• Tartalom

440/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

440/2013. (XI. 20.) Korm. rendelet

egyes épület-energetikai tárgyú, valamint építésügyi hatósági eljárásokról és építési követelményekről szóló kormányrendeletek módosításáról1

2014.01.14.

A Kormány

az 1. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 5. és 6. pontjában,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 8. és 11. pontjában,

a 3. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 17. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Az országos településrendezési és építési követelményekről szóló
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet módosítása

1. §2

2. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló
176/2008. (VI. 30.) Korm. rendelet módosítása

2. §3

3. Az építésügyi és építésfelügyeleti hatósági eljárásokról és ellenőrzésekről,
valamint az építésügyi hatósági szolgáltatásról szóló 312/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet módosítása

3. § (1)4

(2)–(3)5

4. §6

4. Záró rendelkezések

5. § (1) Ez a rendelet – a (2)–(6) bekezdésben meghatározott kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Az 1. § az egyes törvények fogyasztóvédelmi célú módosításáról szóló 2013. évi CLXXXIII. törvény kihirdetését követő hatvanadik napon lép hatályba.

(3) A 3. § (2) bekezdése 2015. december 31-én lép hatályba.

(4) A 3. § (3) bekezdése 2018. január 1-jén lép hatályba.

(5) A 4. § (1) bekezdése 2019. január 1-jén lép hatályba.

(6) A 4. § (2) bekezdése 2021. január 1-jén lép hatályba.

6. § Az 1. § az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010. május 19-i 2010/31/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv 11. cikk (5) bekezdésének és 20. cikk (1) és (2) bekezdésének való megfelelést szolgálja.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 15. napjával.

2

Az 1. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

A 3. § (2)–(3) bekezdése a 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nem lép hatályba.

6

A 4. § a 262/2015. (IX. 14.) Korm. rendelet 11. §-a alapján nem lép hatályba.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére