• Tartalom

538/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

538/2013. (XII. 30.) Korm. rendelet

a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet, valamint az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosításáról1

2014.01.01.

A Kormány

az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 175. § (29) bekezdésében,

a 2. alcím tekintetében az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (1) bekezdés 3., 4., 13. és 15. pontjában

kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása

1. § A Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv, az egészségbiztosítási szerv, a rehabilitációs hatóság, az állami foglalkoztatási szerv és a munkaügyi hatóság részére az állami adóhatóság által teljesített adatátadás részletes szabályairól szóló 424/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 1. § c) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

[Az állami adóhatóság átadja a Nyugdíjbiztosítási Alap kezeléséért felelős nyugdíjbiztosítási szerv részére az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 31. § (2) bekezdés szerint, az Art. 52. § (4) bekezdésben meghatározott bevallásra kötelezett és a mezőgazdasági őstermelő által bevallott, magánszemélyekre vonatkozó, a foglalkoztatók által bevallott adatokkal megegyező adatok közül:]

c) a biztosításban töltött idő tartamát, az alkalmazás minőségének, jogcímének kódját, valamint a magánszemély nyugdíjas státuszát, a gyermekgondozási díj (a továbbiakban: gyed) és a gyermekgondozási segély (a továbbiakban: gyes) folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot, hogy korhatár előtti ellátásban, szolgálati járandóságban, balettművészeti életjáradékban vagy átmeneti bányászjáradékban részesül-e, továbbá az arányos szolgálati idő naptári napjainak számát,”.

2. § A Rendelet

1. 1. § h) pontjában a „gyermekgondozási díj (gyed)” szöveg rész helyébe a „gyed” szöveg, valamint a „gyermekgondozási segély (gyes)” szövegrész helyébe a „gyes”;

2. 2. § e) pontjában a „nyugdíjas státuszát, és azt az adatot” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt az adatot”;

3. 3. § e) pontjában a „nyugdíjas státuszát, és azt” szövegrész helyébe a „nyugdíjas státuszát, gyed vagy gyes folyósítása melletti munkavégzés tényét, és azt”;

4. 7. § (2) bekezdésében a „megállapodást – a megkötés évének kivételével – minden év május 31-ig” szövegrész helyébe a „megállapodást minden év december 31-ig”

szöveg lép.

3. § Hatályát veszti a Rendelet 8. §-a.

2. Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet módosítása

4. § Az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet 27. § (3) bekezdés a) pont ad) pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(Az e-főnaplóba vagy e-alnaplóba és mellékleteibe betekinthet időbeli korlátozás nélkül)

ad) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal illetékes szerve,”.

3. Záró rendelkezések

5. § Ez a rendelet 2014. január 1-jén lép hatályba.

1

A rendelet a 2010: CXXX. törvény 12. § (3) bekezdése alapján hatályát vesztette 2014. január 2. napjával.

  • Másolás a vágólapra
  • Nyomtatás
  • Hatályos
  • Már nem hatályos
  • Még nem hatályos
  • Módosulni fog
  • Időállapotok
  • Adott napon hatályos
  • Közlönyállapot
  • Indokolás
Jelmagyarázat Lap tetejére