• Tartalom

517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet módosításáról1

2015.01.01.

A Kormány a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 85. § (2) bekezdés a) és g) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1–2. §2

3. § (1)3

4. § (1)4

(2) Hatályát veszti a Kjtvhr. 15. § (6f) bekezdése.

5. § A Kjtvhr.

a)–b)5

c) 15. § (7), (8) és (9) bekezdésében a „(2)–(6f)” szövegrész helyébe a „(2)–(6e)” szöveg

lép.

6. § (1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2014. január 1-jén lép hatályba.

(2) A 3. § (2) és (3) bekezdése, a 4. § (2) bekezdése, az 5. § c) pontja, valamint a 2. és a 3. melléklet 2015. január 1-jén lép hatályba.

1. melléklet az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez6

2. melléklet az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

Hatályát veszti a Kjtvhr. 2. számú melléklet II. fejezetében foglalt táblázat 1. pontjában a

hivatásos gyám

*

*

*

*

*

eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok

*

*

*

*

*

gyámi gondozói tanácsadó

*

*

*

*

*

szövegrész.

3. melléklet az 517/2013. (XII. 30.) Korm. rendelethez

A Kjtvhr. 3. számú mellékletében foglalt táblázatban a

helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó, gyámi gondozói tanácsadó, hivatásos gyám, eseti gondnok, vagyonkezelő gondnok

felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség

szövegrész helyébe a

helyettes szülői tanácsadó, örökbefogadási tanácsadó

felsőfokú szociális vagy pedagógus szakképzettség

szöveg lép.
1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2015. január 2. napjával.

2

Az 1–2. § a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

3

A 3. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

4

A 4. § (1) bekezdése a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

5

Az 5. § a)–b) pontja a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

6

Az 1. melléklet a 2010: CXXX. törvény 12. § (2) bekezdése alapján hatályát vesztette.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére