Hermész-szobor bronz másolata

10)    A Kolozsvári testvérek Prágában őrzött Szent György-szobrának bronz másolata

11)    Stróbl Alajos mészkő mellszobra

12)    Székely Bertalan mészkő mellszobra [Osváth Imre (?), 1936]

13)    Kubikos (Somogyi József, 1955, felállítva: 1997)

14)    Rőzsehordó (Somogyi József, 1983, felállítva: 1999)

3. A 19. § (1) bekezdésében említett, a Budapest XI. kerület 5471 helyrajzi számú ingatlanon álló fűtőház építmény a Budapest XI. kerület 5482 helyrajzi számú ingatlanon álló lakóházzal közvetlenül határos építmény.

4. A 25. § (1) bekezdésében említett ingatlanrész az Ópusztaszer 055/12 helyrajzi számú ingatlannak az alábbi EOV koordinátákkal meghatározott két pont közötti egyenestől északkeletre eső része:

 

1. pont

Y: 730309.20

 

 

X: 127596.95

 

2. pont

Y: 730522.84

 

 

X: 127409.45

5. A Sáska 083/22 helyrajzi számú ingatlan 28. § (1) bekezdésében említett ingatlanrésze az alábbi EOV koordinátákkal jelzett ponttól számított 100 méteres sugarú kör területe:

 

kör középpontja

Y: 531933

 

 

X: 179775

6. A 32. § (2) bekezdésében említett építményeket az alábbi ábra jelöli:


3K65468_3

2. melléklet a 42/2013. (VIII. 9.) BM rendelethez


A Budapest VIII. kerület, Fiumei út 16. számú, 38821/2 helyrajzi számú ingatlanon fekvő, a műemlékvédelem sajátos tárgyaként védett Fiumei úti sírkert (Kerepesi úti temető) 18. § (3) bekezdése szerinti területrészei, síremlékcsoportjai, sírépítményei, síremlékei és egyéb építményei:

I. Temetői épületek, építmények:
1) a 2. parcellában álló, az 1860-as években épített földszintes irodaépület (a toldalékok nélkül);
2) a 6. parcellában álló neogótikus temetőkápolna (1857, későbbi átépítéssel), a hozzáépített klinkertéglás, emeletes toldalékkal.

II. Meghatározó síremlékek, sírépítmények és az azokkal összefüggő temetőrészek (azonosítás egyedi megnevezés vagy parcella száma szerint, zárójelben a síremlék tervezőjével és a készítés időpontjával):
1) Batthyány Lajos mauzóleuma (építész Schickedanz Albert, 1872–1873) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15633);
2) Deák Ferenc mauzóleuma (építész Gerster Kálmán, 1884–1887) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15633);
3) Kossuth Lajos mauzóleuma (építész Gerster Kálmán, 1903–1909) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15638);
4) Jókai Mór síremléke (építész Kismarty-Lechner Jenő, 1928) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15637);
5)4 a főút mentén, a 18. és a 19. parcella között lévő két árkádos építmény (építész Gerle Lajos, 1904–1908), az V. részben azonosított síremlékekkel együtt (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15632);
6)5 az 1)–5) pontokban rögzített síremlékek, sírépítmények megjelenését és értékei érvényesülését biztosító alábbi parcellák kialakítása és képe: a 10., a 10/1, a 10/2., a 11., a 11/1., a 12., a 12/2., a 14., a 15., a 18., a 18/1., a 19., a 19/1., a 20., a 20/1., a 20/2., a 22., a 23., a 26/1., a 26/2., a 26/3., a 26/4., a 27/1., a 27/2., a 28., a 29., a 29/1., a 29/2., a 29/3., a 30., a 30/2. a 31., a 31/2., a 36., a 36/1., a 36/2., a 37., a 37/1. és a 37/2. parcella;
7) a 6) pontban meghatározott temetőrészek önálló értéket képviselő síremlékcsoportjait a III. rész, önálló értéket képviselő egyedi síremlékeit az V. rész tartalmazza.

III.6 Parcellák, síremlékcsoportok kialakítása és képe az V. részben azonosított síremlékekkel és sírépítményekkel (azonosítás parcella száma szerint, illetve síremlékcsoportok esetén parcella száma – sor száma – sírhely száma szerint):
1)7 9/2-1-1/2-től 9/2-1-17/18-ig: falsírboltokról (J.59-től J.67-ig) származó áthelyezett síremlékek csoportja;
2) a 13. parcella (munkásmozgalmi mauzóleum és sírsétány. (építész Körner József, 1957–59.);
3)8 17/1-1-40-től 17/1-1-104-ig a régi budai temetőkből származó sírkövek csoportja;
4) 18-1-1-től 18-1-16-ig;
5) 19-1-1-től a 19-1-15-ig;
6) 28-díszsor és 28-1/a sor;
7) 29-1-1-től 29-1-14-ig;
8)9 a 30., a 31. és a 31/2. parcellában az 1848/49-es szabadságharc hősei síremlékeinek csoportja;
9)10 a 34., a 34/1., a 35., és a 35/1. parcella;
10)11 41/2 parcella (gyermek-parcella);
11)12 a 45. és a 45/1. parcella;
12)13 az 54/1. parcella (gyermek-parcella);
13)14 a temető főútjának mindkét oldalán található sírsorok a 26/1., a 26/2., a 26/4., a 27., a 27/1., a 27/2., a 34., a 34/1., a 35., a 35/1., a 42/1., a 42/2., a 42/3., a 43., a 43/1., a 50., a 50/1., a 51., a 51/1. parcellában.

IV. A temető kerítésfalai mentén épített falsírboltok
1)15 A temető falsírboltjainak kialakítása és képe az V. részében azonosított síremlékekkel és sírépítményekkel a temető kerítésfalai mentén (az I. sz. kaputól – főbejárat – a Bal 3-tól 385-ig, 555-től 601-ig, és a Jobb 3-tól 570-ig), az ezeken a szakaszokon lévő kerítésfalakkal, támfalakkal, burkolatokkal, feljárókkal, sír-rácsokkal és egyéb tartozékokkal együtt, (azonosítás az oldal jelzése és a sírhely száma szerint, illetve az eltemetettek nevével).
– a bal oldalon:
B.9: Kunig család
B.17: Koszgleba család
B.19: Andrássy család
B.24: Jordán család
B.26: Engesser család
B.29: Medetz család
B.34: Dukát család
B.52: Sebastiani család mauzóleuma, Gerenday József és Jordán Ernesztina emlékoszlopaival
B.82: Turnovsky család
B.103: Hegedűs család
B.110-120: görögkeleti vallású családok restaurált síremlékei
B.121/122: Lyka Anasztáz családi sírboltja (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15639)
B.136: Gozsdu Emánuel családi sírboltja (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15636)
B.147: Dvorzsák és Kossányi család
B.154: Kovács Ilona
B.155: Piarista szerzetesrend első sírboltja
B.158: Schlick Ignác családi sírboltja, az ideiglenesen a temetői múzeumban található építmény-elemekkel együtt (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15640)
B.165: Mendl család
B.170: Rátzky család
B.175: Wirnhardt család
B.185: Richter család
B.194: Dörschug és Majorossy család
B.198: Eissen család
B.199: Ring család
B.203: Mészáros család
B.204: kőkereszt figurális talapzaton, olvashatatlan nevek [Richardson]
B.205: Rósa család
B.230: Schön család
B.231: Szervita rend sírboltja
B.237: Ferenczycsalád
B.239: Gyertyánffy család
B.244: Faith család
B.266: Toldy Ferenc
B.269: Schranz család
B.270: Kammer család
B.276: Ettel család
B.278/279: Kovács-Sebestény család
B.286: Horváth Mihály
B.288: Brázay család
B.296: Cséry család
B.299: Gerster család
B.302: Bulyovszky család
B.310: Linzbauer István
B.312: Haggenmacher Henrik családi sírboltja
B.319: historizáló síremlék két puttóval, olvashatatlan név [Bulyanovits]
B.350: Vécsey János sírboltja (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15624)
B.380: Légrády család
B.567: Pecz család
B.573: Doleček család
B.582: Margó család
B.600. Tornyay család
B.601. Winter család
– a jobb oldalon:
J.22: Fischer család
J.44: Timár család
J.48: Mack és Klopfinger család
J.54: 3 db 1850 körüli sírkő
J.55: Elend család
J.79: Stockinger család
J.82: Vörösmarty Mihály
J.90: Greisz és Kudlik család
J.98: Eggenberger és Wieser család
J.102: Schnierer család
J.103: Kauzer család
J.104/105: Jálics, Matta és Burián család
J.117: Strobentz család
J.133: Halbauer család
J.147: Deák család
J.148: Danihel és Graf család
J.149: Rupp család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15631)
J.151: Tóth Nep. János; másodlagos elhelyezésű Nepomuki Szt. János szoborral
J.156: Emich család
J.171: Royko család
J.191/193: Ganz Ábrahám mauzóleuma (építész Ybl Miklós, 1869)
J.194/195: Balassa János
J.218: Eisele és Jálics család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15629)
J.220: Heinrich család
J.222: Szevera család
J.225: Hübner család
J.231: Fischer család
J.239: Pákh Albert
J.256: Kleiner, Mirth és Clauser család
J.266: Gundy család
J.268: Jendrassik család
J.273: Rödig család
J.315: Reissberger család
J.317: Schedius család
J.382: Wind család
J.384: Fadini család
J.391: Helfenstein család
J.404: Lampel család
J.405: Degen család
J.410. Lechner Ödönné
J.440: Buzzi család
J.449/454: Thalmayer család egykori mauzóleuma, 1926-ban csontfülkés temetkező hellyé alakítva
J.481: Tichtl család
J.482: Fáykiss család
J.490: Bókay család
J.518: Vögerl család
J.531: Schernhoffer Valéria
J.533: Petényi család
J.545: Árkay család
J.560: Mechwart család

V.16 Egyedi értéket hordozó síremlékek és sírépítmények (azonosítás a parcella száma – sor száma – sírhely száma szerint, valamint az eltemetettek nevével).
5-1-1: Bozda Naum
7-1-1: Szabóky Adolf
9-1-14: Péterfy Sándor
9-1-36: Márkus József
9-1-53: Kurbel József
9-4-56: Szentpétery Zsigmond
9-közép: Almády-Amtmann Géza
9/1-1-1: Selevér József
9/2-sziget: Miklós család mauzóleuma (építész Rados Jenő)
9/2-1-27/28: Lasz család
9/2-1-37/38: Millacher Lajos
9/2-1-39/40: Krecsányi család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15626)
10-1-68: Gerle Lajos
10-1-76: Gmehling Hermann
10-1-81: Plány Ervin
10-1-82: Pertik Ottó
10-1-85 : Szutrély Arisztid
10-1-99: Halmos János
10-5-13: Weber Gusztáv
10/1-1-1: Ráth György
10/1-1-2: Zielinski Szilárd
10/1-1-4: Hauszmann Alajos
10/1-1-7: Pállik Béla
10/1-1-8: Festetics Géza
10/1-1-9: Eötvös Loránd
10/1-1-11: Vaszilievits János
10/1-1-14: Thallóczy Lajos
10/1-1-15: Fülepp Kálmán
10/1-1-17: Rózsavölgyi Gyula
10/1-1-18: Justh Gyula
10/2-sziget: Vásárhelyi Pál
11-1-4: Elek Pál
11-1-26: Járitz család
11-1-36: Mayer Béláné
11-1-53: Klein Ferencné
11-1-54: Egry család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15627)
11-1/a-22: Vági Imre
11-1/a-25: Jankó János
11-1/a-63: Kern S. Ferenc
11-3-17: Kovách Jenőné
11/1-1-4: Végh Károly
14-sziget: Arany János
16-sziget: Szilágyi István
17/1-sziget: Mayer család
17/1-1-3: Petőfi család
17/1-1-9: Elischer Gyula
17/1-1-11: Teleszky Istvánné
17/1-1-25: Greguss Imre
17/1-1-40: Alvinczy József
17/1-1-41: Mayer Ferenc
17/1-1-43: Döbrentei Gábor
17/1-1-54: Dulitzky Vilmos
17/3-1-24: Horti Pál
18-1-8: Schőberl család
18-1-9: Müller család
18-1-11: Martinovics család
18-1-16: Egerváry Gyula
18/1-sziget: Aich család
18/1-1-1: Scheibel család
18/1-1-4: Persenszky Lajos
18/1-1-6: Simonyi József
18/1-2-37: Győrffy-Bengyel Sándor
Bal oldali árkádsor:
Á.B. 5: Majovszky család
Á.B. 6: Forster Géza
Á.B. 7: Hunyady és Martinovsky család
Á.B. 8: Jungfer család
Á.B. 9: Than család
Á.B. 10: Thuroczy család
Á.B. 11: Vértessi család
Á.B. 12: Heinrich család
Á.B. 13: Ruster család
Á.B. 14: Lingel család
Á.B. 15: Déry család
Á.B. 16: Schmidlechner család
Á.B. 17: Bayer-Krucsay család
Á.B. 18: Loser család
Á.B. 19: Gelléri Szabó család
Á.B. 20: Jóri és Hellebrant család
Á.B. 21: Malosik család
Á.B. 22: Hirmann család
Á.B. 23: Rigler család
Á.B. 25: Beliczay család
Á.B. 26: Gundel család
Á.B. 27: Natter család
Á.B. 30: Décsi és Huszár család
Á.B. 32: Bäcker és Neuber család
Á.B. 33: Volkmer család
Á.B. 35: Cserna Károlyné
Á.B. 37: Szivák család
Á.B. 38: Keller és Mitterdorfer család
Á.B. 39: Kűhn család
Á.B. 40: Zotter család
Á.B. 41: Scheuring család
Á.B. 44: Daur és Salzer család
Á.B. 45: Borhegyi család
Á.B. 47: Melko család
Á.B. 50: Gottermayer család
Á.B. 51: Bernárdt család
Á.B. 52: Kirner és Slunka család
Á.B. 53: Hoffmann és Ember család
Á.B. 54: Wintergerst család
Á.B. 55: Sik család
Á.B. 56: Nagy család
Á.B. 58: Schenker és Hübner család
Á.B. 60: Polyák család
Bal oldali árkádsor és a főút között:
K-1: Vuk család
K-11: Körössy-Neumann család
Jobb oldali árkádsor:
Á.J. 5: Wörner család
Á.J. 6: Hegedüs család
Á.J. 8: Keinz család
Á.J. 9: Kilián család
Á.J. 10: Holdampf család
Á.J. 11: Eisele család
Á.J. 12: Pelzmann család
Á.J. 13: Maresch család
Á.J. 14: Watterich család
Á.J. 15: László család
Á.J. 16: Waigand család
Á.J. 17: Wampetich család
Á.J. 18: Braun család
Á.J. 19: Eigel és Karpf család
Á.J. 20: Spiesz család
Á.J. 21: Sváb család
Á.J. 22: Hoffmann család
Á.J. 23: Szájbely család
Á.J. 24: Wagner család
Á.J. 25: Mauritz család
Á.J. 26: Gerhardt Gusztáv
Á.J. 27: Láng család
Á.J. 32: Hudetz János
Á.J. 33: Hudetz Antal
Á.J. 34: Paulheim család
Á.J. 35: Müller család
Á.J. 36: Antony család
Á.J. 37: Wein család
Á.J. 38/39: Tóth család
Á.J. 40: Ádám család
Á.J. 41: Schwarz család
Á.J.42: Soretz család
Á.J.43: Hulitius család
Á.J.44: Wimmerth család
Á.J.45: Hőgyes Endre
Á.J.46: Korányi család
Á.J.47: Huley-Rakovszky család
Á.J. 50: Paupera család
Á.J. 51: Andréka család
Á.J. 52: Hutter és Dürringer család
Á.J. 53/54: Seenger család
Á.J. 55: Stellovits család
Á.J. 57: Végess család
Á.J. 58: Knopfer család
Jobb oldali árkádsor és az út között:
K-12: Alpár Ignác
19-1-1: Lukács Antal
19-1-6: Bischitzky család
19-1-10: Schunda Vencel
19-1-12: Bonácsny Ádám
19-1-14: Minich József
19-1-34: Madarász Viktor
19/1-sziget: Ady Endre
19/1-1-1: Zámory Mária
19/1-1-2: Lánczy Leó
19/1-1-3: Lánczy Gyula
19/1-1-4: Bíró Ármin
19/1-1-6: Berczik Árpád
19/1-1-9: Császár család
19/1-1-10: Haggenmacher Árpád
19/1-1-14: Beregszászy Lajos
19/1- sziget: Malosik Antal és családja mauzóleuma (építész Wachtel Elemér, 1908 k.) (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15630)
20-1-4: Stralendorff Brúnóné
20-1-6: Todoreszku Gyula
20-1-18: Schickedanz Albert
20-1-29: Bódy Tivadar
20-1-46: Heinrich Ferenc
20/1-1-1: Kasselik család (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15908)
20/1-1-20: Kajlinger Mihály
20/1-1-36: Barta és Delbecq család
20/1-1-72: Neruda Nándor
20/1-1-73: Hikisch család
20/1-1-78: Moskovitz Iván
20/1-1-82: Péteri család
20/1-1-86: Bolla Mihály
20/2-1-4: Krátky és Hufnagel család
20/2-1-5: Kaudelka János (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15628)
20/2-1-6: Sarbó család
20/2-1-7: Brükler család
20/2-1-17: Királyfi család
21-1-1: Gerliczy Vince
22-1-1: Károlyi Mihály (építész Skoda Lajos, 1963)
24-1-75: Vándor Sándor
24-2-7: Vajda Adolf
24/1-sziget-1: Henneberg Károly
24/1-sziget-3: Vetter Antal
25-1-52: Kovácsy Sándor
25-1-53: Tihanyi Béla
25-2-102: Árkövy József
25/1-sarok: Heinrich család
25/1-1-65: Herman Béláné
26/1-sziget: Haggenmacher Oszkár és családja (korábbi védettség szerinti műemléki törzsszám: 15625)
26-1-3: Paulheim Ferenc
26-1-33: Hevesy Lajos
26/1-1-14: Chorin Ferenc
26/1-1-26: Révai Mór János
26/1-1/a-25: Böszörményi László
26/1-1/a-33: Baumgarten Ferenc Ferdinánd
27-1-1/a: Szuborits Antal
27-1-3: Kancer család
27/1-1-10: Schenk család
27/2-1-14: Sorg család
27/2-1-17: Mándy család
28-ds.-1: Csemegi Károly
28-ds.-3: Szilágyi Sándor
28-ds.-6: Teleszky István
28-ds.-9: Erkel Sándor
28-ds.-10: Czigler Győző
28-ds.-14: Zichy Mihály
28-ds.-15: Zichy Jenő
28-ds.-18: Jászai Mari
28-ds.-27: Kaas Ivor
28-ds.-30: Fadrusz János
28-ds.-35: Gerlóczy Károly
28-ds.-36: Kamermayer Károly
28-ds.-40: Lotz Károly
28-ds.-41: Beöthy Ákos
28-ds.-42: Bartha Miklós
28-ds.-46: Lipthay Béla
28-1/a-15: Péterfy Jenő
28-1/a-27: Lubrich Ágoston
28-1-5: Barabás Miklós
28-1-160: Bercsényi Béla
28-8-21: Sólcz Vilmos
29-1-1: Szilágyi Dezső
29-1-4: Klapka György
29-1-6: Erkel Ferenc
29-1-8: Irányi Dániel
29/1-1-5: Marastoni Jakab
29/1-1-45: Tóth Béla
29/1-1-50: Kelety Gusztáv
29/1-2-4: Tóth József
29/2-1-1. sarok: Hieronymi Károly
29/2-1-1: Kisfaludy Károly
29/2-1-34: Kozma Sándor
29/3-1-5: Reiner Zsigmond
29/3-1-13: Falk Miksa
29/3-1-16: Pulszky Ágost
29/3-1-17: Vargha Imre
29/3-3-20: Balogh Tihamér
29/3-3-45: Telepy Károly
30-19: Damjanich Jánosné
30-közép: Woroniecki-Korybut, Miecysřaw
31-közép: a kilenc pesti vértanú közös síremléke
31/2-1-8: Werzár Emánuel
31/2-1-16: a Budát 1849-ben védő császári erők vezetőinek emlékköve
31/2-2-1: Vargay Mihály
31/2-2-5: Márffy József
31/2-2-6: Móry Ferdinánd
31/2-2-7: Horváth Sámuel
31/2-2-16: Koch Ferdinánd
31/2-2-17: Psota Mór
31/2-2-18: Rozsváry Lajos
31/2-2-21: Szilvásy Márton
31/2-2-22: Vangel Mihály
31/2-2-31: Mayerffy Ferenc
31/2-2-32: Mayerffy Alajos
32-1-3: Maróti Géza
33-1-1: Pásztor János
33-1-20: Bárczy Dezső
33-1-51: Sashegyi Gyula
33/1-1-9: Bachó István
33/3-1-5: Charousek Rezső
33/34-sziget: Munkácsy Mihály
34-1-1: Fellner Henrik
34-1-8: Lengyel Aurélné
34-1-12: Bibel János
34-1-22: Wlassics Gyula
34-1-23: Reiner Mihály
34-1-25: Sipőcz Jenő
34-1-26: Liber Endre
34-1-28: Móricz Zsigmond
34-1-29: Tóth Tihamér
34-1-30: Babits Mihály
34-1-37: Széchy Endréné
34-1-40: Tass József
34-1-41: Bitter Illés
34-1-42: Baróti Jenőné
34-1-45: Bláthy Ottó Titusz
34-1-59: Pethő Sándor
34-1-61: Donáth Leó
34-1-66: Gaár Vilmos
34-1-76: Jónás Zsigmond
34-1-78: Miklós László
34-1-90: Borvendég Ferenc
34-1-93: Strache Gáborné
34-1-96: Popovics Sándor
34-2-24: Jancsa Lászlóné
34-3-6: Kallina Mór
34-3-45: Mikes Lajos
34-4-8: Lehr Albert
34-4-14: Lenhossék Mihály
34-4-17: Pláner Miksa
34-4-32: Nagy Béla
34-4-43: Megyery István
34-9-9: Benke Tibor
34-11-6: Stiastny Ferencné
34-15-16: Szabó József
34-20-17: Pewny Adolf Albert
34-közép: Miklós Andor
34/1-sziget: Gutmann Vilmos mauzóleuma (építész Hikisch Rezső)
34/1-1-1: Ybl Miklós
34/1-1-12: Csiky Gergely
34/1-1-14: Csukássi József
34/1-1-20: Török Pál
34/1-1-25: Komócsy József
34/1-1-29: Csepreghy Ferenc
34/1-1-30: Szigligeti Ede
34/1-1-30/a: Heltai Jenő
34/1-1-31: Volkmann Róbert
34/1-1-44: Fodor Józsefné
34/1-1-47: Tóth Kálmán
34/1-2-15: Eberling József
34/1-2-18: Székács József
34/1-2-19: Lendvay Márton
34/1-2-42: Huszár Adolf
34/1-3-9: Ney Ferenc
34/1-3-10: Izsó Miklós
34/1-3-19: Vízvári Gyula
34/1-3-20: Vízváriné Szigeti Jolán
34/1-3-29: Tavaszy Endre
34/2-1-1: Semmelweis Ignác
34/2-1-2: Nagy Lajos
34/2-1-3: Laborfalvi Róza
34/2-1-9: Medgyessy Ferenc
34/2-1-11: Nagy Balogh János
34/2-1-13: Lyka Károlyné
34/2-1-14: Csontváry Kosztka Tivadar
34/2-1-15: Ferenczy Károly
34/2-1-16: Ferenczy Béni
34/2-1-17: Krúdy Gyula
34/2-1-19: Szabó Ferenc
34/2-1-22: Mihályfi Ernő
34/2-1-27: Kisfaludi Strobl Zsigmond
34/2-1-33: Ortutay Gyula
34/2-1-37: Ferenczy Valér
34/2-1-40: Ujj József
34/2-1-43: Mednyánszky László
34/2-1-45: Sarkadi Imre
34/2-2-6: Stoczek József
34/2-2-8: Ferenczy Noémi
35-1-5: Müller család
35-1-41: Zimmermann György
35-1-56: Bartoniek Géza
35-1-74: Csók Istvánné
35-1-80: Áldásy család
35-1-84: Stark Béláné
35-1-98: Helvey Tivadar
35-2-55: Szécsi Ernő
35-10-7: Ybl Lajos
35-10-18: Küpry Kálmán Tibor
35-11-6: Pajor Sándor
35-19-17: Dános Árpád
36/1-1-10: Kovács Ákos
36/1-1-13: Schmidt József
36/1-2-40: Oprée Rezső
36/2-sziget: Herzog Mór Lipót mauzóleuma (építész Barát Béla és Novák Ede)
36/2-1-1: Rubinek Gyula
36/2-1-3: Túry Ferenc
36/2-1-29: Király György
36/2-1-38: Beöthy Zsolt
37-1-76: Kiss István és László
37/1-1-2: Schelling család
37/1-1-4: Ország Róbert
37/1-1-7: Megyeri Izidor
37/1-1-8: Korizmics László
37/1-1-31: Neuhold János
37/1-2-15: Kulin Sándor
37/1-2-33: Márkus Lajos
37/2-sziget: Konkoly Thege család
37/2-1-4: Ráth János
37/2-1-8: Storer család
37/2-1-11: Wälder Gyula
37/2-1-18: Fock Ede
37/2-2-9: Nikászy család
38-3-75: Indali Gyula
39-1-126: Tóth László
39-4-82: Juhászovits Ilona
39-5-70: Hoor család
40-5-90: Mayer Ernő
41-1-34: Kuzsinszky Bálint (eredeti aquincumi szarkofág)
41-1-35: Karinthy Frigyes
41-1-50: Bálint Zoltán
41/1-1-8: Hekler Antal
41/1-1-11: Gergely István
42-1-1: Haltenberger család
42-1-11: Illits család
42-1-15: Szurday Róbert
42-1-16: Quittner Zsigmondné
42-1-17: Aczél Ede
42-1-25: Deér Endre
42-1-55: Ódry Attila
42-1-64: Ódry Árpád
42/1-1-1: Mikus Sándor
42/1-1-6: Farkas Aladár
43-1-6: Kreutle és Herbster család
43-1-16: Körössy család
43-sarok: Váci úti temetőből származó hamvak közös sírja
43-1-64: Farkasházy Zsigmond
43-1-71: Ballagi Aladár
43-3-43: Beketow Mátyás
43-18-1: Matolay Elek
45-1-18: Fabisch József
45-1-90: Nagy Béla
45-1-96: Fraknói Vilmos
45-1-97: Solymosi Gyenes László
45-1-100: Pethes Imre
45-1-109: Pekáry Ferenc
45-1-115: Környey Béla
45-2-124: Fabró Henrik
45-7-20: Krajcsovits Jánosné
45/1-1-57: Jékey István
46-1-6: Kandó Kálmán
46-1-42: Kuncz Aladár
46-1-93: Ambrus Zoltán
46-2-43: Szabó Józsefné Káldy Elly
46/1-1-13: Paczek Vencel
47-1-1: Buday Dezső
47-1-89: Kozma Andor
47-1-139: Kirchner Lajosné
47-2-128: Wieser Alfréd
47-9-21: Rösler Endre
47-10-20: Makay család
47/1-1-2: Szabolcska Mihály
47/1-1-13: Fleissig Endre
48/1-1-68: Szabó Lujza
48/2-1-14: Jász Dezső
48/3-1-25: Gróh István
48/3-1-31: Pecz Vilmos
48/3-1-35: Czipauer János
48/4-1-12: Szél család
48/4-1-27: Szöllősy Oszkár
48/4-1-31: Balló Ede
48/56-sziget-4: Szurmay Sándor és családja
50/1-1-15: Lux Elek
50/1-2-2: Rothmeyer Imre
51-1-1: Gálos Kálmán
51-1-2: Korb Erzsébet
51-1-48: Friedl Henrikné
51-1-62: Somló Emma
51-1-81: Huszka Nelly
51-0-1: Krausz-mauzóleum (építész Wälder Gyula)
55-1-53: Jezsuita rend sírboltja

VI. A temető karakterét adó kisépítészeti alkotások:
1)17 parcellák azonosító számait jelölő 1945 előtti historizáló kőelemek
2)18 1945 előtti historizáló nyolcszögletű kútmedencék
1

A 18. § (3) bekezdése az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 36. § a 70/2013. (XII. 16.) BM rendelet 54. § (4) bekezdése szerint módosított szöveg.

3

A 46. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 2. melléklet II. rész 5) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 2. melléklet II. rész 6) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § c) pontja szerint módosított szöveg.

6

A 2. melléklet III. rész nyitó szövege az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § d) pontja szerint módosított szöveg.

7

A 2. melléklet III. rész 1) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § e) pontja szerint módosított szöveg.

8

A 2. melléklet III. rész 3) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § f) pontja szerint módosított szöveg.

9

A 2. melléklet III. rész 8) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § g) pontja szerint módosított szöveg.

10

A 2. melléklet III. rész 9) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 69. § f) pontja szerint módosított szöveg.

11

A 2. melléklet III. rész 10) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 69. § h) pontja szerint módosított szöveg.

12

A 2. melléklet III. rész 11) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 69. § g) pontja szerint módosított szöveg.

13

A 2. melléklet III. rész 12) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 69. § i) pontja szerint módosított szöveg.

14

A 2. melléklet III. rész 13) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § h) pontja szerint módosított szöveg.

15

A 2. melléklet IV. rész 1) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § i) pontja és 69. § j) pontja szerint módosított szöveg.

16

A 2. melléklet V. rész nyitó szövege az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § j) pontja szerint módosított szöveg.

17

A 2. melléklet VI. rész 1) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § k) pontja szerint módosított szöveg.

18

A 2. melléklet VI. rész 2) pontja az 5/2015. (III. 2.) MvM rendelet 68. § l) pontja szerint módosított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére