• Tartalom

5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

5/2013. (I. 18.) EMMI rendelet

az emberi erőforrások minisztere hatáskörébe tartozó egyes szakképesítések komplex szakmai vizsga szervezésére kijelölt intézményekről1

2017.01.01.

A szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 90. § e) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az egyes miniszterek, valamint a Miniszterelnökséget vezető államtitkár feladat- és hatásköréről szóló 212/2010. (VII. 1.) Korm. rendelet 41. § i)–l) pontjában meghatározott feladatkörömben eljárva a következőket rendelem el:

1. § (1) Komplex szakmai vizsga szervezésére az emberi erőforrások minisztere irányítása alá tartozó, az emberi erőforrások minisztere felügyelete alá tartozó szerv által irányított (2)–(7) bekezdés szerinti intézményeket jelölöm ki.

(2)2 Az Eszterházy Károly Egyetem jogosult az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R1.) és az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről szóló 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: R2.) az oktatásért és a kultúráért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében szakmai vizsga szervezésére.

(3)3

(4) A Magyar Nemzeti Múzeum jogosult szakmai vizsga szervezésére

a) az R1. szerinti 54 211 12 OKJ számú Műtárgyvédelmi munkatárs szakképesítés, valamint

b) az R2. szerinti 52 211 01 OKJ számú Műtárgyvédelmi munkatárs szakképesítés tekintetében.

(5) A Könyvtári Intézet jogosult szakmai vizsga szervezésére

a) az R1. szerinti 54 322 01 0000 00 00 OKJ számú Segédkönyvtáros, az 54 211 12 0001 54 01 OKJ számú Restaurátor technikus szakképesítés-ráépülés könyv és papírrestaurátor szakiránya, az 52 341 06 0000 00 00 OKJ számú Könyvesbolti eladó szakképesítés, valamint

b) az R2. szerinti 52 322 01 OKJ számú Segédkönyvtáros, az 53 211 01 OKJ számú Segédrestaurátor Papír és könyv szakmairánya, az 52 341 03 OKJ számú Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő szakképesítés

tekintetében.

(6)4 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság az R1.-ben és az R2.-ben meghatározott, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a társadalmi felzárkózásért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi, a szociális szolgáltatások szakmacsoportba tartozó szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsga szervezésére.

(7)5 A Testnevelési Egyetem a sportpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsgák megszervezésére.

(8)6 A Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság jogosult az R2.-ben meghatározott az oktatásért, a kultúráért, a szociál- és nyugdíjpolitikáért, a gyermekek és az ifjúság védelméért, a társadalmi felzárkózásért, valamint a gyermek- és ifjúságpolitikáért felelős miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítések tekintetében szakmai vizsga szervezésére.

(9)7 Az Állami Egészségügyi Ellátó Központ az R1.-ben és az R2.-ben meghatározott, az egészségügyért felelős miniszter hatáskörébe tartozó valamennyi szakképesítés tekintetében jogosult szakmai vizsga szervezésére.

2. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2)8

1

A rendeletet a 13/2020. (II. 7.) Korm. rendelet 162. §-a hatályon kívül helyezte 2020. február 15. napjával.

2

Az 1. § (2) bekezdése a 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § a) pontja szerint módosított szöveg.

3

Az 1. § (3) bekezdését az 50/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 16. §-a hatályon kívül helyezte.

4

Az 1. § (6) bekezdése a 43/2016. (XII. 27.) EMMI rendelet 36. §-a szerint módosított szöveg.

5

Az 1. § (7) bekezdése a 45/2016. (XII. 28.) EMMI rendelet 7. § b) pontja szerint módosított szöveg.

6

Az 1. § (8) bekezdése a 39/2015. (VIII. 28.) EMMI rendelet 12. § b) pontja, a 25/2016. (IX. 1.) EMMI rendelet 4. §-a szerint módosított szöveg.

7

Az 1. § (9) bekezdését a 14/2014. (III. 10.) EMMI rendelet 31. §-a iktatta be, szövege az 54/2016. (XII. 30.) EMMI rendelet 89. §-a szerint módosított szöveg.

8

A 2. § (2) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére