• Tartalom

531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

531/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.04.

A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. § (1) bekezdés h) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) A Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóságról szóló 225/2007. (VIII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 6. § (1) bekezdés f) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az NFH)

f) végzi, illetve végezteti a feladatainak és a felügyelőségek feladatainak ellátásához szükséges laboratóriumi vizsgálatokat, ennek érdekében működteti az Élelmiszer- és Vegyipari Laboratóriumot, valamint a Mechanikai és Villamos Laboratóriumot;”

(2) Az R. 6. § (1) bekezdése a következő i) és j) ponttal egészül ki:

(Az NFH)

i) az Európai Fogyasztói Központok Hálózatának nemzeti tagjaként működteti a hazai Európai Fogyasztói Központot;
j) ellátja a termékek forgalmazása tekintetében az akkreditálás és piacfelügyelet előírásainak megállapításáról és a 339/93/EGK rendelet hatályon kívül helyezésről szóló, 2008. július 9-i 765/2008/EK európai parlamenti és tanácsi rendelet 23. cikk (1) bekezdése alapján kialakított elektronikus, archiválást és információcserét biztosító rendszer (Information and Communication System for Market Surveillance) nemzeti kapcsolattartói feladatait.”

2. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdés d) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Kormány)

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.)

(2) Az R. 8. § (2) bekezdése a következő h)–l) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

h) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10/B. § (2) bekezdésében,
j) a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalról szóló 2013. évi XXII. törvény 5. § (1) bekezdésében,
k) a rezsicsökkentések végrehajtásáról szóló 2013. évi LIV. törvény 5. §-ában,
l) a szippantott szennyvízre vonatkozó rezsicsökkentésről, valamint egyes törvényeknek a további rezsicsökkentéssel összefüggő módosításáról szóló 2013. évi CXIV. törvény 5. § (2) bekezdésében

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t jelöli ki.)

(3) Az R. 8. § (3) bekezdése a következő f) ponttal egészül ki:

(A Kormány)

f) a kéményseprő-ipari közszolgáltatásról szóló 2012. évi XC. törvény 10. § (4) bekezdésében és 13. § (3) bekezdés a) pontjában

(foglaltak tekintetében fogyasztóvédelmi hatóságként az NFH-t és a felügyelőségeket jelöli ki.)

3. § (1) Az R. 8. § (2) bekezdés g) pontjában az „m) pontjában” szövegrész helyébe az „m) pontjában,” szöveg lép.

(2) Az R. 8. § (3) bekezdés e) pontjában a „b) pontjában” szövegrész helyébe a „b) pontjában,” szöveg lép.

4. § Ez a rendelet a kihirdetését követő ötödik napon lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 5. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére