• Tartalom

45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet

45/2013. (VIII. 15.) BM rendelet

a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztásokról és a betöltésükhöz szükséges követelményekről, továbbá egyes BM rendeletek módosításáról

2019.07.01.

A fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (6) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 8. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 1., 7., 8. és 17. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
a 9. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 4. és 7. pontjában, továbbá (7) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján,
a 10–11. § tekintetében a fegyveres szervek hivatásos állományú tagjainak szolgálati viszonyáról szóló 1996. évi XLIII. törvény 342. § (2) bekezdés 13. és 16. pontjában kapott felhatalmazás alapján,
az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 37. § d), e), f), n) és q) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. §1 E rendelet alkalmazásában belügyi szerv: az általános rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerv, a Terrorelhárítási Központ, a Nemzeti Védelmi Szolgálat, az idegenrendészeti szerv, a büntetés-végrehajtási szervezet, valamint a hivatásos katasztrófavédelmi szerv.

2. §2 A rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény (a továbbiakban: Hszt.) 79. §-ában foglalt feltételek fennállása esetén, a könnyített szolgálatban foglalkoztatás iránti kérelem elbírálásakor figyelembe vehető a kérelmező

a) szakmai végzettsége, szakképzettsége, képzettsége, valamint

b) a kérelem benyújtásakor betöltött szolgálati beosztása.

3. § (1) Könnyített szolgálatban foglalkoztatott által nem tölthető be

a)3 a vezetői szolgálati beosztás,

b) a részben vagy egészben készenléti jellegű beosztás.

(2) Az egészségügyi beosztásban foglalkoztatottakra az (1) bekezdés korlátozásai nem vonatkoznak.

4. § Az állományilletékes parancsnok az 5. §-ban meghatározottakra figyelemmel állapítja meg a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető beosztások számát azzal, hogy az irányítása alatt álló szervezet alaptevékenységébe tartozó feladatatok végrehajtásához szükséges minimális szolgálati létszám vezénylése biztosítható legyen, illetve a rendszeresített létszámnak megfelelő munkaidőalap 80%-a megmaradjon.

5. § (1)4 Az általános rendőrségi feladatok ellátásra létrehozott szervnél és az idegenrendészeti szervnél valamennyi, a tiszti besorolási osztályba és a tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztás betölthető könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.

(2) A könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztásokat

a) a büntetés-végrehajtási szervezetnél – a (3) bekezdésben meghatározott megszorításokkal – az 1. melléklet,

b) a hivatásos katasztrófavédelmi szervnél a 2. melléklet

tartalmazza.

(3) A büntetés-végrehajtási szervezetnél a hosszú időre ítéltek körletén és a különleges biztonsági körleten szolgálatot teljesítők esetében könnyített szolgálat nem alkalmazható.

(4) A Terrorelhárítási Központnál a gazdasági, humánigazgatási és hivatali igazgatási szervezeti egységnél rendszeresített, továbbá a belső ellenőri beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.

(5) A Nemzeti Védelmi Szolgálatnál a gazdasági, humánigazgatási és hivatali igazgatási szervezeti egységnél rendszeresített beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal.

6. § A belügyi szerv állománytáblázatában szervenként, szervezeti egységenként meg kell jelölni a könnyített szolgálatban foglalkoztatottak által betölthető szolgálati beosztások számát.

6/A. §5 A Belügyminisztériumban kizárólag a kiemelt főreferens, kiemelt főelőadó, referens és gépkocsivezető szolgálati beosztások tölthetők be könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal, ha a minisztérium érintett önálló szervezeti egysége által ellátandó feladat végrehajtását az nem veszélyezteti.

7. § Ez a rendelet a kihirdetését követő hónap első napján lép hatályba.

8. § Az állománytáblázatok 6. § szerinti kiegészítését az e rendelet hatálybalépését követő 30 napon belül kell végrehajtani.

9–13. §6

1. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez7

A büntetés-végrehajtási szervezetnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztások

I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

E

kiemelt főreferens

4.

E

környezetvédelmi vezető

5.

E

energetikai vezető

6.

E

tűzvédelmi vezető

7.

D

kiemelt főelőadó

8.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

9.

E

raktárvezető

10.

C

segédelőadó

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

E

szakorvos

4.

D

kiemelt főelőadó

5.

D

szakpszichológus

6.

D

üzemvezető

7.

C

főelőadó

8.

C

pszichológus

9.

C

főművezető

10.

B

előadó

11.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

12.

E

raktárvezető

13.

E

élelmezésvezető

14.

D

konyhavezető

15.

D

mosodavezető

16.

D

vezető szakasszisztens

17.

D

főápoló

18.

D

műhelyvezető

19.

D

kiemelt művezető

20.

C

biztonságtechnikus

21.

C

fegyvermester

22.

C

szociális segédelőadó

23.

C

segédelőadó

24.

C

művezető

25.

C

szakasszisztens

26.

C

szakápoló

27.

B

felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

28.

B

kutyavezető

29.

B

ápoló

30.

A

gépjárművezető

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

D

kiemelt főelőadó

4.

D

szakpszichológus

5.

D

üzemvezető

6.

C

főelőadó

7.

C

pszichológus

8.

C

főművezető

9.

B

előadó

10.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

11.

E

raktárvezető

12.

E

élelmezésvezető

13.

D

konyhavezető

14.

D

mosodavezető

15.

D

vezető szakasszisztens

16.

D

főápoló

17.

D

műhelyvezető

18.

D

kiemelt művezető

19.

C

biztonságtechnikus

20.

C

fegyvermester

21.

C

szociális segédelőadó

22.

C

segédelőadó

23.

C

művezető

24.

C

szakasszisztens

25.

C

szakápoló

26.

B

felügyelő (körlet, foglalkoztatási, munkáltatási)

27.

B

kutyavezető

28.

B

ápoló

29.

A

gépjárművezető

2. melléklet a 45/2013. (VIII. 15.) BM rendelethez8

A hivatásos katasztrófavédelmi szervnél rendszeresített könnyített szolgálatban foglalkoztatottakkal betölthető szolgálati beosztások

I. A központi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

E

kiemelt főreferens

4.

E

munkabiztonsági főfelügyelő

5.

D

kiemelt főelőadó

6.

C

főelőadó

7.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

8.

D

referens

9.

C

segédelőadó

II. A területi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

D

kiemelt főtanár

4.

D

kiemelt főelőadó

5.

C

főelőadó

6.

C

főtanár

7.

B

előadó I.

8.

B

tanár

9.

A

előadó II.

10.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

11.

D

referens

12.

C

segédelőadó

13.

C

raktáros

14.

C

kiképző

15.

B

gépjárművezető

III. A helyi szervnél rendszeresített szolgálati beosztások

 

A

B

1.

besorolási kategória

szolgálati beosztás

2.

Tiszti besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

3.

C

kiemelt főelőadó

4.

B

főelőadó

5.

A

előadó I.

6.

Tiszthelyettesi besorolási osztályba tartozó szolgálati beosztások:

7.

C

referens

1

Az 1. § a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 4. § a) pontja szerint módosított szöveg.

2

A 2. § a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 24. §-a szerint módosított szöveg.

3

A 3. § (1) bekezdés a) pontja a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 19. §-ával megállapított szöveg.

4

Az 5. § (1) bekezdése a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 20. §-ával megállapított, a 20/2019. (V. 15.) BM rendelet 4. § b) pontja szerint módosított szöveg.

5

A 6/A. §-t a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 21. §-a iktatta be.

6

A 9–13. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

7

Az 1. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 22. §-ával megállapított szöveg.

8

A 2. melléklet a 76/2015. (XII. 22.) BM rendelet 23. §-ával megállapított szöveg.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére