• Tartalom

2013. évi XLIX. törvény

2013. évi XLIX. törvény

az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény módosításáról1

2013.04.26.

1. § Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (1) bekezdésének helyébe a következő rendelkezés lép:

24. § (1) A jegyző, főjegyző, megyei főjegyző (a továbbiakban együtt: jegyző) által elkészített, a következő évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester október 31-ig nyújtja be a képviselő-testületnek.”

2 . § Ez a törvény a kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.

1

A törvényt az Országgyűlés a 2013. április 22-i ülésnapján fogadta el. A kihirdetés napja: 2013. április 25. A törvény a 2. § alapján hatályát vesztette 2013. április 27. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére